Daně: Kdy obdrží živnostníci daňové přeplatky?

peníze, daně

peníze, daně Zdroj: Shutterstock

Po odevzdání daňového přiznání a přehledů vznikne některým OSVČ nárok na vratku daně z příjmu a povinného pojistného. Jak se o přeplatky žádá a kdy dorazí na účet?

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí během roku vždy zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Za celý rok 2021 se následně vypočte roční sociální pojištění a zdravotní pojištění, od kterého se odečtou právě zaplacené zálohy. Pokud jsou zaplacené zálohy na pojistném vyšší než vypočtené roční sociální a zdravotní pojištění, potom vzniká nárok na daňový přeplatek.

Příklad: Přeplatek na zdravotním pojištění

Podnikatelka Karolína zaplatila během roku 2021 na zálohách na zdravotním pojištění 36 540 korun. Za rok 2021 dosáhla hrubého zisku 510 tisíc korun. Roční zdravotní pojištění činí 34 425 korun, tedy 13,5 procenta ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Po odevzdání přehledu za rok 2021 má paní Karolína nárok na přeplatek ve výši 2 115 korun (36 540 korun - 34 425 korun).

Daňová vratka

Zálohy na dani z příjmu fyzických osob odvádí pouze OSVČ mající roční daňovou povinnost vyšší než 30 tisíc korun, tyto OSVČ mohou na zálohách zaplatit více než je vypočtená roční daň z příjmu. I OSVČ, které nezaplatily během roku 2021 nic na dani z příjmu, však mohou obdržet daňový přeplatek (daňovou vratku). Důvodem je čerpání daňového bonusu, kdy uplatněné daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob.

Příklad: OSVČ a daňový bonus

Podnikatelka Hana dosáhla za rok 2021 hrubého zisku 410 tisíc korun. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné částce 37 524 korun. Vypočtená daň z příjmu je 33 660 korun (410 tisíc korun x 15 procent - sleva na poplatníka v částce 27 840 korun). Daňové zvýhodnění na děti je vyšší o 3 864 korun (37 524 korun - 33 660 korun) než daň z příjmu a v této částce má paní Hana nárok na daňový bonus. Na dani z příjmu za rok 2021 nezaplatí nic, a ještě obdrží částku 3 864 korun na účet.

Termíny pro zaslání přeplatků

Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 je do 1. 4. 2022, v případě elektronického podání do 2. 5. 2022 a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. 7. 2022. Přehledy musí být doručeny na příslušnou zdravotní pojišťovnu a OSSZ do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Kdy se vyplácí přeplatky?

  • Přeplatek na dani z příjmu zasílají FÚ dle § 155 zákona č. 280/2009 Sb. do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání.
  • Přeplatek na zdravotním pojištění zasílají zdravotní pojišťovny dle § 14 zákona č. 592/1992 Sb. do jednoho měsíce od podání přehledu.
  • Přeplatek na sociálním pojištění zasílají místně příslušné OSSZ dle § 17 zákona č. 589/1992 Sb. do jednoho měsíce od podání přehledu.

Žádost o vyplnění přeplatku

V případě vzniku nároku na daňový přeplatek (daňový bonus) na dani z příjmu fyzických osob je nutné vyplnit i žádost o jeho zaslání na čtvrté straně daňového přiznání dole, včetně uvedení příslušného bankovního účtu.

Rovněž u sociálního a zdravotního pojištění není potřeba vyplňovat speciální žádost, v přehledech za rok 2021 se pouze uvede, že se žádá o zaslání vypočteného přeplatku na bankovní účet. Některé OSVČ používají vypočtený přeplatek na úhradu dalších měsíčních záloh na sociálním a zdravotním pojištění.