Paušální daň 2021: Využít ji mohou OSVČ a další živnostníci | e15.cz
M A

Daně

Paušální daň pro OSVČ: Na přihlášku pro rok 2021 zbývá pár dní

Daňové přiznání
Daňové přiznání
• 
ZDROJ: Tomeš Michael

Petr Gola, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

OSVČ s ročním příjmem do milionu korun se mohou přihlásit k platbě tzv. paušální daně, a tím si výrazně snížit daňovou administrativu, respektive daňově ušetřit. K případné účasti na paušální dani je potřeba se přihlásit do 11. ledna 2021.

K paušální dani se mohou přihlásit ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 milionu korun. Nejdéle do 11. ledna 2021 však musíte odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.

Paušální daň znamená zejména významnou úlevu od byrokracie a papírování, některým OSVČ i finanční úsporu. Pro rok 2021 je její výše 5 469 korun měsíčně. Živnostníci tak vyřeší daň z příjmů, zdravotní i sociální pojistné a nemusí již nadále komunikovat se třemi různými úřady najednou.

Paušální daň pro drobné živnostníky

Využít paušální daň mohou pouze OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu korun. V praxi tedy bude docházet k situaci, že v některých letech bude moci OSVČ využít paušální daň a při zvýšení příjmů v následujících letech již této legislativní možnosti nebude moci využívat a daňové povinnosti bude řešit „standardním“ způsobem.

Paušální daň není pro plátce DPH

Některé OSVČ se přihlašují k platbě DPH dobrovolně. OSVČ registrované k platbě DPH se však nebudou moci k paušální dani přihlásit.

Výpočet daně a čistého zisku OSVČ >>>

Paušální daň z příjmu není pro nikoho povinná

Každá osoba samostatně výdělečně činná se může rozhodnout, zdali se k paušální dani přihlásit či nikoliv. Nikdo nemá povinnost platit daňové platby paušální částkou. Každá OSVČ by si tedy měla propočítat a promyslet, zdali je pro ni plnění daňových povinností prostřednictvím paušální daně výhodné. Za celý kalendářní rok je možné splnit daňové povinnosti buď prostřednictvím paušální daně, nebo klasicky „po staru“, tj. výpočtem daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění z hrubého zisku zjištěného z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů při uplatnění výdajového paušálu. K případné účasti na paušální dani je potřeba se přihlásit do 11. ledna 2021.

Měsíční částka se bude v jednotlivých letech lišit

Dle informací z ministerstva financí vychází výše paušální daně pro příští rok na 5 469 korun měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 korun a daň z příjmů v symbolické výši 100 korun, která kompenzuje navýšení minimálního sociálního pojistného o 15 procent. To pro příští rok odpovídá výši 2 976 korun. Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník může ušetřit nemalé finanční prostředky i tím, že už nemusí platit účetní služby.

Žádné daňové přiznání a přehledy

OSVČ platící paušální daň nebudou podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a přehled o příjmech a výdajích pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Pravidelnou platbou paušální daně budou veškeré daňové povinnosti splněny.

Placením paušální daně se drobní živnostníci s velkou pravděpodobností vyhnou daňové kontrole. Přihlášení k paušální dani výrazně sníží drobným živnostníkům administrativní náklady, eliminuje riziko chyby, výrazně se sníží výdaje spojené s daňovou evidencí a administrativou. Při placení paušální daně budou OSVČ trávit méně času papírováním a více se tak budou moci věnovat rozvoji svého podnikání.

Paušální daň neumožní čerpat daňový bonus

Při platbě paušální daně nelze čerpat daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu, přičemž výše daňového bonusu je právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Pro drobné OSVČ uplatňující daňové zvýhodnění na děti není tedy s ohledem na celkovou částku daně paušální daň výhodná. Daňové zvýhodnění však může uplatnit pouze jeden z rodičů, proto v praxi uplatňuje daňové zvýhodnění zaměstnaný rodič, pokud nejsou oba rodiče OSVČ.

Zapomeňte i na slevu na manželku

V daňovém paušálu jsou zahrnuty veškeré daňové výhody. Nelze tedy čerpat žádné daňové odpočty a daňové slevy. A to ani na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými ročními příjmy nepřesahující 68 tisíc korun. V praxi tedy nebude výhodné placení paušální daně ani pro OSVČ mající možnost uplatnit vysokou daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 korun.

Příklad

Živnostnice Simona má roční příjem 780 000 korun a uplatňuje výdaje 60procentní výdajovým paušálem. Roční daňový základ činí tedy 312 000 korun (780 000 korun - (780 000 x 60 procent). Paní Simona uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Za celý rok 2021 v částce 34 608 korun.

Pokud by se přihlásila paní Simona k paušální dani, tak by za celý rok zaplatila na daňových platbách 65 628 korun (5 469 korun x 12 měsíců).

Jestliže povede evidenci příjmů s uplatněním 60procentní výdajového paušálu, potom odvede na všech daňových platbách 61 612 korun (roční sociální pojištění 45 552 korun, roční zdravotní pojištění 28 708 korun, ale obdržený daňový bonus od státu ve výši 12 648 korun). Výpočet je proveden dle údajů platných pro rok 2021.

Pro paní Simonu není výhodné přejít na paušální daň, neboť díky čerpání daňového bonusu je její souhrnná daňová povinnost při aktuálním výpočtu nižší o 4 016 korun.

Autor: Petr Gola, Kamila Ondráčková

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery