Raiffeisenbank nabízí bonus 5000 k hypotéce a zavádí cenové mapy

hypotéka

hypotéka Zdroj: profimedia.cz

Pokud v rámci akce Hypodny uzavřete nový hypoteční úvěr, získáte mimořádný bonus ve výši 5 tisíc korun. Akce trvá od 12. 3. do 1. 6. 2018. Dále banka v březnu zavedla využívání takzvaných cenových map při ocenění nemovitostí.

„Klienti, kteří doloží bance kompletní žádost o hypoteční úvěr do prvního červnového dne, získají finanční bonus 5 tisíc korun. Dvacet procent z výše úvěru mohou přitom použít na cokoli, bez udání účelu,“ říká produktová manažerka Raiffeisenbank, Marcela Fabulová. Další podmínkou je uzavření smlouvy s alespoň tříletým fixačním obdobím. Klienti, kteří aktivně využívají účet eKonto Smart nebo eKonto Komplet, mohou uplatnit slevu z úrokové sazby ve výši jednoho procentního bodu.

Cenové mapy by měly šetřit čas i peníze

Během března Raiffeisenbank spustila novou služba bezplatného ocenění bytů, která by měla ušetřit klientům čas, ale i tisíce korun, které by vynaložili za ocenění externím odhadcem. „Bankéř v hypocentru udělá ocenění v aplikaci za necelých deset minut. Stačí, pokud mu klient donese veškeré potřebné doklady jako kupní smlouvu, výpis z katastru a fotografie nemovitosti. V případě, že stanovená cena nebude dostatečná, může doporučit zpracování kompletního ocenění odhadcem,“ říká Marcela Fabulová. Toto oceňování je ale spíše pro byty v krajských městech, byty se standardizovanou výměrou a v cenově stabilních lokalitách.