Sociálně odpovědné investování – utopie, ekoterorismus, nebo smysluplné zhodnocení? | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Sociálně odpovědné investování – utopie, ekoterorismus, nebo smysluplné zhodnocení?

Sociálně odpovědné investování – utopie, ekoterorismus, nebo smysluplné zhodnocení?
Urputný boj s větrnými mlýny
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Michal Valentík

Na naší planetě žije díky technologickému pokroku a vědě stále více lidí. Zvyšuje se průměrný věk dožití, snižuje se úmrtnosti dětí, v rozvojových zemích dochází k populační explozi.

Mezi lety 1990 a 2010 vzrostla světová populace z 5,3 na 6,9 miliardy lidí (nárůst o 30 procent) a tento trend neustále pokračuje. Země však není nafukovací a má své přírodní limity, což si stále více uvědomuje především vyspělý svět.

Mnoho investorů zde dnes hodnotí při výběru investic vedle klasických kritérií (ziskovost, zadluženost a podobně) i nefinanční ukazatele posuzující společenskou odpovědnost firem. Pro tento fenomén se vžily termíny sociálně odpovědné investování (SRI - Social Responsible Investment), popřípadě ESG (environmental, social and corporate governance).

ESG řeší přístup k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a Corporate governance, což je systém, kterým je firma vedena a kontrolována. U výkonného managementu se například řeší zlaté padáky nebo příliš vysoké odměny, u zaměstnanců se sledují jejich pracovní podmínky. Pod sociální odpovědností si lze pro ilustraci představit, zda nadnárodní společnosti nezaměstnávají v rozvojových zemích děti.

Tři rady, jak bezpečně investovat do akcií

Zajímavá příležitost?

K principům ESG se hlásí i nadnárodní společnosti jako jsou Total, SAP, Allianz, BASF, Vodafone, Novartis, Unilever nebo Roche. Všechny tyto evropské společnosti jsou součástí ESG indexu. A tento index měl za posledních devět let celkem v sedmi případech lepší výkonnost než evropský akciový index jako celek. I čistě z pohledu investiční výkonnosti se tedy jedná o zajímavou příležitost.

Na první pohled překvapí, že součástí ESG indexu je například Total, největší evropská rafinérie. Také Vám to nezní příliš ekologicky? Nicméně společnost Total se zavázala snížit v letech 2010–2020 produkci emisí o 50 procent, čehož již téměř dosáhla, když v letech 2010-2015 produkce emisí poklesla o 40 procent.

Roční výkonnost v procentech

Rok MSCI Europe ESG Leaders Index MSCI Europe index
2008  -45,92 %  -46,08 %
2009  35,65 %  36,81 %
2010  5,15 %  4,49 %
2011  -9,18 %  -10,50 %
2012  21,03 %  19,93 %
2013  26,96 %  25,96 %
2014  -5,39 %  -5,68 %
2015  1,21 %  -2,34 %
2016  -2,08 %  0,22 %

Zdroj: MSCI Inc.

Z uvedeného plyne, že u ESG nejde o zelený extremismus, ale o dlouhodobě udržitelné podnikání, kdy se společnosti neřídí přístupem „po nás potopa“.

Další bublina? Investoři sázejí na technologické firmy, zájem o akcie Alibaby je vyšší než o Apple

Je několik způsobů, jak zainvestovat do ESG společností. Investor může nakoupit cenné papíry jednotlivých společností přímo na burze (resp. přes prostředníka, jako je obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel či investiční poradce). Další variantou je využít podílový fond, který je zaměřen na sociálně odpovědné investování, a který ve svém portfoliu má již několik desítek takovýchto firem. V nabídce investičních společností jsou na výběr například následující.

  1. Parvest Aqua RH (CZK) investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi, jejichž činnost je spojená s vodou. V těchto činnostech jsou zahrnuty především: technologie na úpravu a čištění vody, instalace, údržba a renovace systémů pro dodávání vody, řízení vodního hospodářství (čerpání, ošetřování pitné vody, čištění odpadních vod, dekontaminace a recyklace). Portfolio fondu tvoří pět desítek akcií z celého světa.
  2. Fond Parvest Global Environment investuje do akcií společností, které generují minimálně 20 procent tržeb v oblasti environmentálních technologií, tedy vedle vodního hospodářství také z oblasti péče o ovzduší, odpadového hospodářství nebo například energetických úspor.
  3. Pioneer Funds – Global Ecology se zaměřuje ještě šířeji než fond od Parvestu, a to i díky tomu, že investuje nejen do firem působících v environmentálních technologiích, ale také do výrobců spotřebitelského zboží a obalů, které jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí.
  4. Generali Fond živé planety se zaměřuje na investice do společností, které mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Konkrétně jde o oblasti, jako jsou například zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály.

Autor je investičním ředitelem společnosti Broker Trust.

Autor: Michal Valentík
 

Mzdová kalkulačka