Vydělávejte na IPO efektu. V ČR máte jedinečnou možnost

Aleš Jakým, zakladatel skupiny Rotpirk

Aleš Jakým, zakladatel skupiny Rotpirk Zdroj: Rotpirk One s.r.o.

IPO efekt. Možná jste o tomto investorském grálu už také slyšeli, ale nenašli jste zatím vhodný investiční instrument, který by vám umožnil se z něj „napít“. V Čechách se objevil první (a zatím jediný) fond kvalifikovaných investorů Rotpirk IPO, který se zaměřuje na nákup akcií v rámci první veřejné nabídky (IPO).

IPO efekt funguje, ale…

Co to vlastně IPO efekt je? Pro společnosti je výhodné získat nový kapitál pro svůj další rozvoj na burze prostřednictvím úpisu nových akcií (tradice zejména v anglosaském světě, u nás převažují bankovní úvěry). Jak ale u investorů vzbudit zájem o tyto nové akcie? Cestou je cenu akcií v rámci IPO podhodnotit. Obvykle se tato taktika novým emitentům spolehlivě daří a akcie po uvedení na trh raketově rostou. Cíl byl splněn – poptávka převýšila nabídku, IPO bylo úspěšné a cena v prvních dnech a týdnech zajímavě roste. Samozřejmě tento model neplatí u 100 % případů. Proto je potřeba mít dostatek zkušeností a vědomostí při výběru těch správných IPO.

A teď k tomu „ale“. Abyste na IPO co nejvíce vydělali, je potřeba být „u zdroje“. Tedy dostat se při nákupu akcií na samotný začátek „řetězu“ a nakupovat pokud možno přímo od agenta emise (u obchodníka s cennými papíry, který IPO pro emitenta zajišťuje). To je pro individuální investory prakticky nemožné.

Řešení – český fond Rotpirk IPO

Přes tisíce různých fondů, ze kterých mohou čeští investoři vybírat, se na IPO zaměřuje pouze jeden jediný. Fond pod celým názvem Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk IPO podfond. Patnáctileté investiční zkušenosti zakladatele skupiny Rotpirk Aleše Jakýma vyústily v založení fondu, který v ČR nemá obdoby a je ojedinělý nejspíš v rámci celé střední Evropy.

„Dokázali jsme pro fond Rotpirk IPO vytvořit model, který nám umožňuje co nejvíce se při nákupu IPO přiblížit k upisovací ceně a tedy maximalizovat pro naše klienty výnosy z IPO. V našem portfoliu převažují úpisy z USA, kde je trh s veřejnými nabídkami akcií z celého světa nejrozvinutější a který má pevná pravidla a dlouholetou historii,“ doplnil Aleš Jakým.

Ani Rotpirk IPO však není pro všechny investory. Jedná se totiž o fond kvalifikovaných investorů, kde je vyžadována minimální investovaná částka v objemu 1 milion Kč.

IPO efekt skutečně funguje – příklady

To, že IPO efekt není žádnou chimérou, dokazují konkrétní příklady. Mezi nejúspěšnější IPO se řadí úpis společnosti Alibaba na newyorské burze. Příkladem může být i karetní společnost Visa, General Motors, Deutsche Telecom nebo Enel.

Co ještě Rotpirk nabízí

Kromě fondu Rotpirk IPO nabízí společnost Rotpirk ještě další tři fondy kvalifikovaných investorů. Rotpirk Convertible podfond se zaměřuje na investování do konvertibilních firemních dluhopisů (a jejich ETF), které jsou v podstatě hybridem akcií a dluhopisů, přičemž z obou tříd aktiv si berou to pozitivní. Rotpirk Medical podfond cílí na perspektivní oblasti Medical-Healthcare, a to přímými investicemi do akcií a ETF farmaceutických firem (např. Pfizer, Merck, Johnson&Johnson), ale také do dynamického sektoru biotechnologií. Posledním fondem v nabídce je Rotpirk Algo Fund. Nákup aktiv do fondu probíhá bez zásahu člověka podle vlastního algoritmického modelu, na jehož vývoji se podílely i české vysoké školy. V minulém roce dosáhl tento fond výnos přes 12 %.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) nabízejí investorům zajímavé možnosti a mechanismy, mezi které patří například vysoká likvidita, transparentnost, investice do aktiv, která jsou pro menší investory nedostupná, dohled depozitáře, nezávislé oceňování, povinný audit a rovné zacházení s investory.

Disclaimer

Tento dokument nepředstavuje žádnou nabídku, doporučení ani výzvu k investování. Podfondy Rotpirk jsou fondy kvalifikovaných investorů, které jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat finanční prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a jsou si vědomi rizik s tím spojenými. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou jen všeobecného charakteru a nezohledňují investiční rizika, která můžou vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Doporučujeme před investicí nastudovat statuty fondu. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění fondu stanovuje zákon, při změně zákona může být zdanění fondu upraveno.