Dotační průvodce – vysvětlí, poradí, vyřídí

Zdroj: ARTENDR

Nepřeberné množství informací, změť zákonů a vyhlášek, nespočet internetových odkazů, papírových i on-line formulářů. Taková je představa dotací stále většiny českých lidí. A přitom je řešení nasnadě. Stačí oslovit dotačního průvodce.

V dnešní době už snad není nikdo, kdo by neznal pojem dotace, jejichž prostřednictvím lze financovat opravy a rekonstrukce stávajících budov či zařízení, stejně jako výstavbu i pořízení nových. Z dotací je tedy možné hradit třeba koupi nového kotle v rodinném domě, ale také profinancovat velké projektové záměry obcí, měst i soukromých společností. Jedná se například o nové chodníky, cyklostezky, rekonstrukci či zateplení školních budov nebo výstavbu bytů určených k sociálnímu bydlení a podobně.

ARTENDR

Zájemci o dotaci se musí přihlásit do dotační výzvy. Tu vyhlašují sami poskytovateli dotací, tedy ministerstva, kraje, města, či jiné organizace v České republice, případně v  Evropské Unii, jedná-li se o evropské fondy a instituce. Tito poskytovatelé také stanovují pravidla pro získání dotace. A právě to se může stát kamenem úrazu.

Splnění přesně vymezených podmínek dotačního programu vyžaduje důkladnou přípravu, což by pro laika mohlo znamenat problém. S poměrně komplikovanou problematikou tak může pomoci dotační průvodce. Takovým průvodcem se obvykle rozumí specializovaná firma se zkušenostmi v oboru.

Odborníci na základě poptávky objektivně posoudí šanci projektu získat finanční podporu a vyberou vhodný dotační program. Poté s žadatelem o dotaci důkladně prokonzultují projektový záměr a pomohou s jeho přípravou i realizací. Samozřejmostí je kontrola projektové dokumentace a zpracování studie proveditelnosti. Ta tvoří základ žádosti o dotaci.

Poté přichází na řadu samotná žádost o dotaci. Zde konzultanti dají dohromady všechny potřebné přílohy a vyřídí kompletní registraci žádosti o dotaci. Následně odborná firma provede žadatele celým procesem schvalování až k vydání rozhodnutí. Postará se ale také o finanční vypořádání dotace v návaznosti na stanovené čerpání, dodržení podmínek projektu a předcházení vrácení dotace včetně dodržení realizace projektu v souvislosti s časovým, obsahovým i finančním plánem uvedeným v žádosti o dotaci.

ARTENDR

Dotační průvodce rovněž sleduje veškeré změny během udržitelnosti projektu, zároveň poskytuje asistenci a odborné poradenství při průběžných kontrolách poskytovatele dotace.

Jedním ze specialistů na dotace je i společnost Artendr, která v roli dotačního průvodce provede žadatele o dotaci bezpečně celým procesem, ochrání jej od zbytečných problémů a zbaví možných rizik. „10 let praxe našeho týmu nám dává cenné zkušenosti a jistotu v tom, co děláme. Vám to dává 80% úspěšnost na získání vytoužené dotace a financí pro Váš jedinečný projekt,” dodává jednatel společnosti PhDr. Bc. Marek Semerád. Letité zkušenosti týmu odborníků tak dávají klientům záruku kvalitního servisu doslova „od A do Z“.