Období brigád se blíží. Daně a DPČ v příkladech

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: ČTK

.
.
3
Fotogalerie

Dohoda o pracovní činnosti je oblíbená pro přivýdělek formou různých brigád. Podívejme se v několika vybraných příkladech, jak se může celkové zdanění u DPČ lišit.

Zdanění u dohody o pracovní činnosti se liší v závislosti na výši měsíční odměny a množství uplatňovaných daňových slev. I při práci na dohodu o pracovní činnosti je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat daňové slevy.

Příklad: Pracovní smlouva + DPČ

Zaměstnanec Lukáš si v od června do září bude přivydělávat pro zaměstnavatele XY na základě dohody o pracovní činnosti. U hlavního zaměstnavatele AB má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Hrubou odměnu z dohody o pracovní činnosti má 12 tisíc korun.

Hrubá odměna je vyšší než 3 499 korun, tak se z hrubé odměny odvádí sociální i zdravotní pojištění. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob nemůže být uplatněna již žádná daňová sleva, protože jsou využity při výpočtu čisté mzdy z hlavního zaměstnání.

Čistá odměny z DPČ je tedy 8 880 korun, neboť z hrubé odměny je sraženo sociální pojištění ve výši 780 korun (12 tisíc korun x 6,5 procenta), zdravotní pojištění 540 korun (12 tisíc korun x 4,5 procenta) a daň z příjmu 1 800 korun (12 tisíc korun x 15 procent).

Stáhnout vzor smlouvy DPČ >>>

Příklad: Penzista s příjmem z dohody o pracovní činnosti

Pan Luděk je ve starobním důchodu a v letních měsících bude pracovat na základě dohody o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 15 tisíc korun. Pan Luděk může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Na slevu na poplatníka mají nárok i pracující starobní důchodci.

Vzhledem k tomu, že sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 2 250 korun (15 tisíc korun x 15 procent), tak nezaplatí pan Luděk nic na dani z příjmu. Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.

Sociální pojištění i zdravotní pojištění bude pan Luděk odvádět ve standardní výši. Pan Luděk je v řádném starobním důchodu, proto se při výpočtu zdravotního pojištění neprovádí dopočet do minimální mzdy a pan Luděk musí platit sociální pojištění, přestože již pobírá starobní důchod.

Čistá odměna tak činí 13 350 korun, tj. hrubá odměna ponížena o sociální pojištění 975 korun (15 tisíc korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění 675 korun (15 tisíc korun x 4,5 procenta).

Příklad: Studentka a dvě dohody o pracovní činnosti

Slečna Vlasta pracuje na dohodu o pracovní činnosti pro dva zaměstnavatele, u prvního má hrubou odměnu 22 tisíc korun a u druhého tři tisíce korun. Daňové slevy uplatňuje při výpočtu čisté odměny pouze u prvního zaměstnavatele. Mimo základní slevu na poplatníka uplatní i slevu na studenta ve výši 335 korun. U druhého zaměstnavatele již žádné slevy uplatňovat nemůže.

Z první dohody tedy zaplatí na dani z příjmu 395 korun (22 tisíc korun x 15 procent - 2 570 korun - 335 korun), na sociálním pojištění 1 430 korun (22 tisíc korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění 990 korun (22 tisíc korun x 4,5 procenta). Čistá odměna na účet je tedy 19 185 korun (22 tisíc korun - 395 korun - 1 430 korun - 990 korun).

Z druhé dohody je slečně Vlastě sraženo 450 korun (3 tisíce korun x 15 procent), povinné pojistné se neplatí, neboť je hrubé odměna do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění. Čistá odměna je tedy 2 550 korun.

Příklad: Samoživitelka s nárokem na daňový bonus

Slečna Lucie je na rodičovské dovolené se synem a bude si přivydělávat na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 20 tisíc korun. U zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a bude uplatňovat slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 1 267 korun.

Na dani z příjmu nezaplatí nic, a ještě obdrží daňový bonus ve výši 837 korun. Právě o tuto částku je vyšší daňové zvýhodnění než vypočtená daň z příjmu (1 267 korun - 430 korun).  

Na sociálním pojištění je sraženo 1 300 korun (20 tisíc korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění 900 korun (20 tisíc korun x 4,5 procenta). Čistá odměna na účet je tedy 18 637 korun (20 tisíc korun + 837 korun - 1 300 korun - 900 korun).