Práce v penzi: Jak moc se může lišit zdanění?

Daně a práce v důchodu, ilustrační foto

Daně a práce v důchodu, ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Ilustrační foto
Daňové přiznání OSVČ
3
Fotogalerie

Pracující starobní penzisté také platí ze své mzdy daně. Výše daňových odvodů se přitom může lišit o desítky procent, jak si vypočítáme v několika příkladech.

Starobní důchodci mohou pracovat na plný úvazek, zkrácený úvazek, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Celkové daňové odvody se následně liší dle zvolené smlouvy a výše mzdy či odměny.

Příklad: Nulové zdanění

Penzistka Anna pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu se uplatní sleva na poplatníka ve výši 2 320 korun, na kterou mají nárok i pracující starobní důchodci.

Výpočetčástka
Hrubá odměna 10 000 korun
Daň z příjmu

1 500 korun (15 procent z 10 000)

Sleva na poplatníka2 320 korun
Daň z příjmu po slevě

0 korun (1 500 - 2 320, max. do nuly)

Sociální pojištění

0 korun (neplatí se u DPP při hrubé odměně 10 000 korun a méně)

Zdravotní pojištění

0 korun (neplatí se u DPP při hrubé odměně 10 000 korun a méně)

Celkové daně0 korun
Zdanění (v procentech)0 procent

výpočet autora

Příklad: Zdanění 6,75 procenta

Paní Jitka je v řádném starobním důchodu a po celý rok 2021 bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, přičemž její hrubý zisk bude 80 000 korun. Pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění vykonává tedy vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, protože je v penzi.  Kolik zaplatí na daňových platbách?  

Výpočetčástka
Hrubý zisk80 000 korun
Daň z příjmu

12 000 korun (15 procent z 80 000)

Sleva na poplatníka27 840 korun
Daň z příjmu po slevě

0 korun (12 000 - 27 840, max. do nuly)

Sociální pojištění při vedlejší činnosti

0 korun (neplatí se při hrubém zisku 85 058 korun a méně)

Zdravotní pojištění při vedlejší činnosti (platí se vždy ze skutečného vyměřovacího základu)

5 400 korun (80 000 x 50 procent x 13,5 procenta)

Celkové daně5 400 korun
Zdanění (v procentech)

6,75 procenta (5 400: 80 000)

výpočet autora

Příklad: Zdanění 11 procent

Penzista Karel pracuje v řádném starobním důchodu na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 13 000 korun. Na rozdíl od ostatních zaměstnanců se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečné hrubé mzdy, a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, protože penzisté jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci.

Výpočetčástka
Hrubá mzda13 000 korun
Daň z příjmu

1 950 korun (15 procent z 13 000)

Sleva na poplatníka2 320 korun
Daň z příjmu po slevě

0 korun (1 950 - 2 320, max. do nuly)

Sociální pojištění

845 korun (13 000 x 6,5 procenta)

Zdravotní pojištění

585 korun (13 000 x 4,5 procenta)

Celkové daně

1 430 korun (845 + 585)

Zdanění (v procentech)

11 procent (1 430: 13 000)

výpočet autora

Příklad: Zdanění 23,4 procenta

Paní Helena je v řádném starobním důchodu a má hrubou mzdu 90 000 korun. Starobní důchodci mohou mít k pobíranému starobnímu důchodu i nadstandardní mzdu. Jak vysoké daně bude paní Helena platit z dosažené hrubé mzdy?

Výpočetčástka
Hrubá mzda90 000 korun
Daň z příjmu

13 500 korun (15 procent z 90 000)

Sleva na poplatníka2 320 korun
Daň z příjmu po slevě

11 180 korun (13 500 - 2 320)

Sociální pojištění

5 850 korun (90 000 x 6,5 procenta)

Zdravotní pojištění

4 050 korun (90 000 x 4,5 procenta)

Celkové daně

21 080 korun (11 180 + 5 850 + 4 050)

Zdanění (v procentech)

23,4 procenta (21 080: 90 000)

výpočet autora