Kde brát zaměstnance? Mezi mladými, seniorkami nebo tzv. odrazenými | E15.cz

Kde brát zaměstnance? Mezi mladými, seniorkami nebo tzv. odrazenými

Romana Rybová

Počet ekonomicky neaktivních lidí, kteří by měli zájem pracovat, se od roku 2013 snížil. A to o 23,5 tisíc. Za prvních devět měsíců loňského roku dosáhl na 124,8 tisíc osob. V roce 2017 bylo podle dat ČSÚ nejvíce pracujících od vzniku České republiky. Míra nezaměstnanosti byla nejníže v celé EU.

Řešením pro firmy, které se potýkají s nedostatkem pracovních sil, by mohlo být sáhnout právě do ekonomicky neaktivní populace. V naší republice jde hlavně o mladé ve věku do pětadvaceti let, v kratším výhledu i o ženy ve věku 60 a více let. Podle ČSÚ se země EU zabývají i skupinkou lidí, kteří nepracují a práci ani aktivně nehledají. A nesplňují tedy podmínky pro zařazení mezi nezaměstnané, zároveň by ale chtěli pracovat. Tyto tzv. odrazené osoby lze považovat za specifickou rezervu pracovních sil.

Těchto lidí, odrazených hledat práci bylo v roce 2008 skoro 190 tisíc. Podobné to bylo až do roku 2011. Od roku 2012 počet těchto osob začal klesat. V roce 2013 to bylo 150 tisíc. V roce 2017 už to bylo pod hranicí 125 tisíc. S počtem odrazených klesal i počet nezaměstnaných. Od roku 2013 nezaměstnanost klesla skoro o 205 tisíc osob. A to na 165 tisíc.

Velký počet odrazených žen ve věkové kategorii 30-45 let je ovlivněn počtem žen na mateřské či rodičovské dovolené. A následnou péčí o děti. Přitom tyto ženy mají významně vyšší úroveň formálního vzdělání než starší ročníky.

Převažující část odrazených někdy pracovala, v průměru za tři čtvrtletí minulého roku to bylo 97 tisíc osob. Naopak počet lidí, kteří nikdy nepracovali, dosáhl na necelých 28 tisíc.

 

 

 

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka