Může pronajímatel vstoupit do nájemního bytu? | E15.cz

Může pronajímatel vstoupit do nájemního bytu?

Realitní makléři
Realitní makléři
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V případě pronajatého bytu může vyvstat spousta otázek. Na čí straně je zákon? Na straně pronajímatele, který chce kontrolovat svůj majetek? Nebo na straně nájemce, který chce mít soukromí? Kdy tedy smí pronajímatel do bytu vstoupit?

Pouze  z vážného důvodu

Pouze pokud má majitel oprávněný důvod, může vstoupit do bytu. Termín návštěvy by měl ale oznámit dopředu. Tuto skutečnost často pronajímatelé zanáší do nájemních smluv. Jestliže ale hrozí, že v bytě dojde k poškození majetku, může majitel vstoupit bez předchozího oznámení. Například pokud v bytu vychází kouř a podnájemník není doma.

Moc časté návštěvy = sleva na nájemném

Jestliže majitel „navštěvuje“ podnájemníka moc často, respektive pokud vzniknou nájemci obtíže, může žádat slevu na nájemném. „Podstatné obtíže lze v praxi vyložit i tak, že pronajímatel chodí do luxusně vybaveného bytu na obhlídky velmi často, jelikož chce mít přehled, že vybavení bytu nebylo poškozeno. V takovém případě by se ovšem dalo uvažovat o slevě z nájemného jako o protihodnotě k obtěžování častými kontrolami pronajímatele. Jestliže pronajímatel ví, že chce byt pravidelně kontrolovat, měl by frekvenci návštěv dohodnout s nájemcem dopředu v nájemní smlouvě. Obdobně lze uvažovat o slevě z nájemného také tehdy, kdy se nájemní vztah chýlí ke konci a pronajímatel či pracovník realitní kanceláře byt opakovaně představuje potenciálním budoucím nájemcům,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Kdy ještě může majitel vstoupit do bytu

Do bytu může vstoupit také v případě, kdy je nájemce po dobu delší než dva měsíce nepřítomen v bytě. A pronajímateli nedá kontakt na osobu, která zajistí vstup do nemovitosti, bude-li to zapotřebí.

Pokud bude v době nepřítomnosti nájemce, v bytě pobývat například jeho příbuzný, nemusí nájemce svou nepřítomnost pronajímateli oznamovat. Nájemce také nemusí předem oznamovat svou dvouměsíční nepřítomnost, jestliže ji nepředpokládal, například při pobytu v nemocnici po úrazu.

Co může dělat majitel, když nájemce zmizí?

Problém je, pokud nájemce zmizí a nezaplatil nájem. Obtížná situace pronajímateli vzniká i z důvodu nepodepsání ukončení nájmu. „Pronajímatel mnohdy váhá, zda je možné do bytu vstoupit, vyklidit ho a znovu pronajmout. Pronajímatel by se měl pokusit nájemce kontaktovat a domluvit se s ním na předání bytu. Pokud nájemce nereaguje, může do bytu vstoupit,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka