Černým odběratelem energií snadno a rychle | E15.cz

Černým odběratelem energií snadno a rychle

..
..
• 
ZDROJ: BOHEMIA ENERGY

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Elektřinu na černo můžete odebírat i nevědomky. A nikoho to nebude zajímat, prostě budte muset platit. Co je bráno jako neoprávněný, tzv. černý odběr? Jaký postih v této situaci hrozí.

O černý odběr jde, pokud elektřinu či plyn odebíráte bez toho, aniž byste měli uzavřenou smlouvu. Nebo pokud za odběr opakovaně neplatíte. Tohle je docela jasné. Jsou ale i další případy. „Neoprávněným odběrem je dále typicky odběr elektřiny nebo plynu za situace, kdy odběratel provede nějaké technické opatření, které způsobí, že se odběr v měřícím zařízení neboli hodinách vůbec nezaznamená,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Pokud jsou poškozené hodiny či plomby nebo je jiná závada, a díky tomu dochází k chybnému měření ve váš prospěch, jde rovněž o neoprávněný odběr. A je jedno, jestli jste poškození způsobili vy nebo ne.

„Vzhledem k tomu, že nesete odpovědnost za černý odběr i v případě, že jste sami poškození hodin nezpůsobili, doporučujeme stav měřícího zařízení umístěného například na chodbě domu pravidelně kontrolovat a hlásit případné závady distributorovi,“ radí Lukáš Zelený.

Co když k černému odběru dojde

Prvním krokem po černém odběru je pochopitelně uhrazení skutečné škody, cenu odebrané energie. Budete ale platit i náklady spojené se zjišťováním černého odběru. Jestliže nejde skutečnou škodu zjistit, bude částka stanovena dohodou, nebo náhradním výpočtem.

„Spravedlností náhradního výpočtu škody se v minulosti zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud ČR. Podle nich se má vypočtená výše škody co nejvíce blížit škodě skutečné, nemá jít o sankci. Každý případ neoprávněného odběru se tedy má posuzovat individuálně a vedle náhradního výpočtu lze škodu určit také znaleckým posudkem,“ říká Lukáš Zelený. Právě k soudu se dostaly případy, kdy byla odběrateli vypočtena jako náhrada taková částka, která mnohonásobně převyšovala částky z minulých zúčtovacích období.

Je třeba dodat, že pokud se prokáže, že jste energie odebírali načerno a škoda přesáhne 5 tisíc korun, bude vše posuzováno jako trestný čin krádeže.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka