Zaměstnanec i OSVČ: Jak vyřešit daně za rok 2022

Daňové přiznání si musí OSVČ podat sám

Daňové přiznání si musí OSVČ podat sám Zdroj: Profimedia

Zaměstnanci, kteří si během roku 2022 přivydělávali podnikáním, nemohou přenechat veškeré daňové povinnosti zaměstnavateli, ale musí si sami vyplnit a podat daňové přiznání a přehledy. Podívejme se, co je dobré vědět o daňových povinnostech v devíti bodech.

Podnikající zaměstnanci sice vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, to ale nesnižuje jejich daňové povinnosti. Co je dobré vědět?

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022

K vyplnění daňového přiznání potřebují všichni zaměstnanci „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022“, které jim vystaví jejich zaměstnavatel (zaměstnavatelé). V každém potvrzení jsou potřebné údaje o příjmech ze závislé činnosti. Příslušné potvrzení je následní nedílnou přílohou daňového přiznání.

Čtyřstránkové daňové přiznání

Zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání mohou vyplnit pouze daňoví poplatníci s příjmy jenom ze závislé činnosti. To znamená, že zaměstnanci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu musí vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání.

Daňové formuláře ke stažení >>>

Daňové odpočty

Nezdanitelné položky snižují roční daňový základ. Žádnou z nezdanitelných položek nemohli zaměstnanci uplatňovat během roku. Mezi nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu patří při splnění zákonných podmínek např. zaplacené úroky z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace, vklady na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění, vklady na životní pojištění. Všechny nezdanitelné položky uvedou podnikající zaměstnanci až do daňového přiznání a doloží příslušným dokladem (např. potvrzením banky, penzijní společnosti, pojišťovny).

Roční daňové slevy

Zatímco sleva na poplatníka nebo daňové zvýhodnění na děti snižuje podnikajícím zaměstnancům měsíční zálohovou daň z příjmu, tak slevu na manželku (manžela) a školkovné lze nárokovat až za celý kalendářní rok. Teprve v daňovém přiznání uplatní podnikající zaměstnanci při splnění zákonných podmínek slevu na manželku ve výši 24 840 korun (na držitele nebo držitelku průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši) a školkovné (maximálně 16 200 korun na každé dítě).

Video placeholde
Daňové přiznání 2023 • Videohub
 

Zálohy na dani z příjmu se neplatí

Zaměstnanci, pro které je podnikání přivýdělkem, si sami neplatí během roku zálohy na dani z příjmu. Při souběhu příjmů (ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti) si daňoví poplatníci zálohy na dani z příjmu neplatí, když dílčí základ daně ze závislé činnosti činí 50 procent a více z celkového základu daně. Z hrubé mzdy ze zaměstnání je samozřejmě zálohová daň z příjmu sražena – tato částka je uvedena v potvrzení o příjmech ze závislé činnosti.

Zdravotní pojištění se platí vždy

Do přehledu pro zdravotní pojišťovnu se uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) se odvádí zdravotní pojištění během roku. Zdravotní pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí vždy, i když je hrubý zisk např. 40 tisíc korun. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu, kterým je u podnikajících zaměstnanců polovina daňového základu (hrubého zisku). Nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti.

Změna zdravotní pojišťovny = vyplňují se dva přehledy

Každý z pojištěnců může změnit zdravotní pojišťovnu, a to jednou za 12 kalendářních měsíců, přičemž termíny jsou: od 1. 1. nebo od 1. 7.  V případě změny zdravotní pojišťovny od 1. 7. 2022 je nutné vyplnit a odevzdat přehled za rok 2022 na starou i novou zdravotní pojišťovnu, a to i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Jednorázová platba zdravotního pojištění

Podnikající zaměstnanci neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění, protože je jim každý měsíc odváděno z hrubé mzdy při výpočtu čisté mzdy. Vypočtené roční zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Při hrubém ročním zisku např. 120 tisíc korun činí 8 100 korun (120 tisíc korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2023 >>>

Sociální pojištění může být nulové

Z hrubé mzdy je vždy odvedeno sociální pojištění, z dosaženého zisku z podnikání při zaměstnání však nemusí být. Když je hrubý roční zisk za rok 2022 do 93 387 korun, tak se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí. Pokud byla v roce 2022 vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána po část roku, tak se limit poměrně snižuje.