Úřad varuje před použitím technologií chytrých elektroměrů, které nepochází z EU

.

. Zdroj: Depositphotos

Elektřina masivně zdražuje
2
Fotogalerie

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před použitím technologií takzvaných chytrých elektroměrů, které nepocházejí ze zemí s důvěryhodným právním prostředím, například ze zemí mimo Evropskou unii. Mohly by způsobit až celostátní blackout, napsal NÚKIB na svém webu. Vydané varování se týká provozovatelů distribučních soustav, tedy společností ČEZ Distribuce, EG.D ze skupiny E.ON a PREdistribuce. Jejich mluvčí ČTK sdělili, že firmy v distribučních sítích uvedené elektroměry nemají, nastavená opatření podporují a varování zohlední ve výběrových řízeních na tyto technologie.

Provozovatelé distribučních soustav elektřiny jsou podle NÚKIB povinni při nákupu příslušných technologií zvážit hrozbu v analýze rizik a přijmout adekvátní opatření ke snížení rizika při výběru dodavatele technologií. Varování se podle úřadu netýká soukromých osob ani jiných společností, které jsou odběrateli elektrické energie a neprovozují distribuční soustavu elektřiny. Stejně tak se varování podle NÚKIB netýká technologií, které jsou v současnosti v distribuční síti nasazeny.

"K vydání tohoto varování přistupujeme v reakci na nutnost instalace chytrých elektroměrů v rámci distribučních soustav elektřiny. Tuto povinnost ukládá distributorům evropská legislativa a v současné době je třeba zahájit nákup chytrých elektroměrů a s tím spojená zadávací řízení. Zároveň dopady realizace popsané hrozby jsou potenciálně obrovské, až na úrovni celostátního blackoutu, proto bylo nutné ze strany úřadu na tuto hrozbu reagovat," uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Hrozba popsaná ve varování spočívá podle NÚKIB v použití technologie chytrých elektroměrů nepocházející ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Severoatlantické aliance. Podle úřadu se dotýká sektoru energetiky, který je klíčový pro zajištění základních potřeb státu, ale i pro veškerá další odvětví.

"Žádné takové elektroměry v naší distribuční síti nemáme. Do budoucna to pro nás znamená prověřovat dodavatele prostřednictvím analýzy rizik," sdělil dnes ČTK v reakci na vydané varování mluvčí PRE Karel Hanzelka. Obdobně se vyjádřila také mluvčí EG.D Martina Slavíková, podle které firma nevyužívá ani neplánuje využívat žádné technologie dodavatelů, které by odpovídaly vydanému varování, a varování bude zohledňovat při výběrových řízeních i v budoucnu.

"Varování NÚKIBu vnímáme jako významnou podporu k zajištění bezpečnosti chytrého měření, a tím i spolehlivosti dodávek elektrické energie našim zákazníkům v ČR," doplnila Slavíková.

Ani ČEZ Distribuce podle generálního ředitele Martina Zmelíka nebere varování NÚKIB na lehkou váhu, nastavená opatření podle něj umožní chránit kritickou informační infrastrukturu. Mluvčí Soňa Holingerová k tomu dodala, že ČEZ Distribuce v nejbližších měsících zveřejní veřejnou zakázku na chytré elektroměry s dálkovou zabezpečenou komunikací a v podmínkách zadávacího řízení zohlední nynější varování NÚKIB.

Naplnění hrozby, na kterou varování upozorňuje, by podle úřadu mohlo způsobit zásadní narušení spolehlivého provozu přenosové soustavy. To by podle NÚKIB vyvolalo dominový efekt, který by zasáhl veškerá odvětví lidské činnosti v Česku, a to i s možným přeshraničním dopadem.

Chytré elektroměry se budou zavádět na základě směrnice Evropské unie. Měřiče spotřebitelům umožní například sledovat spotřebu on-line.