Živnostníci a sociální pojištění v roce 2019: Pozor! Mění se splatnost záloh. Co to ovlivní? | e15.cz

Živnostníci a sociální pojištění v roce 2019: Pozor! Mění se splatnost záloh. Co to ovlivní?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Sociální pojištění se živnostníkům počítá z vyměřovacího základu, přičemž se odečtou zaplacené zálohy během roku a vypočítá se případný nedoplatek či přeplatek. Změna splatnosti záloh pro příští rok bude mít vliv na výpočet nedoplatku za rok 2018.

Osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost platit měsíční zálohy, platí v roce 2018 měsíční zálohu na sociálním pojištění do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. V roce 2019 se budou měsíční zálohy platit v aktuálním měsíci. Záloha na sociálním pojištění bude splatná od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné bude platit. Záloha na pojistném za měsíc, v němž OSVČ zahájí samostatnou výdělečnou činnost, bude splatná ode dne, v němž OSVČ zahájí samostatnou výdělečnou činnost, do konce následujícího kalendářního měsíce.

Vyšší nedoplatek za rok 2018

Záloha zaplacená v lednu 2019 se bude tedy vztahovat na leden 2019. Posunutí placení měsíční zálohy dopředu se vyrovná v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018, kdy většině živnostníků vznikne nedoplatek na sociálním pojištění za rok 2018. Při stejném hrubém zisku jako v předcházejících letech právě ve výši jedné měsíční zálohy.

Stejná částka zálohy až do odevzdání přehledu

V lednu 2019 budou OSVČ platící zálohy na sociálním pojištění platit stejně vysokou měsíční zálohu jako v prosinci 2018. Ke změně měsíční zálohy dojde až po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Např. při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 v březnu 2019 se nová měsíční záloha, jejíž částka bude odpovídat dosaženému hrubému zisku za rok 2018, zaplatí poprvé v dubnu 2019.

Praktický příklad 1)

Živnostník Skácel měl v roce 2016, 2017 hrubý zisk ve výši 348 000 korun. Stejně vysoký hrubý zisk dosáhne i za rok 2018. Živnostník Skácel platil sociální pojištění vždy do 8. dne následujícího měsíce (pro zjednodušení měl u trvalého příkazu k úhradě nastavenou stejnou splatnost jako u zdravotního pojištění). Roční sociální pojištění činilo 50 808 korun (348 000 x 50 procent x 29,2 procent). Protože měsíčně platil na zálohách 4 234 korun, tak po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 nic nedoplácel a roční sociální pojištění bylo v plné míře uhrazeno 12 měsíčními zálohami.

Za rok 2018 však zaplatí živnostník Skácel pouze 11 měsíčních záloh, neboť záloha placená v lednu 2019 se bude již hodnotit do roku 2019. Panu Skácelovi tedy vznikne po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích nedoplatek na sociálním pojištění ve výši 4 234 korun, který uhradí do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Po celý rok 2019 bude pan Skácel platit měsíční zálohy ve výši 4 234 korn. Pan Skácel nebude muset měnit termín splatnosti u trvalého příkazu k úhradě.

Praktický příklad 2)

Živnostnice Dostálová vykonává po celý rok 2018 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, neboť po celý rok 2018 si samostatnou výdělečnou činností přivydělává k zaměstnání. Během roku 2017 však v prvních osmi měsících vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, proto ještě za leden a únor 2018 zaplatila měsíční zálohy ve výši 4 980 korun a po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 v březnu 2018 platila za březen až listopad 2018 měsíční zálohu ve výši 2 990 korun. Na měsíčních zálohách zaplatí tedy celkem 36 870 korun (2 x 4 980 + 9 x 2 990).

Za celý kalendářní rok 2018 dosáhne z vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubého zisku pouze 70 000 korun. Hrubý zisk je nižší než 71 950 korun a paní Dostálové nevzniká povinnost platit sociální pojištění za rok 2018 z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 obdrží přeplatek ve výši 36 870 korun. Zaplacená záloha v lednu 2019 ve výši 2 990korun se již posuzuje pro rok 2019. Změna splatnosti měsíčních záloh pro paní Dostálovou znamená, že zaplacenou zálohu v lednu 2019 ještě po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 nedostane.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka

Newslettery