Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2017? | e15.cz

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2017?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Daňové přiznání vyplňují nejenom všichni daňoví poplatníci, kteří měli v roce 2017 některý z příjmů zakládající povinnost daňové přiznání za rok 2017 podat, ale i daňoví poplatníci, kteří podávají daňové přiznání dobrovolně za účelem obdržení daňové vratky. Na co nezapomenout při vyplňování daňového přiznání?

Kdo měl za rok 2017 příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, vyšší než 15 000 korun, ten musí podat daňové přiznání. To neplatí pro zaměstnance, kteří měli v roce 2017 příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou a u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani, a to za předpokladu, že neměli žádné jiné příjmy dle zákona o dani z příjmu vyšší než 6 000 korun.

Zajištění všech příjmů a výdajů

Celkový základ daně z příjmu za rok 2017 se skládá z dílčích základů daně ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, příjmů z nájmu a z ostatních příjmů. Před vyplňováním samotného daňového formuláře je vhodné si nejdříve spočítat jednotlivé dílčí základy daně. Kdo měl dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, ten musí vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání. Při příjmech z nájmu nebo z ostatních příjmů je nutné vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Daňoví poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu mohou použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář.

Praktický příklad

Paní Nováková pracovala po celý rok 2017 pro zaměstnavatele AB na standardní pracovní smlouvu a současně si po celý rok 2017 přivydělávala pro zaměstnavatele XY na dohodu o pracovní činnosti. Z hrubé mzdy i z hrubé odměny ji byla odvedena zálohová daň z příjmu. Paní Nováková si tedy musí za rok 2017 podat daňové přiznání. Využije zjednodušený dvoustránkový daňový formulář, protože měla příjmy pouze ze závislé činnosti. Od obou zaměstnavatelů bude k vyplnění daňového formuláře potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017.

Na které daňové odpočty a daňové slevy vzniká nárok?

Při splnění zákonných podmínek snižují daňovou povinnost daňové slevy a daňové odpočty. Kromě daňové slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni, je nutné nárok na ostatní daňové slevy a daňové odpočty doložit příslušným dokladem. Před vyplňováním jednotlivých buněk daňového formuláře je dobré si shromáždit všechny doklady prokazující nárok na některou z daňových slev a odpočtů. Příslušné tiskopisy jsou nedílnou součástí daňového přiznání jako příloha.

Praktický příklad

Živnostník Beneš musí vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář + daňovou přílohu číslo jedna. Pan Beneš měsíčně ukládal na svoji smlouvu o životním pojištění 1 500 korun a na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 500 korun. V daňovém přiznání tedy uplatní daňový odpočet u životního pojištění ve výši 18 000 korun (maximálně lze uplatnit 24 000 korun) a daňový odpočet u doplňkového penzijního spoření ve výši 18 000 korun (maximálně lze uplatnit 24 000 korun). U doplňkového penzijního spoření se hodnotí vlastní vklady na smlouvu nad 12 000 korun, proto odpočet 18 000 korun (2 500 x 12 – 12 000). Nároky na oba daňové odpočty doloží živnostník Beneš potvrzením od pojišťovny a potvrzením od penzijní společnosti.

Samotný výpočet daně

Na první stránce čtyřstránkového daňového formuláře se uvádí základní údaje o daňovém poplatníkovi (jméno, adresa, telefon, email…). Na druhé straně se vypočítá daň z příjmu před uplatněním daňových slev, tj. od celkového daňového základu se odečtou všechny nezdanitelné položky, na které je nárok. Daň z příjmu činí 15 procent z upraveného daňového základu. Z rozhodné částky nad 1 355 136 korun se odvádí 7procentní solidární daň.

Na straně číslo tři se uplatní daňové slevy, na které je nárok. Daňovou slevu na poplatníka uplatní všichni ve výši 24 840 korun. Daňové zvýhodnění se následně odečte od daně z příjmu po uplatnění slev. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů. Na třetí straně daňového přiznání se uvádí i zaplacené daňové zálohy během roku.

Komu vznikne nárok na daňový přeplatek, ten vyplňuje na straně číslo čtyři žádost o vrácení přeplatku. Nárok na přeplatek vzniká poplatníkům, kteří čerpají daňový bonus nebo kteří zaplatili za rok 2017 více na daňových zálohách, než je roční daňová povinnost.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka

Newslettery