Hledáte investici pro dobré i zlé časy? Správnou volbou může být Rotpirk Algo Fund

Hledáte investici pro dobré i zlé časy? Správnou volbou může být Rotpirk Algo Fund

Hledáte investici pro dobré i zlé časy? Správnou volbou může být Rotpirk Algo Fund Zdroj: Rotpirk

Do investování nepatří emoce. Je známo, že lidskou psychiku u investování ovládají dvě lidské emoce – strach a chamtivost. Pokud trhy rostou, převládá chamtivost, když trhy klesají, převládá strach. A tyto dvě emoce negativně ovlivňují racionální rozhodování. Řešením, jak se těmto chybám vyhýbat, je algoritmický přístup.

Investování je plně pod kontrolou důkladně otestovaného algoritmu, jehož jediným cílem je vydělávat peníze. Je přitom jedno, zda akciové, dluhopisové nebo komoditní trhy rostou, klesají či stagnují. Při správném nastavení strojového investování je totiž jediným úkolem nastaveného algoritmu najít v reálném čase příležitosti, které nesou zisk. Nyní je možnost algoritmického investování snadno dostupná i v ČR prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Rotpirk Algo Fund.

Jediný plně algoritmický fond v ČR

Rotpirk Algo Fund je jediný čistě algoritmický fond v ČR. Důkladně vyzkoušený algoritmus, který neustále monitoruje trh a vyhledává zajímavé příležitosti, prošel v uplynulém půlroce zatěžkávací zkouškou. V situaci, kdy na trhu panuje větší nejistota provázená vysokou inflací a konfliktem na Ukrajině, přinesl pozitivní zhodnocení více než 10 %.

Jasně řečeno, kdo investoval před půl rokem do akciového indexu SP500 jeden milion korun, má nyní na svém kontě jen 972 tisíc Kč, (údaje k  28. únoru 2022), v případě evropského indexu Eurostoxx50 je to ještě méně. U zlata je zhodnocení za totéž období 4,7 %, BTC 2,3 %. Naopak ten, který vložil své peníze do Rotpirk Algo Fund, zhodnotil svůj vklad o více než 10 %. Rotpirk Algo Fund totiž dokáže vydělávat i v případech, kdy trh klesá.

Jediný plně algoritmický fond v ČRJediný plně algoritmický fond v ČR | Rotpirk

Nedávno se mě někdo ptal, jestli jsme vydělali na spekulaci na pokles trhu. Moje odpověď byla, že nespekulujeme, ale efektivně investujeme. Při efektivním investování se opíráme o vědní obory, jako je matematika, statistika, pravděpodobnost. Jsou to vědecké výsledky, které nám pomohly vytvořit algoritmickou strategii nezávislou na růstu a poklesu trhu. Výsledky našeho fondu jasně ukazují, že náš algoritmus funguje. Je dobře vymyšlený, unikátní a hlavně výdělečný,“ uvedl Aleš Jakým, zakladatel skupiny Rotpirk.

Výhody algoritmického investování

Podstatou tohoto typu obchodování je skutečnost, že nevyžaduje aktivní zásah člověka, čímž nevstupují do investičního rozhodování emoce, které by jej mohly negativně ovlivnit. Ačkoli samotné rozhodovací procesy při investování nevyžadují aktivní zásah člověka, systémy jsou pod neustálým dohledem týmu vysoce kvalifikovaných odborníků společnosti Rotpirk.

Algoritmické investování má kromě absence emocí i další výhody. Před jeho „ostrým“ spuštěním lze na reálných datech provést různé simulace vývoje a zátěžové testy, čímž se snižuje potenciální riziko, ale také se eliminují lidské chyby v podobě špatně zadaného objemu nebo ceny. V neposlední řadě se stroje neunaví a neustále dodržují předem danou strategii.

Investování probíhá na velmi likvidních trzích. Fond investuje do známých tříd aktiv, jako jsou zlato a stříbro, ropa a zemní plyn, benzín, státní dluhopisy, maso nebo pšenice, měny či akciové indexy apod.

Investice do Rotpirk Algo Fund není pro každého. Jedná se totiž o fond kvalifikovaných investorů, kde je minimální investovaná částka 100 tisíc eur (nebo ekvivalent v českých korunách). Cílem fondu je přinášet stabilní dlouhodobé výnosy s průměrným zhodnocením 12 - 15 % p. a., což se daří naplňovat.

Další zajímavé fondy Rotpirk

Kromě fondu Rotpirk Algo nabízí společnost Rotpirk ještě další tři fondy kvalifikovaných investorů. Rotpirk Convertible podfond se zaměřuje na investování do konvertibilních firemních dluhopisů (a jejich ETF), které jsou v podstatě hybridem akcií a dluhopisů, přičemž z obou tříd aktiv si berou to pozitivní. Rotpirk Medical podfond cílí na perspektivní oblasti Medical-Healthcare, a to přímými investicemi do akcií a ETF farmaceutických firem (např. Pfizer, Merck, Johnson&Johnson), ale také do dynamického sektoru biotechnologií. Posledním fondem v nabídce je Rotpirk IPO podfond, který využívá tzv. IPO efektu – těží z růstu akcií v době, kdy velcí institucionální investoři nakupují tyto akcie do svých portfolií a kdy cena roste.

Disclaimer

Tento dokument nepředstavuje žádnou nabídku, doporučení ani výzvu k investování. Podfondy Rotpirk jsou fondy kvalifikovaných investorů, které jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat finanční prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a jsou si vědomi rizik s tím spojenými. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou jen všeobecného charakteru a nezohledňují investiční rizika, která můžou vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Doporučujeme před investicí nastudovat statuty fondu. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění fondu stanovuje zákon, při změně zákona může být zdanění fondu upraveno.