Odstoupení od kupní smlouvy | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

Smlouva: Odstoupení od kupní smlouvy - Vzor ke stažení

Vzor: Odstoupení od kupní smlouvy
Vzor: Odstoupení od kupní smlouvy
• 
ZDROJ: Grafika E15

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Smluvní strana je oprávněna primárně odstoupit od smlouvy v případech, které smlouva uvádí, a dále také z důvodů daných zákonem. Tyto mohou být různé, obecně však lze od smlouvy odstoupit v případě, že došlo  k jejímu podstatnému porušení. Je však třeba rozlišovat o jakou smlouvu se jedná a zdali je uzavřena mezi podnikateli, nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Vzor je připraven jako obecné odstoupení od kupní smlouvy na základě důvodu uvedeného ve smlouvě.

V případě kupní smlouvy, tak může třeba spotřebitel, který zakoupí zboží od podnikatele mimo obchodní prostory, odstoupit bez od smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží.

Je důležité také upozornit, že odstoupení není výpověď. V případě odstoupení tak smluvní vztah zaniká od svého počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit plnění které si poskytly. V případě kupní smlouvy, tak bude třeba, aby kupující vrátil prodávajícímu předmět koupě a aby prodávající vrátil kupujícímu kupní cenu.

Vzhledem k tomu, že odstoupení může vyžadovat v některých případech poměrně komplexní posouzení celé věci, je vhodné se obrátit s vyhodnocením situace na advokáta, který doporučí další postup.

Stáhnout: Odstoupení od kupní smlouvy – vzor dokumentu >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

 [Jméno a příjmení prodávajícího]

[adresa]

Doporučeně s dodejkou

V _________________ dne _________________

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení/Vážený pane/paní,

obracím se na Vás ve věci Kupní Smlouvy č. _______________, uzavřené dne _______________ („Smlouva“), mezi mnou, jakožto kupujícím, a Vámi, jakožto prodávajícím.

Předmětem Smlouvy je koupě ______________________________________________ („Předmět koupě“).

 

Dne _______________ došlo k podstatnému porušení Smlouvy, které spočívá v ________________________.

[nebo]

Dle čl. ____________ Smlouvy je kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že ______________.

 S ohledem na výše uvedené tímto v souladu s čl. _____________ Smlouvy / se zákonem odstupuji od Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení.

Společně s tímto odstoupením Vám rovněž zasílám Předmět koupě.

Vzhledem k tomu, tímto rovněž žádám o vrácení kupní ceny Předmětu koupě ve výši ________________ Kč, a to na účet č. ________________/___________, vedený u _______________________, nejpozději do ___________ dnů ode dne doručení tohoto odstoupení.

S pozdravem

________________________________________

[doplňte jméno a příjmení kupujícího]

Autor: E15.cz

Smlouvy na E15.cz - vzory ke stažení

Stáhněte si online vzory smuv na E15.cz zdarma. Nabízíme vám vzory vytvořené právními experty pro řadu situací. Udělujete někomu plnou moc? Hodila by se vám pracovní smlouva na DPČ nebo DPP? Chybí vám nájemní smlouva na byt, darovací smlouva, nebo třeba smlouva na dílo? Potřebujete dát například výpověď z pracovního poměru? Vzor smlouvy můžete snadno stáhnout a vyplnit.

Stáhněte si zdarma a bez registrace vzory:

Darovací smlouva na nemovitost

DPP: Dohoda o provedení práce

DPČ: Dohoda o provedení činnosti

Nájemní smlouva na byt

Kupní smlouva na automobil nebo motocykl

Odstoupení od kupní smlouvy

Plná moc

Výpověď z pracovního poměru

Smlouva o dílo

Mzdová kalkulačka