Telemarketing a nevyžádané hovory, poradíme jak se bránit | e15.cz

Telemarketing a nevyžádané hovory, poradíme jak se bránit

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

To vám takhle zazvoní mobil a na druhé straně operátor call-centra, který nabízí výhodnější... Doplňte dle libosti. Vtip je v tom, že pokud nedokážete říct ne, 100% koupíte něco, co jste nechtěli a dost možná proděláte. Od takové smlouvy, která je uzavřena prostředky komunikace na dálku, lze sice odstoupit, ale nač si přidělávat starosti.

Nabízí se totiž ještě jedna otázka – kde vzali mé telefonní číslo? Možností je vícero. Možná jste ho nevědomky někde v minulosti uvedli a nečetli takové to drobné písmo pod čarou, kde se říká, že souhlasíte s jeho využitím pro marketingové účely. Svatí nejsou ani mobilní operátoři, pokud jim výslovně nezakážete, že vaše číslo nesmí být pro marketing použito, použijí ho. Buď oni sami, nebo někdo další...

Neprodávají hrnce, ale pověst mají stejnou

Mobilní operátoři jsou vůbec specifická kategorie co se týče marketingových hovorů – pravděpodobně si je vyslechnete, co kdyby se jednalo o něco důležitého, co souvisí s vaším telefonním číslem.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) však aktuálně upozorňuje, že stále více zákazníků má neblahou zkušenost se změnami smluv prostředky komunikace na dálku, typicky po telefonu. Prohřeškem operátorů pak v nemalé míře bývá, že zákazník obdrží písemné potvrzení o změně smlouvy, které se ovšem od předchozí dohody více či méně liší. Případě to zjistí až z vyúčtování.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají

Na tyto smlouvy typicky uzavřené po telefonu se vztahují přísnější pravidla, konkrétně 14denní lhůta pro odstoupení dnem následujícím po dni předání písemných informací o změně. Pokud operátor neinformuje spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy vůbec, pak se lhůta prodlužuje na 1 rok a 14 dnů (ode dne počátku lhůty). V případě dodatečného informování o možnosti odstoupit začíná 14denní lhůta běžet ode dne dodatečného informování o tomto právu.

Ale zpět do obecné roviny. Podle § 96 odst. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (ZoEK) je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízet marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb účastníkům, kteří ve veřejném seznamu podle § 95 odst. 1 písm. b) nebo § 95 odst. 2 ZoEK uvedli, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu. Označení v telefonním seznamu realizuje na vyžádání zdarma každý poskytovatel služeb elektronických komunikací, třeba váš mobilní operátor.

Nejlepší obranou je... Zavěsit

Pokud by se tak přesto stalo a ČTÚ by ono volání vyhodnotil jako nevyžádaný marketingový hovor, pak se může jednat o správní delikt podle § 118 odst. 15) s pokutou až do výše deseti milionů korun. V případě opakovaných volání (po jejich zakázání) existuje možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI), která provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Ten takové jednání definuje jako agresivní obchodní praktiku. S identifikací takového volání vám případně musí pomoci operátor. Za identifikaci vám může být účtován poplatek.

Nevyžádaným marketingovým hovorům se dnes lze vyhnout jen stěží, dříve či později si vás určitě najdou. Proto je důležité se vyvarovat zadávání vašeho telefonního čísla kamkoli, kde to není nezbytně nutné.

Na číslo, které neznáte se také můžete zeptat na internetu. Existují weby, například kdovolal.cz, kde lidé sdílejí čísla, ze kterých jsou nevyžádané hovory originovány. Uživatelé sami do systému zadávají čísla a údaje založené na vlastních zkušenostech, díky čemuž se tato databáze pěkně rozrůstá a je velmi dobře použitelná.

Pronásledují vás marketingové hovory?

Mzdová kalkulačka