Výpočet čistého zisku a daně OSVČ | E15.cz

Čas na zaplacení daně z příjmů OSVČ se krátí. Jak na výpočet čistého zisku?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
• 
ZDROJ: dotFOX

Kamila Ondráčková, Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Bez sankcí mohou OSVČ podat daňové přiznání za rok 2019 až do 18. 8. 2020, do stejného termínu však musí být daň z příjmu zaplacena. Jak se počítá čistý zisk OSVČ?

Daň z příjmu se počítá z hrubého zisku, tj. příjmu poníženého o související výdaje. V praxi OSVČ stanovují výdaje nejčastěji buď výdajovým paušálem, nebo z daňové evidence. Při výpočtu čistého zisku OSVČ pro osobní potřeby je následně nutno zohlednit i zaplacené sociální pojištění a zdravotní pojištění. Pro zaměstnance je klíčová čistá mzda, pro OSVČ čistý zisk.

Základ daně pro OSVČ

Stejně jako zaměstnanci, tak i OSVČ si mohou při splnění zákonných podmínek snížit daňový základ o nezdanitelné položky (např. odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočet vkladů na životní pojištění, odpočet vkladů na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření). Na uplatnění daňových odpočtů nemá vliv, zdali OSVČ vede účetnictví, daňovou evidenci nebo evidenci příjmů při uplatnění výdajového paušálu.

Kalkulačka: Výpočet čistého zisku OSVČ >>>

Základ daně OSVČ a paušál

Sazba výdajového paušálu se liší dle vykonávané činnosti a činí 80 procent (řemeslné živnosti a zemědělské činnosti), 60 procent (ostatní živnosti), 40 procent (ostatní osoby samostatně výdělečně činné) a 30 procent (pro příjmy z nájmu). Za rok 2019 lze uplatnit výdajové paušály maximálně z částky 2 000 000 korun.

Příklad: Základ daně z příjmů OSVČ

Živnostník Marek vykonává řemeslnou živnost. Za rok 2019 dosáhl příjmů 2 220 000 korun. Pan Marek uplatní výdaje 80procentním výdajovým paušálem, přestože jsou roční příjmy vyšší než 2 000 000 korun. Výdaje uplatněné paušálem však budou činit 1 600 000 korun (2 000 000 korun x 80 procent). Daňový základ bude tedy 620 000 korun (2 220 000 korun - 1 600 000 korun).

Příklad: Jak na výpočet základu daně OSVČ

Živnostnice Věra měla za rok 2019 příjmy ve výši 990 000 korun, výdaje uplatňuje 60procentním výdajovým paušálem (ostatní živnost). Daňový základ paní Věry je tedy 396 000 korun (990 000 korun - (990 000 korun x 60 procent). Uplatnění výdajového paušálu má i vliv na výpočet ročního sociálního a zdravotního pojištění.

Vyměřovací základ paní Věry pro výpočet sociálního i zdravotního pojištění je 198 000 korun (polovina daňového základu, tj. 396 000 korun x 50 procent). V případě, že by byl skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom by se sociální i zdravotní pojištění počítalo z minimálního vyměřovacího základu, což však není případ paní Věry.

Více zdanitelných příjmů

Daň z příjmu u OSVČ mající příjmy nejenom ze samostatné výdělečné činnosti, ale i např. závislé činnosti či ostatních zdanitelných příjmů se počítá se všech zdanitelných příjmů, v daňovém přiznání se tedy sečtou jednotlivé dílčí základy daně dle § 6 až § 10 zákona o dani z příjmů. Dílčí základ daně OSVČ ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 se potom vypočítá v příloze číslo jedna daňového přiznání. Příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu je nutné doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 od všech zaměstnavatelů.

Daně a OSVČ: Sazba je 15 procent

Sazba daně z příjmu činí 15 procent z daňového základu, přičemž vypočtenou daň z příjmu přímo snižují daňové slevy. Všichni daňoví poplatníci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Solidární dani podléhají rozhodné příjmy nad 1 569 552 korun, hodnotí se rozhodné příjmy pouze ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti (ponížené o související výdaje). Sazba solidární daně je 7 procent z rozhodných příjmů nad limit. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu a sazba sociálního pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Maximálním vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění za rok 2019 je částka 1 569 552 korun. 

Příklad: Čistý zisk OSVČ a daně

Podnikatelka Monika má za rok 2019 příjmy ve výši 1 640 000 korun a výdaje dle daňové evidence 1 040 000 korun. Daňový základ činí tedy 600 000 korun (1 640 000 korun - 1 040 000 korun). Daň z příjmu fyzických osob při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka je tedy 65 160 korun (600 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 24 840 korun). Sociální pojištění činí 87 600 korun (600 000 korun x 50 procent x 29,2 procenta) a zdravotní pojištění 40 500 korun (600 000 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Zisk paní Moniky činí 406 740 korun (600 000 korun - 65 160 korun - 87 600 korun - 40 500 korun). 

Autor: Kamila Ondráčková, Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video