Je teambuilding povinný? Záleží na jeho náplni | E15.cz

Je teambuilding povinný? Záleží na jeho náplni

Cesta k úspěchu
Cesta k úspěchu
• 
ZDROJ: istock.com

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pro skutečnost, zda může zaměstnanec odmítnout účast na teambuildingu je rozhodující především to, jaké jsou cíle této aktivity.

Určující přitom není formální označení akce samotné, ale obsahová náplň. Podle Nejvyššího soudu, který v minulosti řešil případ, kdy pojišťovna odmítla řešit pojistnou událost na firemním zájezdu jako pracovní úraz, není možné každé výjezdní zasedání chápat jako teambuilding. Proto je třeba obsahovou náplň těchto akcí posuzovat individuálně.

Účast na teambuildingu můžeme chápat jako účast na školení k prohloubení kvalifikace a zaměstnavatel je oprávněn vám ji uložit v případě, že cílem je rozvíjení pracovního potencionálu pracovních týmů, prohloubení jejich schopností, zlepšení koordinace, motivace, schopnosti spolupráce s jinými zaměstnanci.

„Z hlediska filozofie v současné době platného zákona č. 262/2006 Sb. a záměru zákonodárce, pak lze pro podobnou situaci aplikovat ve stejném smyslu koncipovaný § 230 zákona č. 262/2006 Sb. Proto, lze-li teambuildingové aktivity posoudit jako prohlubování kvalifikace, pak je zaměstnanec povinen se programu zúčastnit,“ uvádí JUDr. Pavel Syrůček z Odbory.info.

Toto platí i v případě, že se takové jednání koná mimo vaši pracovní dobu. A to právě z důvodu, že se účast na školení či jiná forma přípravy považuje za výkon práce. Jako zaměstnanci vám ale vedle nároku na mzdu nebo plat vzniká i nárok na příplatek za práci přesčas, za práci o víkendu nebo v noci.

Toto však neplatí, pokud je akce pořádána pouze jako společný pobyt zaměstnanců bez cíleného průběhu. Nejedná se pak o prohlubování kvalifikace, akce má tedy jen povahu zaplacené dovolené.

Kdy tedy ano, kdy ne

V případě, že jde pouze o volnočasové aktivity, je možné účast odmítnout. Povinný ale je, jestliže je do jeho náplně zahrnuto i školení. Pokud se ho nezúčastníte, můžete dostat ústní napomenutí, v krajní situaci i výtku za neplnění pracovních povinností. Pokud je těchto výtek více, může to vést až k výpovědi.

Za účast na víkendovém teambuildingu je možné dostat náhradní volno. Je to ale pouze na vedení firmy, zda jej poskytne či nikoliv. Náhradní volno či příplatek za práci přesčas v případě víkendové akce však zaměstnanci náleží, pokud je jeho součástí povinný pracovní program (například školení).

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka