Čistá mzda 2022: Výpočet, mzdová kalkulačka a daně přehledně | e15.cz

Výpočet čisté mzdy v roce 2022: Mzdová kalkulačka a daňové slevy přehledně

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Foto scom

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou je evidentní. Sjednaná hrubá mzda se zaměstnavatelem a čistá mzda obdržená na účet se liší z důvodu povinných srážek - zaměstnanci je sražena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Zaměstnancům je z hrubé mzdy sražena záloha na dani z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Povinné pojistné platí za zaměstnance i zaměstnavatel. Vypočtěte si čistou mzdu a kolik odvádíte na daních a pojistném.

>>> Čistá mzda v roce 2023 <<<

Hrubá vs. čistá mzda

I v roce 2022 se čistá mzda vypočítá jako rozdíl mezi hrubou mzdou a přímými daněmi ze mzdy. Daň z příjmu se počítá přímo z hrubé mzdy, nikoliv ze superhrubé mzdy, jako tomu bylo do konce roku 2020. Sazby daně z příjmu jsou 15 procent a 23 procent. Vyšší 23 procentní sazbě daně budou podléhat měsíční příjmy nad 4násobek průměrné mzdy.

Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je 4,5 procenta z hrubé mzdy a sazba sociálního pojištění je 6,5 procenta z hrubé mzdy. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné daňové slevy jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

Sazba daně z příjmu z příjmu do hrubé mzdy ve výši 155 644 korun je 15 procent, hrubá mzda nad 155 644 korun již podléhá 23procentní sazbě daně z příjmu. Odvody ze mzdy tak tvoří součet zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu. Mzdové náklady tvoří následně hrubá mzda plus povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance, které v souhrnné sazbě činí 33,8 procenta. V textu níže budeme hodnotit zdanění na straně zaměstnance, budeme tedy porovnávat čistou mzdu s hrubou mzdou.

Tip: Porovnejte si, kolik vyděláváte v rámci Česka

Čistá, minimální a zaručená mzda

Od ledna 2022 došlo k zvýšení minimální měsíční mzdy o 1 000 korun, tj. z 15 200 korun na 16 200 korun. Toto zvýšení má kromě důsledků pro zaměstnance pracující za minimální mzdu, kteří si finančně polepší, také dopad na řadu důležitých limitů rozhodných pro daňové a jiné odvodové povinnosti.

S minimální mzdou se zvýší i zaručená mzda, a to podle odbornosti, složitosti a odpovědnosti práce až na 32 400 korun.

Daňové slevy

Od vypočtené daně z příjmu se odečítají daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. V tabulce máme uvedeny měsíční daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti uplatňované v roce 2022 při výpočtu čisté mzdy.

Daňová sleva/daňové zvýhodnění částka
Sleva na poplatníka 2 570 korun
Sleva na studenta 335 korun
Sleva na držitele průkazu ZTP/P 1 345 korun
Sleva na invaliditu 1. nebo 2. stupně 210 korun
Sleva na invaliditu 3. stupně 420 korun
Daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 korun
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 860 korun
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 2 320 korun

Výpočet čisté mzdy

Čistá mzda obdržená na bankovní účet je hrubá mzda ponížená o povinné odvody, tedy hrubá mzda mínus daň z příjmu mínus sociální a zdravotní pojištění. Někteří zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na děti nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob, a ještě obdrží daňový bonus, a to v případě, že částka daňového zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Výpočet individuální čisté mzdy provedete pomocí naší kalkulačky

Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy 2022 >>>

Výpočet: Průměrná mzda, bezdětný zaměstnanec

Pan Martin má hrubou mzdu ve výši 40 100 korun a pracuje pro jednoho zaměstnavatele, u kterého má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje pouze daňovou slevu na poplatníka. Níže v tabulce si vypočteme čistou mzdu pana Martina a míru zdanění.

Výpočet částka
Hrubá mzda 40 100 korun

Zdravotní pojištění (40 100 korun x 4,5 procenta)

1 805 korun

Sociální pojištění (40 100 korun x 6,5 procenta)

2 607 korun

Daň z příjmu fyzických osob (40 100 korun x 15 procent)

6 015 korun
Sleva na poplatníka 2 570 korun

Daň z příjmu po slevě (6 015 - 2 570)

3 445 korun

Čistá mzda (40 100 - 1 805 - 2 607 - 3 445)

32 243 korun
Míra zdanění (v procentech) 19,59 procenta

Výpočet: Podprůměrná mzda a čerpání daňového bonusu

Pan Jakub má hrubou mzdu ve výši 22 tisíc korun a pracuje pro jednoho zaměstnavatele, u kterého má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti. Níže v tabulce si vypočteme čistou mzdu pana Jakuba a míru zdanění.

Výpočet částka
Hrubá mzda 22 tisíc korun

Zdravotní pojištění (22 tisíc x 4,5 procenta)

990 korun

Sociální pojištění (22 tisíc x 6,5 procenta)

1 430 korun

Daň z příjmu fyzických osob (22 tisíc x 15 procent)

3 300 korun
Sleva na poplatníka 2 570 korun

Daň z příjmu po slevě (3 300 - 2 570)

730 korun

Daňové zvýhodnění na dvě děti (1 267 + 1 860)

3 127 korun

Daňový bonus (3 127 - 730)

2 397 korun

Čistá mzda (22 000 - 990 - 1 430 + 2 397)

21 977 korun
Míra zdanění (v procentech) 0,10 procenta

Výpočet: Nadstandardní mzda

Manažerka Lucie má hrubou mzdu ve výši 180 tisíc korun a pracuje pro jednoho zaměstnavatele, u kterého má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění dceru. Níže v tabulce si vypočteme čistou mzdu paní Lucie a míru zdanění.

Výpočet částka
Hrubá mzda 180 tisíc korun

Zdravotní pojištění (180 tisíc x 4,5 procenta)

8 100 korun

Sociální pojištění (180 tisíc x 6,5 procenta)

11 700 korun

První daňové pásmo (155 644 x 15 %)

23 347 korun

Druhé daňové pásmo (180 tisíc - 155 644) x 23 procent

5 602 korun

Daň z příjmu (23 347 + 5 602)

28 949 korun
Sleva na poplatníka 2 570 korun

Daň z příjmu po slevě (28 949 - 2 570)

26 379 korun
Daňové zvýhodnění na dceru 1 267 korun

Daň z příjmu (26 379 - 1 267)

25 112 korun

Čistá mzda (180 000 - 8 100 - 11 700 - 25 112)

135 088 korun
Míra zdanění (v procentech) 24,95 procenta

Čistá mzda a DPP a DPČ

Při práci na dohodu o provedení práce musí být dodržena minimální hodinová mzda, která v roce 2022 činí 96,40 koruny. Výše hrubé měsíční odměny není omezena. Sociální pojištění a zdravotní pojištění nebudete muset platit, když měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc korun. Při překročení hrubé měsíční odměny se však již pojistné platí, sazba zdravotního pojištění činí 4,5 procenta a sazba sociálního pojištění 6,5 procenta.

V případě dohody o pracovní činnosti závisí povinnost platit pojištění na tom, zda váš hrubý měsíční příjem překračuje tzv. rozhodnou částku. Ta se vypočítá jako jedna desetina (předpokládané) průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlená na pětistovky dolů. 

V roce 2022 je to 3500 korun. Pokud částku překračujete, jste účastni nemocenského pojištění a odvádíte sociální a zdravotní pojištění.

Autor: Petr Gola, onk

Mzdová kalkulačka