Změny v daňovém přiznání: Podívejte se, které sníží základ daně, a které samotnou daň

Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!

Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! Zdroj: Profimedia

Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
6
Fotogalerie

Jako každý rok, došlo k několika změnám, které ovlivní daně z příjmu fyzických osob. Polepšit by si měli rodiče i lidé, kteří si spoří prostřednictvím penzijního nebo životního pojištění.

Které změny sníží základ daně, a které samotnou vypočtenou daň?

Srážková daň i pro DPČ

Dosud se 15procentní srážková daň uplatňovala jen pro příjmy do 10 000 korun plynoucí z dohod o provedení práce. Nově se však bude vztahovat i na příjmy do 2 500 korun plynoucí z dohod o pracovní činnosti. Tyto příjmy nebude třeba uvádět do daňového přiznání.

Odečitatelné položky ze základu daně

Daňové výhody jsou uplatňovány ve dvou krocích. V prvním kroku, se snižuje základ daně, který se odvíjí od superhrubé mzdy. Dále se spočítá 15procentní daň. Z vypočtené daně se sráží další slevy na dani. Pokud v rámci zúčtování vyjde, že zaměstnanec na daních zaplatil přeplatek, finanční úřad mu jej vrátí. Přeplatek se zpravidla nevrací, pokud nedosáhne 100 korun.

Vyšší odečet za darování krve

Za každý odběr krve si dárci budou moci snížit základ daně o 3 000 korun. Dosud to bylo o tisíc korun méně. Tuto částku je však možné uplatnit jen v případě, že dárci nebyla za odběr poskytnuta jiná kompenzace (kromě cestovních náhrad). Novinkou je také možnost odečíst si 20 000 korun za každý odběr krvetvorných buněk.

Vyšší spoření na penzi se vyplatí

Lidé, kteří si spoří na penzi prostřednictvím penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo penzijního spoření, si budou v některých případech moci odečíst ze základu daně vyšší částku. Odečíst je možné sumu, kterou si lidé spoří nad 1 000 korun, což je částka nutná pro maximální státní příspěvek.

Když si lidé přispívají na penzijní připojištění od 300 do 1 000 korun, mají nárok na státní příspěvek. Pokud si přispívají více než 1 000 korun měsíčně, mohou si tento rozdíl odečíst od základu daně. A to až ve výši 24 000 korun. Aby tedy byla v rámci penzijního připojištění využita maximální výhoda, je ideální výše příspěvku 3 000 korun měsíčně.

Až o 24 000 korun je možné si snížit základ daně i v případě životního pojištění. Je-li však v rámci životního pojištění i investiční složka, odečet se týká pouze částky jdoucí na životní pojišťění.

Školkovné až 11 000 korun

Maximální výše slevy za umístění dítěte ve školce je vždy shodná s minimální mzdou. Na školkovné má nárok jeden z rodičů, který má na dítě ve školce (nebo srovnatelném zařízení) vyživovací povinnost. Reálná výše nákladů je doložena fakturou nebo potvrzením od předškolního zařízení.

Změny ve slevách na dani

Výše uvedené změny se týkají položek, které se odečítají ze základu daně před výpočtem 15% daně. Ke změnám došlo však i u slev, které se odečítají přímo z daně. Zejména se jedná o vyšší slevu na druhé a další dítě a o zpřísnění podmínek pro daňový bonus.

Rodiče tří a více dětí dostanou zpět tisíce korun

Od června roku 2017 platí na druhé a další dítě vyšší sleva na dani. Sleva na druhé dítě stoupla o 200 korun měsíčně na 1 617 korun. Na třetí a další dítě dokonce o 300 Kč měsíčně na 2 017 korun.

Vyšší sleva byla rodičům srážena již ve mzdě za červen 2017. Rodiče však mají na vyšší slevu nárok za celý rok. Rodiči tří dětí tak v ročním zúčtování vyjde přeplatek 3 000 korun - za šest měsíců, kdy platil původní zálohy.

Zpřísnění pravidel pro daňový bonus

Pokud rodičům při zúčtování vyjde, že neuplatnili kompletní výši daňového zvýhodnění na děti, mají nárok na daňový bonus. Podmínkou je, že rodič měl v průběhu roku příjmy v minimální výši šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2017 tedy 66 000 korun). Maximální výše daňového bonusu je 60 300 korun. Do rozhodného příjmu se počítají jen příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Není možné zahrnout kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu majetku.

Pravidla pro využití paušálu o OSVČ

Dochází také ke zpřísnění využití výdajových paušálů pro OSVČ. Maximální limit příjmů, ze kterých jde uplatnit paušální výdaje, je nově 1 milion korun. OSVČ si při zúčtování za rok 2017 mohou vybrat ze dvou variant. Buď se budou řídit nižšími limity a budou si moci uplatnit slevu na vyživované děti a manželku, nebo zvolí původní limit bez možnosti slev.

Kdy očekávat přeplatek

Pokud po zpracování daňového přiznání vyjde zaměstnanci přeplatek na dani, musí v příslušné kolonce formuláře zažádat o jeho vrácení. Zaměstnancům, kterým roční zúčtování zpracovává zaměstnavatel, je přeplatek posílán většinou se mzdou za březen. Může však i dříve. Těm, kteří si podali daňové přiznání sami, pošle finanční úřad přeplatek v rámci třicetidenní lhůty, která začne běžet od 4. dubna.