Partners index podílových akciových trhů prokázal větší odolnost vyspělých trhů | E15.cz

Partners index podílových akciových trhů prokázal větší odolnost vyspělých trhů

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: profimedia

Dan Tácha

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Investoři do podílových fondů zaznamenali pokles hodnoty svého portfolia. Důvod je krize covid-19. Situace se ale snad již pomalu stabilizuje, jakkoli Partners index akciových podílových fondů zaznamenal v letošním prvním čtvrtletí propad o 19,9 procenta.

„Krize na trzích způsobila až panický úprk některých investorů z akcií, což znamenalo pokles jejich cen. A zároveň způsobila i růst rizikových přirážek u méně kvalitních dluhopisů. Ergo kladivo dopadlo i na ceny dluhopisů. A to kvůli menší ochotě věřitelů půjčovat na rizikovější projekty či rizikovějším státům,“ vysvětluje ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát.

Z hlediska tuzemských investorů podle něj svou roli navíc sehrála i koruna, která proti euru během několika málo týdnů ztratila oproti euru více než 10 procent. A dokonce je na slabších úrovních, než byla při intervencích České národní banky (ČNB) v letech 2013 až 2017. To se promítlo i do propadu Partners indexu podílových akciových fondů. Ten za první čtvrtletí zaznamenal 19,9 procenta propad.

„Celých deset procent hodnoty zainvestovaných peněz investoři ztratili jen v březnu. O tom, že situace je mimořádná, svědčí i to, že během posledních tří měsíců i jinak dlouhodobě ziskové podílové fondy ztratily to, co vydělaly na pětiletém horizontu,“ vysvětluje Martin Mašát.

Tip: Jak výhodně investovat? Poradíme

Upozorňuje i na to, že zatímco Partners index akciových fondů, které investují do akcií vyspělých zemí, zaznamenal za první čtvrtletí propad o 19,9 procenta, Partners index fondů, které investují do nerozvinutých zemí, ztratil 21,9 procenta. Jakkoli zní uvedená čísla katastroficky, z hlediska desetiletého investičního horizontu vypadají o poznání příznivěji. A to zejména u akcií firem z vyspělých trhů.

Partners indexy podílových akciových fondů (výkonnosti skupin fondů)

  březen IQ 1 rok 3 roky 5 let 10 let počet fondů
Akciové fondy – vyspělé trhy -12,6 % -19,9 % -11,9 % -8,6 % -5,4 % 59 % 38
Akciové fondy – rozvíjející se trhy -13,3 % -21,9 % -16,3 % -12,9 % -12,2 % -7,4 % 16

Pozn.: Akciové fondy – vyspělé trhy investují do akcií vyspělých zemí; akciové fondy rozvíjející se trhy – investují do firem nerozvinutých zemí, volí speciální strategie, například se soustředí na jednotlivé regiony či sektory v nich.

Ze srovnání výsledků akciových fondů na desetiletém horizontu vyplývá, že investice do fondů, které nakupují akcie na vyspělých trzích se vyplatily více. Zatímco Partners index podílových akciových fondů na vyspělých trzích dosáhl plusových 59 procent, index fondů, které investují do akcií v nerozvinutých zemích, činil -7,4 procenta.

Podle Martina Mašáta přesně v rozporu s učebnicovými poučkami začaly při propadu akcií klesat i státní dluhopisy. A to se týkalo i českých státních dluhopisů. V březnu došlo k masivnímu výprodeji nejen spekulativních dluhopisů (HY), kde kvůli větší rizikovosti investoři požadují mnohem vyšší výnos, a tedy nižší ceny. To potvrzuje i Partners index podílových dluhopisových fondů, které investující do státních dluhopisů a kvalitních korporátních dluhopisů. Ten za první čtvrtletí dosáhl růstu jen 1,2 procenta, což je při propadu cen akcií a útěku investorů do bezpečí, tristní údaj. Bezpečné dluhopisy dokonce na 3letém a 5letém horizontu klientům nic nepřinesly.

Partners index podílových dluhopisových fondů (výkonnosti skupin fondů)

  březen IQ 1 rok 3 roky 5 let 10 let počet fondů
Konzervativní dluhopisové fondy -1,8 % 1,2 % 0,8 % -0,9 % -1,6 % 16,5 % 19
Dluhopisové fondy s vyšším výnosem -11,8 % -13 % -9 % -8,8 % -3,7 % 22,3 % 22

Pozn.: Konzervativní dluhopisové fondy – státní a kvalitními korporátními dluhopisy; dluhopisové fondy s vyšším výnosem – rizikové a spekulativní dluhopisy.

Partners index podílových smíšených fondů činil -9,6 procenta

Smíšené fondy (dluhopisy a akcie) jsou v ČR z historických důvodů velmi oblíbené. I v jejich případě ale zaúřadovala krize covid-19, respektive propad cen akcií, korekce cen dluhopisů a oslabení koruny. Partners index smíšených podílových fondů ukázal za 1. kvartál pokles -9,6 procenta. Za posledních deset let pak plus 17,9 procenta, což je i přes současný propad v případě smíšených fondů stále solidní výsledek.

