Pokuta od dodavatele energií: Můžete se jí bránit? | E15.cz

Pokuta od dodavatele energií: Můžete se jí bránit?

.
.
• 
ZDROJ: BOHEMIA ENERGY entity

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Chcete s dodavatelem energií předčasně ukončit smlouvu na dobu určitou a máte strach z pokuty? Právem. dTest nezřídka radí s dotazy, kdy výše pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, může být v řádu tisíců i desetitisíců korun. Jsou nějaké způsoby obrany? dTest radí, jak se bránit. V dohledné době by také do našeho právního řádu měla být včleněna evropská směrnice, která výši pokut výrazně limituje.

Smlouvy na dobu určitou

S tímto tipem smluv je často problém. Jsou s nimi spojovány poplatky za předčasné ukončení, zákazníci často neví, že s dodavatelem energií uzavřeli smlouvu na dobu určitou. Mnohdy také ve smlouvě přehlédneme povinnost zaplatit pokutu za předčasné ukončení. Smluvní pokutě se můžete bránit několika způsoby, vždy ale záleží na konkrétní situaci.

Jak se tedy bránit

Pokud jste byli k uzavření smlouvy „dotlačeni“, můžete poukázat na užití agresivní praktiky. Nekalou praktikou je například vylákání podpisu smlouvy na dobu určitou za pomoci lsti podstrčením dokumentu vydávaným například jen za průzkum trhu nebo potvrzení vykonané schůzky, na které se mělo jednat o nové smlouvě. Taková praktika je často užívána podomními obchodníky.

„Pokud jste nebyli prokazatelně seznámeni s povinností hradit smluvní pokutu, není podle soudní judikatury vaší povinností takovou smluvní pokutu zaplatit,“ zdůrazňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Jestliže se s dodavatelem nedomluvíte, obraťte se na Energetický regulační úřad. Ten by vám měl poskytnout radu a pomoc.

Pochybné energetické aukce

Pokud jste se účastnili nezávazné a bezplatné aukce a zprostředkovatel této aukce po vás chce smluvní pokutu, můžete ji zpochybnit. „Navíc můžete zpochybnit celý aukční model, jelikož tvrzená aukce se mnohdy nekoná. Spotřebitelům totiž zpravidla nejsou představeni účastníci takové aukce ani sdělena kritéria výběru vítězného dodavatele. Dozorovým orgánem dohlížejícím na zprostředkovatele pořádající obdobné aukce, kteří nemají licenci jako dodavatelé energií, je Česká obchodní inspekce,“ uvádí dTest.

Evropská směrnice

Evropská směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, by se měla do českého právního řádu promítnout do konce roku 2020. Podle ní bude moct poskytovatel energií požadovat pokutu jedině v případě, kdy o ní zákazníka jasně informoval. Její výše bude moct být maximálně ve výši hospodářské ztráty dodavatele. Ten tuto ztrátu ale musí prokazatelně dokázat.

„Byť směrnice dosud nebyla promítnuta do českého právního řádu, můžete se pokusit argumentovat jejím zněním a odmítnout smluvní pokutu zaplatit. Pokud by s tím dodavatel nesouhlasil a vznikl by spor, dozorové orgány i soudy by měly nejpozději od ledna příštího roku problematiku posoudit s přihlédnutím ke znění směrnice,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka