Zdanění příjmů důchodců: Jak je to s platbou pojištění? | e15.cz

Zdanění příjmů důchodců: Jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pobírání starobního důchodu automaticky neosvobozuje od daňových povinností. I penzisté mohou platit daně, záleží na struktuře příjmů. Ty v případě starobního důchodu nemají žádná legislativní omezení. Lze mít libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu. Následující příklady přibližují, jak se liší zdanění u jednotlivých typů příjmů a jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění.

Příjem z pronájmu

Paní Vendula je v předčasném důchodu a má roční příjem z pronájmu ponížený o související výdaje ve výši 120 tisíc korun. V předčasném důchodu je možné mít pouze příjmy nepodléhající platbě sociálního pojištění, což je u příjmu z pronájmu splněno. Příjmové omezení platí pouze do dosažení řádného důchodového věku. I pro příjmy z pronájmu uplatní paní Vendula v ročním daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Roční daň z příjmu fyzických osob bude tedy nulová, neboť vypočtená daň z příjmu 18 tisíc korun (120 tisíc korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka. Příjem z pronájmu dle paragrafu 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá odvodům na sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Zkrácený úvazek

Penzista Marek pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 tisíc korun. Jaké daně zaplatí ze své mzdy? Na sociálním pojištění je mu mzdovou účetní sraženo 1300 korun (20 tisíc korun x 6,5 procenta), na zdravotním pojištění potom 900 korun (20 tisíc korun x 4,5 procenta), na dani z příjmu pak 1950 korun: (20 tisíc korun x 1,338 na stokoruny nahoru) x 15 procent – sleva na poplatníka v částce 2070 korun. Čistá mzda obdržená na účet činí tedy 15 850 korun (20 tisíc korun – 1300 korun – 900 korun – 1950 korun). Panu Markovi je z hrubé mzdy sraženo zdravotní pojištění, i když je pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Povinné pojistné za pana Marka platí i zaměstnavatel.

Příjmy z podnikání

Penzistka Jana po celý rok 2019 vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý roční zisk za rok 2019 bude činit 200 tisíc korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového základu. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí 5160 korun: (200 tisíc korun x 15 procent) – sleva na poplatníka 24 840 korun. Roční sociální pojištění je 29 200 korun (200 tisíc korun x 50 procent x 29,2 procenta). Zdravotní pojištění potom 13 500 korun (200 tisíc korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Spočítejte si výši vašeho důchodu pomocí naší kalkulačky zde >>>

Dohoda o provedení práce

Penzista Jaroslav pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou deset tisíc korun. Čistá odměna obdržená na účet činí deset tisíc korun. Když je hrubá měsíční odměna deset tisíc korun a méně, potom se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Pracující penzisté mají nárok na uplatnění daňové slevy na poplatníka i při práci na dohodu o provedení práce, proto bude i daň z příjmu fyzických osob nulová.

Prodej nemovitosti

Penzista Filip v říjnu 2019 prodal byt, který v minulých letech pronajímal. Mezi pořízením a prodejem nemovitosti uplynulo 15 let, a proto je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen. Časový test pro daňové osvobození u prodeje nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, činí pět let. Kdyby nebyl dodržen časový test, potom by příjem z prodeje podléhal odvodům na dani z příjmu, přestože je pan Filip starobním důchodcem.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka