Důchody na Slovensku: Kdy mohou Slováci odcházet do důchodu a na kolik si přijdou?

Slovenský pár v důchodu.

Slovenský pár v důchodu. Zdroj: Midjourney

Řádný důchodový věk se na Slovensku postupně prodlužuje, stejně jako v Česku. Podívejte se, jak je vysoký průměrný starobní důchod u našich východních sousedů.

Důchodový věk na Slovensku je aktuálně platnou legislativou (zákonem č. 461/2003 Z.z.) stanoven pro občany narozené v roce 1966 a dříve. Pro mladší občany bude stanoven pět let před dovršením důchodového věku příslušným předpisem.

Kalkulačka: Výpočet starobního důchodu >>>

Tabulka důchodového věku

V přiložené tabulce níže máme pro názornost uveden důchodový věk pro občany narozené v letech 1960 až 1966, kteří aktuálně odchází do řádného starobního důchodu. Výchova dětí snižuje při splnění zákonných podmínek důchodový věk primárně ženám, pokud však nelze výchova dítěte (dětí) ženě zohlednit, tak je možné snížit důchodový věk i muži, v takovém případě se snižuje řádný důchodový věk o šest měsíců za každé vychované dítě (maximálně o rok a půl).

Rok narozenímužiženy
0 dětí1 dítě2 děti3 a 4 děti5 a více dětí
196063r63r62r 10m62r 9m61r 10m60r 6m
196163r 2m63r 2m63r63r62r 2m61r 3m
196263r 4m63r 4m63r 2m63r62r 6m61r 7m
196363r 6m63r 6m63r 4m63r62r 6m61r 11m
196463r 8m63r 8m63r 6m63r62r 6m62r 3m
196563r 10m63r 10m63r 6m63r62r 6m62r 6m
196664r 64r63r 6m63r62r 6m62r 6m

Zdroj: příloha zákonu č. 461/2003 Z.z.

Důchody se liší méně než mzdy, stejně jako v Česku

Při výpočtu starobního důchodu je na Slovensku, stejně jako v Česku, zastoupen prvek solidarity, což znamená, že lidé s nadprůměrnými příjmy mají nižší náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu než lidé s podprůměrnými příjmy. V praxi to znamená, že mezi částkami starobních důchodů jsou nižší rozdíly než mezi mzdami (stejně jako v Česku).

Růst průměrného důchodu v čase

V přiložené tabulce máme pro názornost uveden růst průměrného státního starobního důchodu na Slovensku od ledna 2020 po současnost. Vlivem pravidelné lednové valorizace průměrný státní starobní důchod na Slovensku stoupá, dle posledních statistických údajů činí 580 euro (14 190 korun). Pro názornost máme uvedeny průměrné hodnoty i v českých korunách, přepočet je ovlivněn aktuálním směnným kurzem.

Průměrná částka starobního důchodu (leden 2020 až červenec 2023)

Období

Průměrný starobní důchod v eurech

Průměrný starobní důchod v Kč
2023 – červenec580,06 €14 190 Kč
2023 – leden575,24 €14 072 Kč
2022 – prosinec518,76 €12 690 Kč
2022 – leden511,63 €12 516 Kč
2021 – prosinec500,40 €12 241 Kč
2021 – prosinec486,71 €11 906 Kč
2020 – prosinec474,48 €11 607 Kč
2020 – prosinec444,41 €10 871 Kč

Zdroj: Sociálna poisťovňa – Štatistické údaje z oblasti dôchodkového poistenia 2020 až 2023

Jak vysoké jsou ostatní důchody?

Na Slovensku jsou mimo starobní důchody (včetně předčasných důchodů) vypláceny i invalidní důchody a pozůstalostní důchody (vdovský důchod, vdovecký důchod a sirotčí důchod). Zatímco v Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, tak na Slovensku jsou dva druhy invalidních důchodů, zjednodušeně řečeno částečný a plný invalidní důchod.

PŘEHLEDNĚ: Důchody v Evropě. Kde se mají senioři nejlépe >>>

Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedeny průměrné částky těchto důchodů v červenci letošního roku. Vdovy mají v průměru vyšší vdovský důchod než vdovci vdovecký důchod, neboť muži mají v průměru na Slovensku vyšší příjmy a vyšší důchody. Opět máme pro názornost uvedeny hodnoty i v českých korunách.

Průměrná částka ostatních vyplácených důchodů (v červenci 2023)

Druh důchodu

průměrná částka důchodu v eurech

průměrná částka důchodu v Kč

částečný invalidní důchod261,07 €6 386 Kč
plný invalidní důchod473,28 €11 578 Kč
vdovský důchod324,94 €7 949 Kč
vdovecký důchod266,82 €6 527 Kč
sirotčí důchod171,44 €4 194 Kč

Zdroj: Sociálna poisťovňa – Štatistiky – Priemerná výška vyplácaných sólo dôchodkov podľa druhu dôchodku v roku 2023 v eurách