Průměrný důchod a důchodový věk v Německu podle spolkových zemí

Důchody v Německu (ilustrační foto)

Důchody v Německu (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Německo je jednou z nejvyspělejších zemí světa, takže i státní důchody jsou vysoké. Mezi jednotlivými spolkovými zeměmi jsou rozdíly, stejně tak mezi průměrným důchodem mužů a žen. Kdy odchází Němci do důchodu a jak vysokou mají penzi?  

Měsíční státní starobní důchod v Německu závisí, stejně jako v Česku, na průběhu pojištění. Výpočtová formule je složitější, obecně však platí, že se zohledňuje počet získaných let pojištění a dosahované rozhodné příjmy. Na průměrný důchod, stejně jako na průměrnou mzdu, řada občanů nedosáhne a někteří mají naopak citelně vyšší starobní důchod.

Důchodový věk se postupně zvyšuje

V Německu, obdobně jako ve většině vyspělých zemích světa, se postupně prodlužuje řádný důchodový věk. Do důchodu je možné i v Německu odejít dříve, v takovém případě je nutné počítat s krácením. Řádný důchodový věk se zvyšoval každoročně o jeden měsíc, od roku 2024 se bude zvyšovat o dva měsíce tak, aby občané narozeni v roce 1964 a později měli řádný důchodový věk 67 let.

Např. lidé narození v roce 1956 měli řádný důchodový věk 65 let a 10 měsíců, lidé narození v roce 1957 potom 65 let a 11 měsíců a lidé narození v roce 1958 již 66 let. Od ročníku narození 1959 se již zvyšuje důchodový věk každoročně o zmíněné dva měsíce. V roce 2031 se tak bude v Německu odcházet do řádného starobního důchodu v 67 letech.

Celkový průměrný měsíční důchod 1 550 euro

Průměrný měsíční státní starobní důchod v Německu ke konci roku 2022 činil 1 550 euro, při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Stejně jako jsou rozdíly v úrovni průměrné mzdy mezi jednotlivými spolkovými zeměmi v Německu, tak i průměrný důchod se liší. Vyšší průměrný důchod je v západním Německu (1 605 euro) než ve východním Německu (1 403 euro).

  • Nejvyšší měsíční průměrný státní starobní důchod byl ke konci loňského roku v Sársku (1 677 euro), v Severním Porýní-Vestfálsku (1 644 euro), v Hesensku (1 609 euro), v Hamburku (1 609 euro), v Bádensku-Württembersku (1 607 euro), v Berlíně (1 598 euro) a v Porýní-Falci (1 577 euro).
  • Ekonomicky velmi silné Bavorsko je s průměrným důchodem 1 545 euro přibližně uprostřed.
  • Nejnižší měsíční průměrný státní starobní důchod byl ke konci loňského roku v Durynsku (1 427 euro), v Sasku-Anhaltsku (1 434 euro), Meklenbursku-Předním Pomořansku (1 443 euro) a v Sasku (1 445 euro).

Muži mají vyšší důchody

Ke konci roku 2022 činil průměrný státní starobní důchod mužů v Německu 1 728 euro, průměrný starobní důchod žen činil 1 316 euro. Vše při minimální době pojištění v rozsahu 35 let. Stejně jako v Česku tak i v Německu mají muži vyšší průměrný starobní důchod než ženy.

  • Nejvyšší měsíční průměrný starobní důchod měli muži v Severním Porýní-Vestfálsku (1 845 euro), v Sársku (1 840 euro), v Bádensku-Württembersku (1 830 euro), v Hesensku (1 785 euro) a v Hamburku (1 783 euro).
  • Nejvyšší měsíční průměrný starobní důchod měly ženy v Berlíně (1 501 euro), v Hamburku (1 394 euro), v Braniborsku (1 374 euro) a v Meklenbursku-Předním Pomořansku (1 352 euro).

Zdroj: Deutsche Renteversicherung – Rentenatlas 2023 – Altersrente nach Bundesländern