Zranili jste se na home office? O pracovní úraz se jednat nemusí | e15.cz

Zranili jste se na home office? O pracovní úraz se jednat nemusí

Video se připravuje ...

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ačkoliv se vám pracovní úraz může přihodit i doma, prokazování nemusí být jednoduché. Jak zajistit bezpečnost práce zaměstnanců na home office a jak je to s pracovními úrazy?

Základem je prevence

Zaměstnavatelé by neměli podceňovat školení BOZP pro práci z domova. Zásadní je zde – ostatně jako v celé oblasti BOZP – prevence. „Vždy by mělo nějakou formou proběhnout školení zaměstnanců na bezpečnost práce z domova s uvedením, jaká pravidla musí zaměstnanci dodržovat,“ uvádí advokát David Šupej z advokátní kanceláře Sedláková Legal. „Zaměstnavatel si pak může vystačit s prohlášením zaměstnance, že jeho ‚domácí‘ místo takové podmínky splňuje, a že je zaměstnanec bude udržovat po celou dobu home office,“ dodává.

V dnešní době pak přichází v úvahu i online konzultace s bezpečnostním technikem, případně kontrola na základě fotografií nebo videa. Pokud jde o fyzickou kontrolu domácího pracoviště zaměstnance, pro zaměstnavatele s větším počtem zaměstnanců bude prakticky neuskutečnitelná. „Zároveň narážíme na problém ochrany obydlí a soukromí každého člověka. Tato základní práva jsou zaručena na ústavní úrovni,“ upozorňuje Šupej.

Přepadová kontrola zaměstnance, zda vykonává práci řádně, tedy prakticky nepřichází v úvahu. Podle advokáta Davida Borovce z advokátní kanceláře Borovec Legal je osobní návštěva obydlí zaměstnance (nebo jiného místa, kde zaměstnanec vykonává práci) možná pouze na základě předchozího souhlasu zaměstnance. „Zásadně lze osobní kontrolu provést za účelem vyšetření okolnosti domácího úrazu nahlášeného zaměstnancem, v některých případech i pro účely ověření, zda zaměstnance dodržuje své povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ říká Borovec.

Pracovní úrazy a přestávky na jídlo a oddech

I přes veškerou prevenci se však zaměstnanci úraz přihodit může. Pak bude záležet na tom, kdy k úrazu došlo.

Kdyby se zaměstnanec nacházel na pracovišti zaměstnavatele, za pracovní úraz bude považován i úraz, který se zaměstnanci přihodí v přestávce na jídlo (s výjimkou samotného stravování), uvádí David Borovec. „Vhledem k tomu, že při výkonu práce na home office zaměstnanec nebude přítomen na pracovišti zaměstnavatele, neměl by být úraz, který se zaměstnanci přihodí během přestávky na jídlo a oddech považován za pracovní úraz,“ dodává Borovec.

Pokud se tedy zaměstnanec zraní při přípravě oběda, o pracovní úraz nepůjde. „Na přípravu oběda by měla být vyhrazena klasická přestávka, eventuálně by měl zaměstnanec tyto úkony činit mimo pracovní dobu. Pokud se zaměstnanec zraní při přípravě oběda, nebude se jednat o pracovní úraz,“ doplňuje David Šupej.

Podle Tomáše Becka, experta na odškodnění ze společnosti Vindicia je pro uznatelnost úrazu jako pracovní klíčové, zda se stal při výkonu práce nebo přípravě na ni. „Pokud to jen trošku jde, je důležité si vše zdokumentovat a třeba nafotit. Pracovní úrazy na home office se samozřejmě dokazují poměrně obtížně, takže jakýkoliv důkaz pomůže,“ vysvětluje Beck s tím, že i při výkonu práce z domova platí základní pravidla BOZP, například zákaz manipulace se špatnými přístroji, nebezpečnými stroji a nábytkem.

Zásadní je, aby zaměstnavatel úraz jako pracovní uznal. Pokud tak učiní, již se postupuje standardně. „Ukázkovým případem je jeden, který se stal našemu klientovi. Klient byl v kuchyni a slyšel, že se mu na počítači snaží někdo dovolat na videokonferenci Pospíchal a došlo u něho k pádu na schodech, kde si poranil koleno a zlomil ruku,“ uvádí Beck. „Zaměstnavatel uznal úraz jako pracovní a nyní pracujeme na posudku na bolestné,“ uzavírá Beck.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka