Jak se zastropování cen promítne do vyúčtování zákazníků? A týká se i podnikatelů? | E15.cz

Jak se zastropování cen promítne do vyúčtování zákazníků? A týká se i podnikatelů?

Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.
Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.
• 
ZDROJ: EP ENERGY TRADING, a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Na podzim 2022 schválila vláda návrh novely energetického zákona, který umožnil zastropovat cenu silové elektřiny a plynu pro rok 2023. Na nejčastější otázky k zastropování cen odpovídá Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení.

Od kdy přesně mají být ceny zastropované a jakých zákazníků se zastropování týká?

Státem stanovené maximální ceny elektřiny a plynu platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Zastropování se týká nejen všech domácností, ale i dalších osob, které odebírají elektřinu na hladině nízkého napětí nebo plyn v kategorii maloodběratel (se spotřebou do 630 MWh ročně).

Částečně – a to ve výši 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru - se zastropování vztahuje i na malé a střední podnikatele v segmentu velkoodběru. Poměrnou část dodávky plynu mají zastropovanou také ti, co plyn používají na výrobu tepla či přípravu teplé užitkové vody (domovní kotelny, dálkové vytápění) a jsou v kategorii střední odběratel či velkoodběratel.

U zákazníků připojených na hladině vysokého či velmi vysokého napětí a zákazníků odebírajících plyn v kategorii střední odběratel či velkoodběratel se 100% zastropování vztahuje pouze na subjekty s vybranými službami či činnostmi – například na vládní instituce, ČNB, podniky s účastí státu, kraje či obce, státní podniky, sportovní organizace, školská zařízení, zdravotnická zařízení, poskytovatele sociálních služeb, provozovatele vodovodů či kanalizace a podobně.

Regulovaná cena je konečnou cenou, kterou zákazníci za energie zaplatí, nebo jsou k ní připočítávány ještě nějaké další poplatky?

Státem stanovená maximální cena není konečnou cenou, vztahuje se pouze na vlastní komoditu, tedy na elektřinu nebo plyn. K ní se pak přičítá cena za služby distribuční soustavy, která je stanovena Energetickým regulačním úřadem. A ještě musíme přičíst daň z elektřiny či plynu a daň z přidané hodnoty.

Konečná cena se tak může v závislosti na distribuční sazbě a distribučním území pohybovat u elektřiny od 6,55 Kč/kWh včetně DPH (u sazby pro přímotopy) až do 9,65 Kč/kWh (v případě distribuční sazby pro chaty a chalupy). Konečná cena pro běžnou domácnost, kde se elektřinou svítí a vaří, se tak bude pohybovat kolem 8,85 Kč/kWh včetně DPH.

U plynu se konečná cena bude pohybovat od 3,15 Kč/kWh včetně DPH u sazby, kdy „topím hodně“, do 3,6 Kč/kWh včetně DPH, pokud na plynu „pouze vařím“.

Souvisí nějak zastropování cen s nedávno schváleným Úsporným tarifem?

Nesouvisí. Úsporný tarif vnímám jako krátkodobou jednorázovou formu pomoci domácnostem. Zastropování cen je dlouhodobější opatření, které pomůže více odběratelům, nejen domácnostem, překlenout dobu, než se energetické trhy opět stabilizují. Jak Úsporný tarif, tak zastropování ceny elektřiny a plynu se odběrateli promítnou do nového rozpisu záloh, který byli dodavatelé povinni rozeslat odběratelům do 6.11.2022.

Jak bude fungovat zastropování ceny u domácností? Musí si o něj nějak zažádat?

O nic žádat nemusí, vše bude nastaveno automaticky. Pokud má zákazník (domácnost) sjednanou cenu vyšší, než je státem stanovená maximální cena, dodavatel mu bude v roce 2023 automaticky účtovat zastropovanou cenu.

Dodavatel mi navýšil zálohy a zároveň tvrdí, že je v nich Úsporný tarif již zohledněn. Jak je to možné?

To se stát může. Pokud váš dodavatel v období mezi posledním rozpisem záloh a novým rozpisem záloh zdražoval, ale vaše zálohy ponechal v původní výši, tak se dané zdražení promítne až do nově stanovených záloh.

Příspěvek v rámci Úsporného tarifu může být využit na úhradu části záloh, jednorázově vyčerpán na zálohu za říjen, nebo na úhradu nedoplatku z posledního ročního vyúčtování.  Nemusíte se bát, že o příspěvek přijdete. Jakým způsobem byl ve vašem případě uplatněn, uvidíte nejpozději v řádném vyúčtování. Pokud byl příspěvek použit na úhradu dluhu, měl by o této skutečnosti dodavatel zákazníka informovat, nebo by to mělo být patrné například po přihlášení do zákaznického účtu na zákaznickém portálu dodavatele.

Dodavatel mi zvýšil ke konci letošního roku ceny, co to pro mě znamená? Jakou cenu budu platit příští rok? Tu novou, nebo tu zastropovanou?

Ačkoliv většina dodavatelů nyní oznamuje zvýšení cen, nové ceny budou platit ode dne své účinnosti pouze do 31. 12. 2022. V roce 2023 pak bude dodavatel automaticky účtovat zákazníkovi státem stanovenou maximální cenu, pokud je tato cena nižší, než cena sjednaná s dodavatelem.

Co když mám fixovanou cenu naopak nižší, než je zastropovaná cena?

Pokud má zákazník fixovanou cenu nižší, než je zastropovaná cena, pak mu dodavatel bude i v roce 2023 účtovat tuto nižší fixovanou cenu.

Jsme firma a splňujeme kritéria malého a středního podnikatele, jak máme postupovat, chceme-li mít zastropovanou cenu?

Pokud máte zájem o zastropovanou cenu, musíte svému dodavateli zaslat prohlášení, že jste malý nebo střední podnikatel, a to do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci dodávky, od kterého chcete uplatňovat zastropovanou cenu. Pro dodávku v lednu 2023 stačí doručit prohlášení dodavateli do 16. 1. 2023.

Vzory prohlášení - zvlášť pro elektřinu a zvlášť pro plyn – najdete v příloze nařízení vlády č. 298/2022 Sb. A pozor, prohlášení se vyplňuje pro každé odběrné místo zvlášť. Zastropovaná cena vám může být uplatněna až poté, kdy bude prohlášení dodavateli řádně doručeno. Prohlášení stačí poslat jednou. Následně platí až do té doby, než dodavateli oznámíte změnu prohlášených skutečností.

Jakým způsobem lze prohlášení řádně doručit?

Těch způsobů je více. Prohlášení můžete doručit dodavateli přes jeho zákaznický portál, pokud má dodavatel na svých internetových stránkách informaci, že touto cestou prohlášení přijímá. Můžete jej zaslat také datovou schránkou nebo klasicky poštou. E-mailem lze prohlášení zaslat pouze v případě, že k tomuto účelu dodavatel zřídil speciální e-mailovou adresu. Odesílaný e-mail pak musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud pošle zákazník chybné prohlášení, může ho opravit?

Ano, může. Prohlášení lze opravovat do konce druhého kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém prohlášení zákazník dodavateli poskytnul.

Mzdová kalkulačka

Newslettery