I když mají ženy vyšší vzdělání, stále berou méně než muži | e15.cz

I když mají ženy vyšší vzdělání, stále berou méně než muži

Tak se tu pěkně uvelebím a zas nic neudělám
Tak se tu pěkně uvelebím a zas nic neudělám
• 
ZDROJ: istock.com

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Platy žen jsou nižší než platy mužů už dlouhé roky. V minulosti to bylo zapříčiněno tím, že ženy dosahovaly nižšího vzdělání. Přes skutečnost, že ženy muže v této oblasti dávno dohnaly, platy se jim nesrovnaly.

Po revoluci, v době přechodu na tržní hospodářství, měly ženy v porovnání s muži nedostatečné kvalifikace pro vykonávaná zaměstnání. Musely proto vše dohánět svými schopnostmi a pílí. Diplom bylo pro ženy mnohem těžší získat, jelikož nebyla dobrá dostupnost vyššího vzdělávání pro ženy. Tento stav přetrvával až do roku 2004, kdy bylo ještě 26 procent nedostatečně kvalifikovaných žen pro danou pozici oproti 15 procentům mužů. Největší rozdíly ve vzdělání byly patrné na pozicích řídících pracovníků (66 procent nekvalifikovaných žen, 39 procent mužů) a specialistů (46 procent nedostatečně kvalifikovaných žen a 33 procent mužů).

60 procent absolventů vysokých škol tvoří ženy

Od roku 2010 z celkového počtu absolventů vysokých škol, tvoří více než 60 procent ženy. „To se následně odrazilo i na trhu práce. Zatímco v roce 2004 bylo mezi zaměstnanými muži 19 procent s maturitou nebo vyšším vzděláním a mezi ženami 18 procent, v roce 2016 už to bylo 21 procent u mužů a 24 procent u žen. Nad zaměstnanými muži převažují zaměstnané ženy jak s maturitou, tak s vysokoškolským diplomem. Adekvátně tomu se vyrovnává i podíl mužů a žen nedostatečně kvalifikovaných pro svou práci. Zatímco podíl nedostatečně kvalifikovaných mužů se oproti roku 2014 prakticky nezměnil (15 procent v roce 2014 vs. 14 procent v roce 2016), mezi ženami jich je výrazně méně (26 procent v roce 2014 vs. 16 procent v roce 2016),“ uvádí měsíčník Statistika&My.

Ženy jsou téměř překvalifikované

Přibylo žen, které jsou pro svou práci dokonce překvalifikované. Je jich více než mužů (14 procent, 10 procent). Obě pohlaví jsou překvalifikovaná na pozicích pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Přestože se v tomto odvětví kvalifikace nečeká, tři čtvrtiny těchto pracujících má alespoň nějaký stupeň středoškolského vzdělání.

Přes to všechno vyšší vzdělání sice ženám pomáhá k vyšším pozicím, nikoliv k vyšším platům. „Ve všech běžných kombinacích mají ženy průměrné mzdy značně nižší než muži. To ale není vše. Obecné pravidlo, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší mzda, se potvrzuje napříč všemi třídami zaměstnání. Toto pravidlo však platí jen v rámci stejného pohlaví. Pokud začneme porovnávat příjmy mužů a žen, jsou na první pohled patrné značné rozdíly,“ uvádí Statistika&My.

Příklad

Například žena na pozici technický či odborný pracovník s odpovídajícím vzděláním s maturitou měla průměrnou mzdu 27 600 korun. To je nejen výrazně méně, než kolik na stejné pozici a se stejným vzděláním vydělal muž (33 971 korun), ale dokonce méně než mzda muže ve stejné profesní skupině, ale jen s nedostačujícím základním vzděláním (30 576 korun). A také méně než u muže se stejným vzděláním (maturitou), ale na nižší pozici úředníka (28 130 korun).

Obdobná je situace i v dělnických profesích. Pokud žena s maturitou v obsluze strojů či zařízení měla mzdu 21 757 korun, muž na stejné pozici bez maturity měl 24 875 korun.

Zdá se tedy, že zvyšování vzdělanosti u žen sice napomáhá k jejich pronikání do více kvalifikovaných pozic, ale nevede ke zmenšování rozdílu mezi výdělky mužů a žen.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka