Termín pro uveřejnění účetní závěrky se blíží. Nově ji firmy mohou uveřejnit přes finanční úřad | e15.cz
M A

Daně

Termín pro uveřejnění účetní závěrky se blíží. Nově ji firmy mohou uveřejnit přes finanční úřad

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Průzkumy poradenské společnosti Dun & Bradstreet ukazují, že povinnost uveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v obchodním rejstříku dlouhodobě neplní více než tři čtvrtiny firem. Podle rejstříkového zákona přitom nekontaktní firmě, která účetní závěru nezveřejní, hrozit i zrušení ze strany rejstříkového soudu. Povinnost přitom lze v dnešní době splnit i prostřednictvím finančního úřadu.

Do kdy musí firmy účetní závěrku uveřejnit?

Zákon o účetnictví stanoví pro uveřejnění účetní závěrky lhůtu dvanácti měsíců od rozvahového dne, tedy od ukončení předchozího účetního období.

Podle zákona o obchodních korporacích musí řádnou účetní závěrku nejprve projednat nejvyšší orgán – valná hromada společníků. Ta účetní závěrku projedná a schválí nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Následně po projednání musí být účetní závěrka uveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady. Projedná-li valná hromada účetní závěrku dříve, statutární orgán korporace zajistí její uveřejnění ve lhůtě 30 dnů.

Uveřejnění účetní závěrky prostřednictvím finanční správy

Obchodní korporace mohou ponovu využít pro uveřejnění účetní závěrky finanční úřad. Novinku přinesla novela zákona o účetnictví. Podle přechodných ustanovení je tento postup možné použít na předání účetní závěrky za rok 2021. Žádost firma předává prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů.

„Tato nová možnost zveřejnění účetních závěrek by měla nezanedbatelným způsobem přispět ke snížení administrativní zátěže a odstranění duplicity při odevzdávání stejných formulářů vícero orgánům veřejné moci,“ píše na svém webu Finanční správa ČR.

K předání účetní závěrky do sbírky listiny prostřednictvím správce daně vyplní firma speciální tiskopis s názvem „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“. Aby finanční úřad žádosti vyhověl, musí žadatel podat daňové přiznání a veškeré přílohy v elektronické podobě.

„Splňuje-li podání všechny stanovené podmínky, předá správce daně z příjmů prostřednictvím informačních systémů veřejné správy účetní závěrku rejstříkovému soudu ke zveřejnění ve sbírce listin. Předání proběhne výhradně v rozsahu určeném účetní jednotkou, resp. daňovým subjektem,“ uvádí Finanční správa. Odpovědnost za správnost a úplnost dokumentů zůstává na daňovém subjektu. Okamžikem podání žádosti finančnímu úřadu se považuje povinnost obchodní korporace ke zveřejnění závěrky za splněnou.

Sankce při neuveřejnění účetní závěrky

Sankce za neuveřejnění závěrky stanoví jednak zákon o účetnictví, jednak rejstříkový zákon. Podle zákona o účetnictví je možné účetní jednotce uložit pokutu až do výše 3 procenta celkové hodnoty aktiv. Rejstříkový soud může podle rejstříkového zákona uložit účetní jednotce pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun, neuveřejní-li korporace závěrku ani po výzvě soudu.

Neuveřejní-li obchodní korporace účetní závěrku za dvě po sobě jdoucí období a nedaří-li se firmě doručit výzvu ke splnění povinnosti, zahájí rejstříkový soud řízení o zrušení firmy. Tato novinka s účinností od počátku roku 2021 má pomoci vyčistit obchodní rejstřík od neaktivních firem.

„Důvodem pro postih a eliminaci neaktivních obchodních korporací je především nebezpečí, že tyto mohou časem sloužit jako tzv. bílí koně pro finanční podvody (především daňové podvody. Navrhovaná úprava cílí na zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí a snížení rizika podvodného jednání v ČR,“ stojí v důvodové zprávě k novele rejstříkového zákona.

Pokud firma účetní závěrku nedoplní, i když se jí podařilo výzvu doručit, soud firmu zrušit nemůže. Pak bude opakovaně ukládat pořádkovou pokutu až do výše sto tisíc korun.

Autor: Veronika Hejná

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery