Co se to v té Olomouci chystá?! Víme z první ruky o velkém developerské výzvě!

Zdroj: metr2 reality

Kdo se podíval do Olomouce, ví, že město je to okouzlující a plné historie. Právě tyto dvě vlastnosti se v případě pevnosti z 19. století přetaví do projektu budoucnosti. Co se to chystá v areálu bývalého Vojenského opravárenského podniku v ulici Na Šibeníku?

Fort Galgenberg známý též jako Fort Šibeník

Olomouc byla snadnou kořistí během Třicetileté války i první Války o rakouské dědictví. Během druhého jmenovaného konfliktu císařství přišlo o Slezsko: pruský nepřítel tak byl k Olomouci nebezpečně blízko. Rakousko-Uhersko došlo k rozhodnutí, že z Olomouce vytvoří hraniční pevnost. Fort Galgenberg byl součástí nových bezpečnostních opatření a dokončen byl v roce 1846 pravděpodobně podle návrhu podplukovníka Emanuela Zitty. Pevnost sloužila hlavně jako dělostřelecká kasárna. Dnes je tento rozlehlý objekt bohužel docela zanedbaný a jen z části je využíván k pronájmu různým firmám. V galerii sami vidíte, v jakém neutěšeném stavu se areál pevnosti nachází. Ale blýská se na lepší časy.

metr2 reality

Před investorem stojí obrovská výzva

Areál Fortu Galgenberg se v současnosti řadí k olomouckým brownfieldům. Součástí je úžasný čtyřhektarový park. Na základě územního plánu zůstane zeleň zachována a zcela nově po revitalizaci brownfieldu bude toto místo zpřístupněno lidem. Olomoučané tak získají další příjemné místo pro procházky a odpočinek.  Ale to není jediná přidaná hodnota pro občany či návštěvníky hanácké metropole. Veřejnost jistě potěší i plán investora zřídit centrum řemesel, dát prostor řemeslnému umu zlatých českých ručiček, tradičním i netradičním výrobcům a službám.

metr2 reality

Dispozice vnitřních prostor staveb mají fantastické předpoklady, aby po rekonstrukci vzniklo vysoce funkční místo, které poslouží k modernímu využití především se smysluplným zaměřením, které přitáhne návštěvníky. V galerii jste viděli, jak to dnes uvnitř vypadá. Nic moc, že? Investora čeká skutečně hodně práce, ale vyplatí se tuto cennou památku obnovit a dát místu nový impuls.

metr2 reality

Myšlení developera se ubírá k mladým lidem, kde jim nabízí možnost podílet se na tvorbě skladby tohoto krásného, potenciálem nabitého místa. Studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně v zimním semestru řeší nové využití hlavního budovy (reduitu) pevnosti. Pod vedením zkušeného architekta Jana Mléčky proběhl začátkem měsíce října třídenní workshop. Studenti získávali informace pro svou práci v areálu fortu, nejen přes den, ale i přímo v budově přespávali. Diskuze nad tématem se po celou dobu účastnil tým investora v čele s Martinem Minářem a architektem Lukášem Blažkem.  Při závěrečné prezentaci workshopu studenti nastínili několik směrů, kterým se jejich práce ubírají. Těšíme se na vize mladých lidí, které budou investorovi prezentovány a věříme, že budou inspirací pro realizaci a skutečné využití.

metr2 reality

Je pro nás zcela zásadní, aby budoucí náplň budovy reduitu byla kvalitní a přínosná pro oživení pevnosti a zároveň se zde nacházel potenciál pro budoucnost města.