OSVČ a sociální pojištění: Zálohy 2022 | e15.cz

OSVČ a zálohy na sociální pojištění v roce 2022: Kolik budete platit?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ platit vždy měsíční zálohy. Minimální měsíční záloha se pro příští rok zvyšuje o 253 korun. Více zaplatí na sociálním pojištění i OSVČ s nadstandardními zisky.

Minimální měsíční zálohu platí i OSVČ, které v daném roce zahájí hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Měsíční záloha se mění od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Roční sociální pojištění je 29,2 procenta z vyměřovacího základu a nová měsíční záloha potom jedna dvanáctina ročního pojistného, pokud je vyšší než minimální měsíční záloha. Měsíční zálohu za příslušný měsíc je nutné uhradit během daného měsíce.

Zvýšení minimální zálohy

V roce 2021 činila minimální měsíční záloha na sociálním pojištění 2 588 korun, pro rok 2022 se zvyšuje na 2 841 korun. Částka měsíční minimální zálohy na sociálním pojištění se vypočítává z průměrné mzdy stanovené MPSV, když průměrná mzda se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020.

  • Dle navrhovaného materiálu MPSV činí všeobecný vyměřovací základ 36 119 korun a přepočítací koeficient 1,0773. Rozhodná průměrná mzda je tedy 38 911 korun (36 119 korun x 1,0773).
  • Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro rok 2022 je 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy, což je 2 841 korun (29,2 procenta x 25 procent x 38 911 korun).

Minimální měsíční záloha se meziročně zvýšila nejvíce od roku 2015, jak je vidět z přiložené tabulky.

Rok minimální měsíční záloh rok minimální měsíční záloh
2022 2 841 korun 2018 2 189 korun
2021 2 588 korun 2017 2 061 korun
2020 2 544 korun 2016 1 972 korun
2019 2 388 korun 2015 1 943 korun

Vyšší maximální vyměřovací základ

Sociální pojištění se vypočítává pouze ze stropu – maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad limit se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ je přitom ve výši 48násobku rozhodné mzdy. Pro rok 2022 bude tedy činit maximální vyměřovací základ 1 867 728 korun (48 x 38 911 korun). Pro rok 2021 byl maximální vyměřovací základ ve výši 1 701 168 korun.

OSVČ s nadstandardními zisky tedy zaplatí za celý kalendářní rok více na sociálním pojištění za rok 2022 než za rok 2021. Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu.

Příklad: Začátek podnikání

Paní Darina zahájí v dubnu 2022 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Během roku 2022 bude tedy platit minimální měsíční zálohy ve výši 2 841 korun. Za celý rok 2022 se následně vypočítá roční sociální pojištění, od kterého se odečtou zaplacené zálohy během roku 2022 a dle dosaženého hrubého zisku se následně vypočtou nové měsíční zálohy od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022. Při platbě minimálních měsíčních záloh nemůže vzniknout přeplatek na sociálním pojištění, ale pouze nedoplatek.

Příklad: Maximální vyměřovací základ

Podnikatelka Karolína dosáhne za rok 2021 hrubého zisku 4 000 000 korun. Skutečný vyměřovací základ ve výši 2 000 000 korun (4 000 000 korun x 50 procent) je vyšší než maximální vyměřovací základ, proto se sociální pojištění za rok 2021 vypočítá z maximálního vyměřovacího základu a činí 496 742 korun (29,2 procenta z 1 701 168 korun). Při stejném zisku za rok 2022 zaplatí paní Kateřina na sociálním pojištění již 545 377 korun (29,2 procenta z 1 867 728 korun).

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka