Nemocenská v roce 2020: Výše dávky, výpočet a kalkulačka | E15.cz

Nemocenská se shoduje s karanténou. Podívejte se, jak se počítá

Kamila Ondráčková, Petr Gola

Při splnění podmínek dle zákona o nemocenském pojištění mají zaměstnanci a OSVČ od patnáctého dne pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou. Jak se letos vypočítá nemocenské?

Výpočet nemocenské v roce 2020

Nemocenská kontrola

Kdy se vyplácí nemocenská?

Podmínkou pro výplatu nemocenské je účast na nemocenském pojištění. Nemocenskou vyplácí od 15. kalendářního dne místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Pro vyplácení nemocenské platí i 7denní ochranná lhůta po skončení zaměstnaneckého poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění

Jak vysoká bude vaše nemocenská? Vyzkoušejte naši kalkulačku>>>

Karanténa a nemocenská

V případě karantény je postup z hlediska výplaty dávek obdobný jako u nemoci - v prvních dvou týdnech náhradu vyplácí zaměstnavatel. Od 15. dne trvání karantény bude zaměstnanci vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení nemocenskou. Více informací ohledně aktuální situace v případě koronaviru a pracovněprávních souvislostí najdete na stránkách MPSV.

Příklad: Nemoc při studiu

Student VŠ Karel je dlouhodobě nemocný, nárok na výplatu nemocenské však studentovi nevzniká, neboť studium nezakládá účast na nemocenském pojištění.  

Příklad: Dva zaměstnavatelé a výše nemocenské

Paní Simona pracuje pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení 10 000 korun a méně, tak se z odměny sociální pojištění neplatí. V případě nemoci tedy nevzniká nárok na vyplácení nemocenské

Příklad: Na živnost

Živnostník Filip si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, měsíčně platí zálohy pouze na povinném sociálním (důchodovém) pojištění. V případě pracovní neschopnosti bude živnostník Filip bez peněz. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nemají živnostníci nikdy nárok na žádné plnění, neboť náhrada mzdy náleží pouze zaměstnancům při splnění zákonných podmínek.  

Tip: Podnikáte? Zajistěte se vhodným pojištěním

Nemocenská a výpočet v roce 2020? 

Nemocenská se počítá z denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno zpravidla průměrná denní mzda za uplynulých 12 měsíců. Při výpočtu dochází k redukci denního vyměřovacího základu. Redukční hranice se každoročně mění. Denní nemocenská následně činí 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu v prvních 16 dnech, v následujících 30 dnech potom 66 procent a v dalších dnech 72 procent. Průměrná denní nemocenská při dlouhodobé nemoci je tedy vyšší než při kratší nemoci, vždy však nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.   

Do částky 1 162 korun se počítá neredukovaný denní vyměřovací základ z 90 procent. V rozmezí částek 1 162 korun až 1 742 korun se neredukovaný denní vyměřovací základ počítá z 60 procent. V rozmezí částek 1 742 korun až 3 484 korun se neredukovaný denní vyměřovací základ počítá z 30 procent.  K částce neredukovaného denního vyměřovacího základu nad 3 484 korun se při výpočtu nemocenské nepřihlíží, čímž je nepřímo stanovena i maximální výše nemocenské, neboť maximální denní redukovaný vyměřovací základ v roce 2020 bude 1 917 korun. 

Příklad: Vysoké příjmy

Paní Natálie má průměrnou hrubou měsíční mzdu 120 000 korun, které odpovídá neredukovaný denní vyměřovací základ v částce 3 945,21 korun (120 000 korun x 12 měsíců/365 dní). V první redukční hranici se započítá částka 1 045,80 koruny (1 162 korun x 90 procent), ve druhé redukční hranici se započítá částka 348 korun (1 742 korun - 1 162 korun) x 60 procent), ve třetí redukční hranici se započítá částka 552,60 koruny (3 484 korun - 1 742 korun) x 30 procent). Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1 917 č korun (1 045,80 koruny + 348 korun + 522,60 koruny). 

Příklad: Průměrná mzda a výpočet nemocenské

Pan Karel má průměrnou hrubou měsíční mzdu 32 000 korun a bude v roce 2020 v pracovní neschopnosti od 15. kalendářního dne nemoci po dobu 10 dní. Redukovaný denní vyměřovací základ bude činit 947 korun a denní nemocenská v prvních 16 dnech (od 15. dne pracovní neschopnosti) bude 569 korun (947 korun x 60 procent). Výše nemocenské za 10 dní bude 5 690 korun (569 korun x 10 dní). 

Pozor! Nemocenská kontrola

Pokud pobíráte nemocenské dávky, měli byste počítat i s možností kontroly dodržování režimu v pracovní neschopnosti. Pokud nemocný není v hodinách stanovených lékařem doma zastižen, resp. na adrese uvedené v neschopence, může mu být krácena či odebrána nemocenská podpora.

Prvních 14. dní pracovní neschopnosti má právo kontroly zaměstnavatel – z důvodu výplaty náhrady mzdy. Od 15. dne (výplata nemocenské) kontroly provádí pracovníci OSSZ.

Autor: Kamila Ondráčková, Petr Gola

Mzdová kalkulačka