Na pomoc uprchlíkům: Vznikl web ProUkrainu.cz s informacemi v ukrajinštině

Vlajka Ukrajiny (ilustrační foto)

Vlajka Ukrajiny (ilustrační foto)

Mediální dům Czech News Center a pod něj spadající zpravodajský server Blesk.cz připravil nový web ProUkrainu s přehlednými informacemi pro občany Ukrajiny, kteří před válkou uprchli do České republiky, zároveň je však i určen pro české občany nabízející Ukrajinským občanům pomoc. Dozvíte se tam, co dělat v prvních dnech po příjezdu i jak se připravit na dlouhodobý pobyt v Česku. Obsah webu je připravován ukrajinskými novináři, kteří byli taktéž nuceni uprchnout ze své země.

Příjezd do ČR

Pro příjezd do ČR stačí mít s sebou cestovní pas, nebo jiný průkaz totožnosti, na jeho základě mohou občané z Ukrajiny pobývat v zemích Evropské unie až 90 dní. Je ovšem nutné se do třiceti dnů registrovat na Cizinecké policii.

Získání víza (oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany pro Ukrajince)

Registrovat se lze i v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), ta existují ve všech krajských městech a lze v nich vyřídit všechny nezbytné kroky na začátku pobytu. Adresy jednotlivých krajských středisek naleznete ZDE. Veškeré služby jsou poskytovány zcela zdarma.

Cizinecká policie ve zmíněných centrech vydává speciální víza - oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany. K vyplnění žádosti je potřeba průkaz totožnosti a fotografie. Zároveň s vízem získá žadatel zdravotní pojištění, a to i na třicet dní zpětně.

Více o vyřízení víz pro Ukrajince na webu ProUkrainu.cz.

Mimořádná dávka 5000 Kč pro Ukrajince

Ukrajinci, kteří právě přišli do Česka, mohou v měsíci, kdy si vyřídí vízum, zažádat o humanitární dávku ve výši 5000 Kč. Tu mohou výjimečně dostat i v dalších měsících, pokud prokáží nedostatečné příjmové, sociální a majetkové poměry.

Více o peněžní pomoci pro Ukrajince na webu ProUkrainu.cz.

Zajištění lékařské péče pro Ukrajince

Dalším krokem občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do ČR, by mělo být zajištění zdravotní péče.

Zdravotní pojištění Ukrajinců

Do doby, než se podaří vyřídit dlouhodobé vízum, je dobré si pořídit alespoň pojištění nutné a okamžité lékařské péče (cestovní pojištění). Po získání víza se občané Ukrajiny stanou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Je ovšem potřeba dostavit se na jakoukoli pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění. I toto lze zařídit v KACPU.

Dokud si nenajdou práci, platí za ně pojištění stát, následně zaměstnavatel.

Hledání lékařů

Základem dlouhodobé zdravotní péče by měla být registrace u praktického lékaře. Ten zajišťuje vyšetření a léčbu běžných nemocí, jako například chřipky nebo nachlazení. U závažnějších nemocí pak člověka posílá ke specialistům, ke kterým se bez doporučení nejde objednat.

Někteří specialisté ovšem doporučení od praktických lékařů nepotřebují. Těmi jsou především gynekologové, zubaři, dermatologové či oftalmologové.

Více o zdravotní péči pro Ukrajince na webu ProUkrainu.cz.

Vzdělávání ukrajinských dětí

Děti uprchlíků by v Česku zároveň měly začít chodit do školy.

Umístění ukrajinských dětí do školky

Pro ty nejmenší platí stejně jako pro české děti povinný poslední rok předškolní docházky. V takovém případě jej musí přijmout nejbližší školka místu bydliště. Mladší děti mohou být do školky přijaty, pokud má mateřská škola volné kapacity, případně navštěvovat jesle nebo dětskou skupinu, v takovém případě je ovšem třeba počítat s nutností uhradit školné, které zvlášť v případě dětských skupin může být poměrně drahé.

Zápis ukrajinských dětí na základní školu

Do základní školy musí chodit děti od šesti let věku. Řada českých základních škol připravila pro děti z Ukrajiny speciální třídy, které jim mají pomoci s aklimatizací v nové zemi. Chodit mohou ovšem i do českých tříd. K zápisu je potřeba doložit doklad o totožnosti dítěte a jednoho z rodičů, případně zákonného zástupce.

Přihlášení ukrajinských dětí na střední školu

Žáci mohou být přijati i ke studiu na střední škole. V tom případě je nutné doložit splnění povinné školní docházky (základní školy). Zároveň je možné požádat o to, aby byl student zařazen do vyššího ročníku, k tomu je potřeba dodat k posouzení doklady z předchozího vzdělávání a rozhodnutí je na řediteli školy.

Možnost studia na vysokých školách pro Ukrajince

Ukrajinci se mohou hlásit i na české vysoké školy. K zápisu je potřeba doklad o ukončeném předchozím vzdělání - maturita pro zápis na bakalářský stupeň, bakalářský diplom pro zápis na magisterský obor a magisterský diplom pro zahájení doktorátu.

Více o vzdělávání ukrajinských dětí na webu ProUkrainu.cz.

Práce pro Ukrajince

Uprchlíci z Ukrajiny si mohou po vyřízení víza začít hledat práci. Vízum vydané za účelem dočasné ochrany jim totiž umožňuje přístup na trh práce po celou dobu platnosti víza. Ukrajinci si tak mohou hledat práci sami, nebo využít některý z nově vzniklých portálů, které zveřejňují nabídky práce přímo pro uprchlíky z Ukrajiny.

Více o práci pro Ukrajince na webu ProUkrainu.cz.

Co vše na webu ProUkrainu najdete

Zprávy v ukrajinštině

Rady k získání víza

Informace o pobytu v ČR

Informace o zdravotní péči

Informace o humanitární pomoci

Rady pro nalezení práce

Informace o finanční podpoře

Informace o školách

Rady pro cestování po ČR