Počet cizinců na našem pracovním trhu výrazně roste

Ceny stavebních prací zdražují

Ceny stavebních prací zdražují Zdroj: Shutterstock

V polovině letošního roku v tuzemsku pracovalo skoro 700 tisíc cizinců. Na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství České republiky se tak podíleli 13,2 procenty. Uvádí to měsíčník Českého statistického úřadu Statistika&My.

Nízká nezaměstnanost v Česku

Nízká nezaměstnanost v posledních letech může za to, že zahraniční pracovníci hrají na našem trhu nezastupitelnou roli. Řada podniků a firem se potýká s nedostatkem pracovníků a jsou tedy za cizince rádi. Zatímco po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 tvořili cizinci působící na českém trhu práce necelá čtyři procenta z celkového počtu zaměstnaných v ČR, v polovině roku 2019 to bylo již 13,2 procenta.

Nejvíce je u nás Slováků

Nejvíce cizinců na našem trhu je slovenské národnosti (191 418). Druhou příčku obsadili občané z Polska (45 187), Rumunska (43 055), Bulharska (34 836) a Maďarska (17 924). Pokud jde o cizince z třetích zemí, nejpočetněji jsou zastoupeni občané Ukrajiny (152 699).

Zaměstnanci vs. živnostníci

Počet cizinců živnostníků v poslední době tolik neroste. Jinak je to u zaměstnanců. Zaměstnaných cizinců bylo v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí k 30. červnu 2019 rekordních 606 483. Mezi cizinci zaměstnanci na našem území viditelně převažovali muži (63,4 procenta). Vyšší převaha mužů je patrná zejména u skupiny občanů z EU (66,1 procenta). Mezi občany třetích zemí je podíl mužů viditelně nižší (59,5 procenta).

Ukrajinští a slovenští podnikatelé

Cizinci k nám přesto přichází i podnikat. Pořadí zemí, ze kterých k nám cizinci za účelem podnikání nejčastěji přicházejí, se v posledních letech výrazněji nemění. V roce 2019 byli na prvním místě občané Ukrajiny (22 408), i když jen s malým odstupem od druhé nejpočetnější skupiny zahraničních držitelů živnostenského oprávnění – Vietnamců (20 904). Na třetím místě se již tradičně umístili občané Slovenska.