Žádost o vrácení daně z nabytí nemovitosti | e15.cz

Kdy a jak si zažádat o vrácení daně z nabytí nemovitosti

Dan Tácha

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Odborníci v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti upozorňují na to, aby všichni, kteří koupili nemovitost loni na podzim či později, věnovali pozornost termínu jejího skutečného vkladu do katastru nemovitostí. Mnozí mohou být totiž sami překvapeni, že mají právo si o přeplatek u finančního úřadu požádat.

„Zjednodušeně se dá věc vysvětlit i tak, že majitelé nemovitostí, u kterých příslušný katastr provedl vklad vlastnického práva kdykoliv od 1. prosince 2019 a později, nejsou povinni daňové přiznání již podávat a čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti finančnímu úřadu vyrovnávat,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena 26. září 2020, od této doby ji nabyvatelé nemovitostí již neplatí. Stejně tak se daňová povinnost nevztahuje ani na majitele nemovitostí, u kterých byl vklad do katastru nemovitostí proveden kdykoliv od prosince loňského roku. Zákonná norma je totiž účinná zpětně. Konkrétně ji nehradí ten, kdo má nejzazší lhůtu pro podání daňového přiznání z nabytí nemovitosti 31. března 2020 a kdykoliv poté. Na podání přiznání má totiž poplatník tři měsíce od vkladu do katastru nemovitostí.

Jak si požádat o vrácení daně z nabytí nemovitosti

Majitelé nemovitostí, kteří svou daňovou povinnost splnili, tedy svému finančnímu úřadu podali přiznání i daň odvedli, mohou peníze získat zpátky. To ovšem pouze v případě, že si o ně u svého správce daně požádají formou žádosti o vrácení přeplatku, a nezáleží, jestli písemně, nebo elektronicky. Finanční úřady by měly akceptovat i písemnou formu dopisu, ovšem vždy s vlastnoručním podpisem. 

„Dobrou zprávou pro žadatele o přeplatek na dani je, že na vyřízení žádosti o něj i samotné vrácení zaplacené daně má místně příslušný finanční úřad 30 dnů od doby podání žádosti,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Na druhou stranu lidé s jakýmkoliv daňovým nedoplatkem musí počítat s tím, že jim bude přeplatek o dlužnou částku ponížen. V praxi jde často například o nedoplatek na silniční dani, dani z příjmů fyzických osob, dani z nemovitých věcí či o jakoukoliv jinou daň.

Kdo nárok na vrácení daně nemá

Majitelé nemovitostí, u kterých došlo ke vkladu do katastru v listopadu loňského roku a kdykoliv předtím, přeplatek na dani zpátky nedostanou. V krajních případech mohou požádat finanční úřad o posečkání na její úhradu nebo o její rozložení do několika splátek. To ovšem pouze ze sociálních nebo vážných ekonomických důvodů.

Autor: Dan Tácha

Mzdová kalkulačka