Méně než polovina českých firem reportuje uhlíkovou stopu

Zdroj: Raiffeisenbank a.s.

V příštím roce bude pro velké firmy povinnost zveřejňovat svoji uhlíkovou stopu. Aktuálně tak dle výsledků šetření Carbon Tracker 2023 činí jen polovina společností.

Mezi nejzodpovědnější odvětví v oblasti reportingu těchto nefinančních dat patří segment dopravy, IT a telekomunikací a banky a pojišťovny. K nim se řadí i Raiffeisenbank, která výpočet své uhlíkové stopy pravidelně zveřejňuje ve svých každoročních výkazech.

Raiffeisenbank patří mezi polovinu českých společností, které v rámci přípravy na nefinanční reporting dodávají souhrn výsledků své uhlíkové stopy. Ačkoliv tato povinnost vstoupí v platnost až příští rok, Raiffeisenbank se svým aktivním přístupem ke snížení uhlíkové stopy řadí tento reporting mezi důležité každoroční výkazy.

Cílem pravidelného každoročního průzkumu Carbon Tracker je zmapovat vývoj v monitoringu a snižování uhlíkové stopy domácím firmám. To má výdělečným společnostem pomoci lépe se adaptovat na nadcházející regulace. Šetření nechala vyhotovit platforma Climate & Substainable Leaders Czech Republic, která sdružuje společnosti z oblasti udržitelnosti napříč obory.

S politováním musím říct, že výsledky ukázaly stagnaci českých firem v přístupu k výpočtu uhlíkové stopy, a tedy i k budoucí zákonné povinnosti nefinančního reportingu, jehož je součástí. I letos průzkum Carbon Tracker ukázal, že každá druhá česká společnost svou uhlíkovou stopu zatím nepočítá, případně se z různých důvodů obává výsledky zveřejnit,“ uvedl Jakub Skavroň, předseda správní rady a zakladatel platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s.

Snahu o dekarbonizaci vnímá Raiffeisenbank jako nedílnou součást plánování budoucnosti, mimo implementaci ekonomických opatření je to také příprava na změnu tržního prostředí. To se dynamicky vyvíjí v souvislosti s aktuálními tématy v oblasti udržitelnosti.

Průzkum Carbon Tracker 2023 ukázal, že segmenty, které jsou v reportování nefinančních dat nejzodpovědnější, jsou doprava, IT a telekomunikace a již tradičně banky a pojišťovny. Data z dotazníkového šetření nebo skrz veřejně přístupné záznamy ale pro účely průzkumu poskytlo jen 49 % firem.

Je pro nás samozřejmostí patřit mezi společnosti, které podávají hlášení o využití uhlíkové stopy. Velká firma jako je Raiffeisenbank by se určitě všemi možnými prostředky měla snažit tuto stopu snížit, a tak také dlouhodobě činí. Vlastní emise jsme meziročně snížili o 11 % a financováním projektů našich klientů z emise Green bondu jsme uspořili emise ve výši 190 366 tCo2/rok. Ať je reportování povinné nebo ne, ignorování dopadu karbonizace problém nevyřeší,“ okomentoval Petr Fiala z Raiffeisenbank a člen správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s..

Povinnost nefinančního reportingu se v posledních letech rozšiřuje v celé Evropské unii. V první vlně budou muset hlášení podat společnosti, které splňují minimálně dvě třetiny kritérií – mají více než 250 zaměstnanců, mají čistý výnos 40 milionů eur či více, nebo mají bilanční sumu rozvahy nad 20 milionů eur.