Rekvalifikace: Kdo na ni má nárok a jaké jsou podmínky?

úřad práce (ilustrační foto)

úřad práce (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia.cz

úřad práce
Úřad práce
úřad práce (ilustrační foto)
4
Fotogalerie

Jsou tři varianty rekvalifikací: ty, které si zajišťujete sami, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Na všech třech typech se může ÚP ČR finančně podílet. Ať už úplně nebo částečně.

Jestliže chcete, aby vám rekvalifikaci úřad práce hradil, je potřeba splnit několik podmínek. První je ta, že musíte být uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Je jedno po jak dlouhou dobu. Žádající o kurz musí mít také předpoklady k tomu, aby jej absolvoval. Jde třeba o stupeň vzdělání, dovednosti a znalosti (práce s počítačem, řidičský průkaz, atd.).

Dále musí být uznáno, že rekvalifikace je pro žadatele potřebná a užitečná. Pokud tedy úřad práce rozhodne, že vám může najít vhodné zaměstnání i bez rekvalifikace, máte smůlu.

Jestliže chcete, aby vám rekvalifikaci plně hradil a zařídil pracovní úřad, musíte jeho pracovníky o této skutečnosti informovat. Ti potom na základě pohovoru rozhodnou, jestli splňujete podmínky pro konkrétní rekvalifikační kurz.

Dále pracovníci ÚP ČR budou zvažovat, zda je o tu konkrétní profesi poptávka. V případě, že je vše schváleno, bude mezi vámi a úřadem práce uzavřena písemná dohoda. Tu musíte podepsat nejpozději v den zahájení kurzu.

Úřad práce za vás poté bude hradit náklady na rekvalifikaci (kurzovné), dále může hradit i další výdaje spojené s rekvalifikací (například jízdné, pojištění). Vše je ale na individuálním posouzení konkrétního případu. Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 procent předchozího čistého měsíčního příjmu, maximálně 18 695 korun měsíčně.

Kurz si můžete najít sami – přijdete ale o podporu

„Uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. O svém zájmu o takovou rekvalifikaci pak informují svého zprostředkovatele na ÚP ČR, vyplní patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doloží příslušnému kontaktnímu pracovišti.

Požadavek posoudí odborná komise ÚP ČR podle podobných kritérií jako v předchozím případě. Pokud jej schválí, vystaví klientovi potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky) v případě úspěšného absolvování kurzu. Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí v případě jednoho klienta přesáhnout v období 3 let částku 50 000 korun.

roplacení úspěšně ukončené rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. U zvolené rekvalifikace nevyplácí ÚP ČR podporu při rekvalifikaci ani vedlejší náklady spojené s její realizací,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

Dávejte si ale pozor. Jestliže na rekvalifikaci nenastoupíte a nepodložíte to vážnými důvody, jako je například změna zdravotního stavu, rodinné důvody či stěhování, zaplatíte si kurzovné a veškeré výdaje sami. To platí i v situaci, kdy kurz nedokončíte.

O příspěvek na rekvalifikaci mohou žádat i zaměstnavatelé.