Téměř desetina obyvatel Česka žije v tzv. příjmové chudobě

....

.... Zdroj: Shutterstock

V loňském roce bylo příjmovou chudobou ohroženo 9,1 procenta Čechů. Podle dat ČSÚ je to méně, než tomu bylo v roce 2016. Naše republika patří mezi země, které mají nejnižší podíl lidí ohrožených chudobou.

V závislosti na růstu ekonomiky a průměrných výdělků, rostou i roční příjmy našich domácností. Díky tomu se stále snižuje míra ohrožení příjmovou chudobou. „Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý jedenáctý obyvatel. Jde o lidi žijící v domácnostech, jejichž příjmy nedosáhly stanovené hranice. Ta se liší podle složení domácnosti. Například pro domácnost jednotlivce činí 11 195 korun za měsíc. V případě rodičů se dvěma menšími dětmi se rovná 23 509 korunám,“ říká Michaela Jirková z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.

Přesto s příjmy nevycházíme úplně lehce

Vyjít se svými měsíčními příjmy je problém pro 23,2 procenta domácností. Většinou jde o samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. 28,1 procenta z nás žije v domácnostech, které si nemohou dovolit zaplatit nečekaný výdaj přesahující 10 tisíc korun. Pro čtvrtinu osob z českých domácností je nedosažitelná týdenní dovolená. Těchto domácností však v posledních letech výrazně ubývá.¨

„Vloni se snížil i souhrnný evropský indikátor ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením. Klesl na 12,2 procenta. Česká republika v tomto ohledu dlouhodobě zaujímá jednu z předních pozic v žebříčku evropských zemí. Dá se říct, že patříme ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením,“ konstatuje předseda ČSÚ Marek Rojíček. Dobře, co dopočtu osob ohrožených chudobou, je na tom třeba i Island, Norsko, Nizozemsko. Naopak velký počet takovýchto lidí žije v Srbsku, Rumunsku a Bulharsku.

Úspory a dluhy

Měsíční úspory si pochopitelně snáze vytváří lidé, kteří mají vyšší příjmy a bezdětné dvojice. Spoří ale i skoro dvě třetiny seniorů, kteří žijí sami. Úvěry na bydlení splácí 21,1 procenta domácností v Česku. Největší procento tvoří dvojice s dětmi. Hypotéky a úvěry ze stavebních spořitelen ale mají i lidé s nižšími příjmy.

Výdaje za zdravotní péči? Žádné velké problémy

Co se týče peněz vydaných za zdravotní péči u praktických či specializovaných lékařů, většinou pro nás nejsou nijak zatěžující. „Pro 11,7 procenta domácností je ale velkou zátěží úhrada předepsaných léků a pro 9,9 procenta platba za volně prodejná léčiva. 9 procent domácností má problémy i s výdaji na péči u zubaře,“ doplňuje Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.