Životní pojištění a daně za rok 2018 | E15.cz

Životní pojištění a daně: Kolik ušetříte díky odpočtu? Podívejte se na příklady

peníze, daně
peníze, daně
• 
ZDROJ: Shutterstock

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Roční daňovou povinnost za rok 2018 sníží vklady na smlouvu o životním pojištění během roku. Jakou částku je možné ušetřit na daních? Jaké podmínky musí smlouva splňovat?

Odpočet životního pojištění je možné uplatnit pouze za celý kalendářní rok. Od ročního základu daně je možné odečíst vlastní příspěvky na smlouvu o životním pojištění až do výše 24 000 korun. Do rozhodné částky pro účely daňového odpočtu se v případě smluvního ujednání započítává i mimořádné pojistné.

Vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění mohou tedy za rok 2018 přinést daňovou úsporu ve výši 3 600 korun (24 000 korun x 15 procent). Pokud mají smlouvu o životním pojištění uzavřenu například oba manželé, tak může rodina na daních ušetřit až 7 200 korun. Maximální částka daňového odpočtu se posuzuje u každého daňového poplatníka zvlášť.

Jaké podmínky musí smlouva splňovat?

Daňový odpočet u životního pojištěn za rok 2018 se uplatní buď v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání. Nárok na daňový odpočet je nutné vždy doložit písemným potvrzením od pojišťovny. Daňový odpočet lze uplatňovat pouze u smlouvy, ve které je výplata pojistného sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy. Současně musí k výplatě pojistného dojít nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let a ještě navíc nesmí být ze smlouvy umožněna průběžná výplata peněz.

Výdělečná činnost pouze po část roku

Lidé, kteří mají zdanitelné příjmy pouze po část roku 2018, ale na svoji smlouvu o životním pojištění si vkládají peníze měsíčně, uplatní částku daňového odpočtu za celý rok. Částka daňového odpočtu se totiž poměrně nesnižuje, například právě dle počtu odpracovaných měsíců.

Žádná úspora na sociálním a zdravotním pojištění

Pravidelné vklady na smlouvu o životním pojištění přináší daňovou úsporu pouze na dani z příjmu fyzických osob. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemají žádný vliv. Rozsah daňového odpočtu dále neovlivňuje ani rodinná situace. Uplatnit daňový odpočet v ročním zúčtování daně se vyplatí i zaměstnancům, kteří během roku neplatili nic na dani z příjmu a ještě obdrželi částečný daňový bonus. Při uplatnění daňového odpočtu jim totiž vznikne nárok na vyšší daňový bonus za celý rok a obdrží daňovou vratku.

Kolik se dá ušetřit? 

Dvě smlouvy

Pan Horák má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění, každou s jinou pojišťovnou. Na každou smlouvu si měsíčně vkládá 1 000 korun a každá smlouva splňuje zákonné podmínky pro uplatnění daňového odpočtu. Za rok 2018 uplatní pan Horák maximální daňový odpočet ve výši 24 000 korun, neboť uplatní daňový odpočet u obou smluv. Pan Horák je zaměstnanec a mzdová účetní bude za něj provádět roční zúčtování daně. Z důvodu uplatnění daňového odpočtu u životního pojištění vznikne panu Horákovi nárok na daňovou vratku ve výši 3 600 korun, jelikož během roku zaplatil na měsíčních zálohách více, než bude jeho roční daňová povinnost.

Příspěvek zaměstnavatele 

Paní Dostálová si vkládá na svoji smlouvu o životním pojištění 800 korun měsíčně a dalších 1 200 korun ji na smlouvu posílá její zaměstnavatel. Paní Dostálová si od základu daně odečte částku 9 600 korun (800 korun x 12 měsíců). Příspěvek zaměstnavatele na smlouvu se pro účely snížení daňového základu totiž nezohledňuje. Počítají se pouze vlastní vklady na smlouvu.

V důchodu

Paní Sýkorová je v předčasném důchodu a za rok 2018 má povinnost podat daňové přiznání, neboť má příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu a z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Během roku 2018 neměla příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, proto může současně k těmto příjmům pobírat i předčasný důchod. V daňovém přiznání za rok 2018 uplatní i daňový odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 korun. Při splnění zákonných podmínek mohou daňový odpočet uplatnit i penzisté.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka