OSVČ a zálohy na zdravotním pojištění v roce 2022: O kolik se zvýší?

Sociální pojištění 2022, ilustrační foto

Sociální pojištění 2022, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Sociální pojištění 2022, ilustrační foto
Pro koho není stanoven minimální vyměřovací základ?
sociální pojištění
4
Fotogalerie

Minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění se pro rok 2022 zvyšují dokonce o 234 korun. Roční zdravotní pojištění se tedy prodraží všem OSVČ, jejichž skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální. Podívejme se na praktické příklady.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí vždy platit zdravotní pojištění, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se platí zdravotní pojištění jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit měsíční zálohy, přičemž měsíční záloha nemůže být nižší než minimální záloha. Měsíční záloha za příslušný měsíc musí být zaplacena do 8. dne následujícího měsíce.

Zdravotní pojištění a minimální zálohy v roce 2022

V letošním roce činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 2 393 korun. Pro příští rok to bude však již 2 627 korun. Výše minimální zálohy se totiž odvozuje od průměrné mzdy stanovené MPSV.

Jak se stanoví průměrná mzda

Průměrná mzda se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020. Dle navrhovaného materiálu MPSV činí všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 částku 36 119 korun a příslušný přepočítací koeficient potom 1,0773. Rozhodná průměrná mzda je tedy 38 911 korun (36 119 korun x 1,0773).

Minimální měsíční záloha následně činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, což je 2 627 korun (38 911 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Minimální měsíční záloha v roce 2022 bude tedy vyšší o 234 korun než v roce 2021. Takhle výrazně se minimální měsíční záloha ještě nezvýšila, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme uvedenu minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění pro OSVČ od roku 2013.

Rok minimální měsíční záloha rok minimální měsíční záloha
2022 2 627 korun 2017 1 906 korun
2021 2 393 korun 2016 1 823 korun
2020 2 352 korun 2015 1 797 korun
2019 2 208 korun 2014 1 752 korun
2018 2 024 korun 2013 1 748 korun

Příklad: Zálohy na zdravotní pojištění a zahájení činnosti

Paní Kateřina zahájí od února 2022 hlavní samostatnou výdělečnou činnosti a do 8. března 2022 bude mít tedy povinnost zaplatit zálohu za únor ve výši 2 627 korun. V prvním roce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční záloha.

Příklad: Nízký skutečný vyměřovací základ

OSVČ pan David má v posledních letech hrubý roční zisk vždy 280 000 korun. Skutečný vyměřovací základ 140 000 korun (280 000 korun x 50 procent) byl tedy vždy nižší než minimální vyměřovací základy v jednotlivých letech a roční zdravotní pojištění se mu počítá z minimálního vyměřovacího základu a platí tedy minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění. V lednu 2022 zaplatí ještě měsíční zálohu za prosinec 2021 ve výši 2 393 korun, v únoru 2022 již však bude muset platit měsíční zálohu za leden 2022 ve výši 2 627 korun.

Příklad: Zdravotní pojištění, zálohy a vysoký hrubý zisk

Podnikatelka Lucie měla v posledních třech letech hrubý zisk vždy 1 600 000 korun a skutečný vyměřovací základ je tedy 800 000 korun, čemuž odpovídá měsíční záloha ve výši 9 000 korun (800 000 korun x 13,5 procenta: 12 měsíců). Pro paní Lucii se nic nemění a bude i v únoru 2022 platit stejně vysokou měsíční zálohu ve výši 9 000 korun jako v předchozích měsících.

Příklad: Vedlejší činnost a zdravotní pojištění

Zaměstnanec Roman si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností a má vždy roční hrubý zisk 90 000 korun. Zdravotní pojištění platí jednorázově ve výši 6 075 korun (90 000 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Zvýšení minimální zálohy nemá na výpočet zdravotního pojištění pana Romana žádný vliv, protože vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.