Partners index podílových smíšených fondů

  březen IQ 1 rok 3 roky 5 let 10 let počet findů
Smíšené fondy -6,3 % -9,6 % 5,4 % -6,1 % -6,9 % 17,9 % 60

Pozn.: Smíšené fondy investují do akcií a dluhopisů

--

Manželé Svobodovi se rozhodli využít krize covid-19

Manželé Svobodovi (50 a 49) let na konci loňského roku ukončili své dlouhodobé stavební spoření. Z něj vybrali celkem 500 000 korun, které mohli díky dostatečné finanční rezervě investovat do podílových fondů. To udělali na začátku roku, pak přišla krize covid-19. Ta je však nerozhodila. Naopak se ji snaží využít ve svůj prospěch.

Cílem manželů Svobodových v době před covidem-19 bylo uložit prostředky s takovým zhodnocením, které by překonávalo inflaci. A protože nespěchali na výplatu peněz, spolu s finančním poradcem zvolili 15letý investiční horizont a úměrně k délce své investice i vyvážený rizikový profil. Finanční poradce jim pak k 1. 1. 2020 postavil vyvážené portfolio s rozložením do následujících tříd aktiv:

Podílové akciové fondy – akcie ČR: 175 000 korun

Podílové akciové fondy – vyspělé trhy: 150 000 korun

Podílové akciové fondy – rozvíjející se trhy: 75 000 korun

Podílové dluhopisové fondy: 100 000 korun

Celkem: 500 000 korun

Manželé Svobodovi neměli hned na začátku investice štěstí a trhy začaly poměrně velkými propady hned v 1. čtvrtletí z důvodu krize covid-19 (viz. tabulka).

Název IQ 1Y 3Y 5Y 10Y počet fondů
Akciové fondy – vyspělé trhy -19,9 % -11,9 % -8,6 % -5,4 % 59 % 38
Akciové fondy – rozvíjející se trhy -21,9 % -16,3 % -12,9 % -12,2 % -7,4 % 16
Bezpečné dluhopisové fondy -1,2 % 0,8 % -0,9 % -1,6 % 16,5 % 19
Dluhopisové fondy s vyšším výnosem -13 % -9 % -8,8 % -3,7 % 22,3 % 22

Portfolia manželů Svobodových se tak byl už 31. 3. 2020 dostalo do ztráty.

Podílové akciové fondy – akcie ČR: 172 900 korun

Podílové akciové fondy – vyspělé trhy: 120 150 korun

Podílové akciové fondy – rozvíjející se trhy: 58 575 korun

Podílové dluhopisové fondy: 87 000 korun

Celkem: 438 625 korun

Ztráta 61 375 korun přiměla manžele Svobodovi k rozhodnutí znovu se s finančním poradcem sejít a probrat aktuální situaci. A to se také stalo. Poradce jim na schůzce vysvětlil, že pokud teď svou investici stáhnou, zrealizují pouze ztrátu. A to by byla chyba. Zvlášť, když zainvestované peníze nepotřebují. Zároveň jim nabídl tři možnosti, jak současnou situaci uchopit.

1)      Doporučil jim dodržení horizontu. Argumentoval tím, že investice je dlouhodobá a propad pouze krátkodobý

2)      Navrhl jim možné doplnění portfolia o další investice do fondů. Argumentoval tím, že nyní nakoupí na trzích levně. Mnohem levněji, než když na trhy vstupovali.

3)      Navrhl jim, že jim provede rebalancování portfolia s cílem investovat agresivněji a využít levných cen na trhu, aniž by museli do investice dávat další peníze. Argumentoval tím, že investiční horizont je ještě dostatečně dlouhý pro možné krátkodobé dynamičtější nastavení.

Manželé Svobodovi se rozhodli, po zvážení daných variant, pro rebalancování původně nastaveného portfolia. A tak se také stalo. Poradce jejich portfolio rebalancoval Převedl 87.000 Kč z konzervativního řešení z akciových fondů investujících do akcií českých firem do fondů, které investují odvážněji. To znamená, že do podílových fondů investujících na vyspělých trzích vložil 58 000 korun a do podílových fondů investujících do vyspělých trhů 29 000 korun. Od 1. 4. 2020 mají manželé Svobodovi portfolio rozloženo následovně:

Podílové akciové fondy – akcie ČR: 85 900 korun

Podílové akciové fondy – vyspělé trhy: 178 150 korun

Podílové akciové fondy – rozvíjející se trhy: 87 575 korun

Podílové dluhopisové fondy: 87 000 korun

Cílem rebalancování u portfolia nastaveného na 15 let je krátkodobě zvýšit dynamičtější část portfolia a tím využít aktuálně zajímavých slev na trhu. V konečném důsledku pak do dlouhodobého portfolia přinést zajímavější výnos. Důvodem je, že akciové trhy mají ještě dostatečně dlouhý časový prostor, aby se dostaly do pozitivních čísel. V případě, že se vrátí minimálně na původní hodnotu, kdy došlo k prvotní investici, mělo by dojít ke zpětnému rebalancování, tak aby se portfolio dostalo do svého původního rozložení dle tříd aktiv v souladu s rizikovým profilem klientů.

Autor: Dan Tácha

Mzdová kalkulačka