Termín pro uveřejnění účetní závěrky se blíží. Nově ji firmy mohou uveřejnit přes finanční úřad | E15.cz

Termín pro uveřejnění účetní závěrky se blíží. Nově ji firmy mohou uveřejnit přes finanční úřad

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Průzkumy poradenské společnosti Dun & Bradstreet ukazují, že povinnost uveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v obchodním rejstříku dlouhodobě neplní více než tři čtvrtiny firem. Podle rejstříkového zákona přitom nekontaktní firmě, která účetní závěru nezveřejní, hrozit i zrušení ze strany rejstříkového soudu. Povinnost přitom lze v dnešní době splnit i prostřednictvím finančního úřadu.

Do kdy musí firmy účetní závěrku uveřejnit?

Zákon o účetnictví stanoví pro uveřejnění účetní závěrky lhůtu dvanácti měsíců od rozvahového dne, tedy od ukončení předchozího účetního období.

Podle zákona o obchodních korporacích musí řádnou účetní závěrku nejprve projednat nejvyšší orgán – valná hromada společníků. Ta účetní závěrku projedná a schválí nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Následně po projednání musí být účetní závěrka uveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady. Projedná-li valná hromada účetní závěrku dříve, statutární orgán korporace zajistí její uveřejnění ve lhůtě 30 dnů.

Uveřejnění účetní závěrky prostřednictvím finanční správy

Obchodní korporace mohou ponovu využít pro uveřejnění účetní závěrky finanční úřad. Novinku přinesla novela zákona o účetnictví. Podle přechodných ustanovení je tento postup možné použít na předání účetní závěrky za rok 2021. Žádost firma předává prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů.

„Tato nová možnost zveřejnění účetních závěrek by měla nezanedbatelným způsobem přispět ke snížení administrativní zátěže a odstranění duplicity při odevzdávání stejných formulářů vícero orgánům veřejné moci,“ píše na svém webu Finanční správa ČR.

K předání účetní závěrky do sbírky listiny prostřednictvím správce daně vyplní firma speciální tiskopis s názvem „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“. Aby finanční úřad žádosti vyhověl, musí žadatel podat daňové přiznání a veškeré přílohy v elektronické podobě.

„Splňuje-li podání všechny stanovené podmínky, předá správce daně z příjmů prostřednictvím informačních systémů veřejné správy účetní závěrku rejstříkovému soudu ke zveřejnění ve sbírce listin. Předání proběhne výhradně v rozsahu určeném účetní jednotkou, resp. daňovým subjektem,“ uvádí Finanční správa. Odpovědnost za správnost a úplnost dokumentů zůstává na daňovém subjektu. Okamžikem podání žádosti finančnímu úřadu se považuje povinnost obchodní korporace ke zveřejnění závěrky za splněnou.

Sankce při neuveřejnění účetní závěrky

Sankce za neuveřejnění závěrky stanoví jednak zákon o účetnictví, jednak rejstříkový zákon. Podle zákona o účetnictví je možné účetní jednotce uložit pokutu až do výše 3 procenta celkové hodnoty aktiv. Rejstříkový soud může podle rejstříkového zákona uložit účetní jednotce pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun, neuveřejní-li korporace závěrku ani po výzvě soudu.

Neuveřejní-li obchodní korporace účetní závěrku za dvě po sobě jdoucí období a nedaří-li se firmě doručit výzvu ke splnění povinnosti, zahájí rejstříkový soud řízení o zrušení firmy. Tato novinka s účinností od počátku roku 2021 má pomoci vyčistit obchodní rejstřík od neaktivních firem.

„Důvodem pro postih a eliminaci neaktivních obchodních korporací je především nebezpečí, že tyto mohou časem sloužit jako tzv. bílí koně pro finanční podvody (především daňové podvody. Navrhovaná úprava cílí na zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí a snížení rizika podvodného jednání v ČR,“ stojí v důvodové zprávě k novele rejstříkového zákona.

Pokud firma účetní závěrku nedoplní, i když se jí podařilo výzvu doručit, soud firmu zrušit nemůže. Pak bude opakovaně ukládat pořádkovou pokutu až do výše sto tisíc korun.

Autor: Veronika Hejná

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2021 musí v roce 2022 podat všichni živnostníci, podnikatelé i někteří zaměstnanci a studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu. Projděte si našeho aktuálního průvodce pro daňové přiznání za uplynulý rok 2021. Pro OSVČ je určen speciál o daňovém přiznání 2022 v příkladech.

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2022. Pokud hodláte podat daňové přiznání elektronickou cestou, máte o měsíc déle. Podívejte se na kompletní daňový kalendář. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat.

Co všechno byste měli zohlednit, najdete v našem speciálu k daňovému přiznání na názorných příkladech. V daňovém přiznání a při výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani. Daňový základ lze snížit i skrze poskytnuté dary. Pokud vlastníte nemovitost, přečtěte si náš speciál jak správně účtovat daň z nemovitosti. A jak je to s příjmy z pronájmu? S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Nezapomeňte si projít daňové novinky, týkající se daní v roce 2022, mezi které patří i nová sleva na poplatníka.

Do 10. ledna 2022 mohou také živnostníci ještě vstoupit do režimu paušální daně. OSVČ by pro letošek měly být obeznámeny se zálohami na zdravotní a sociální pojištění v roce 2022.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery