Dopravní nehoda v zahraničí: Jak řešit odškodnění?

Dopravní nehoda v zahraničí: Odškodnění a jak postupovat (ilustrační foto)

Dopravní nehoda v zahraničí: Odškodnění a jak postupovat (ilustrační foto) Zdroj: Sedmicka

Vyřizování odškodnění při dopravní nehodě, která se přihodila mimo Českou republiku, má svá specifika. Odškodnění je zpravidla poskytováno podle práva státu, na jehož území k nehodě dojde. Komunikovat lze s pojišťovnou viníka nehody buď napřímo, anebo prostřednictvím škodního zástupce.

Jednotný záznam o nehodě

Úprava povinnosti oznámit dopravní nehodu místní policii se může v jednotlivých státech lišit. Při dopravní nehodě sepíše policie protokol o nehodě, zpravidla ale v jazyce dané země. Radek Novotný, právník projektu www.odskodneninehody.cz, doporučuje takový protokol podepsat bez výhrad pouze tehdy, když mu zcela rozumíte a souhlasíte s jeho zněním.

„V opačném případě do protokolu uveďte své vyjádření, a to klidně česky. Vždy je vhodné pořídit si vlastní fotodokumentaci nehody – vozidel, jejich polohy a škod, a současně si zaznamenat údaje o vozidlech (značku, typ, SPZ, VIN), údaje o účastnících nehody a případných svědcích,“ radí Novotný.

Pokud nebude k nehodě přivolána policie a došlo k ní na území Evropské unie, v důsledku systému zelených karet je možné využít jednotný Evropský záznam o nehodě – jeho vzhled i obsah je ve všech státech stejný a informace v něm obsažené jsou postačující pro následné odškodňování. Obsahuje mimo jiné údaje o místu a čase nehody, účastnících nehody, vozidlech, příčině, průběhu a následcích.

„Před oddělením dokumentu se přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán ve všech vyhotoveních včetně uvedení počtu vyplněných bodů. Po oddělení jednotlivých listů již není možné doplňovat další údaje. Nebyly by totiž propsány na všechna vyhotovení,“ upozorňuje Ministerstvo vnitra ČR.

Škodní zástupce pojišťovny nebo přímé uplatnění

Povinné ručení, které kryje škody způsobené při dopravních nehodách, je vzájemné uznáváno v rámci celé Evropské unie. Jde o tzv. systém zelených karet.

„V rámci tohoto systému je možné řešit odškodnění dopravní nehody v domovské zemi poškozeného, a to prostřednictvím škodního zástupce zahraniční pojišťovny viníka nehody,“ vysvětluje Novotný. Škodním zástupcem je pak ve většině případů buď jiná pojišťovna, anebo specializovaná likvidační společnost. Jde o osobu pověřenou jednat za zahraničního pojistitele v procesu odškodňování a lze jej vyhledat na webu České kanceláře pojistitelů. 

Využití škodního zástupce má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří možnost komunikace se škodním zástupcem v češtině. O následnou komunikaci s pojišťovnou viníka nehody a vyřízení odškodnění se postará škodní zástupce. „Poškozený však nemá kontrolu nad správností vyplacené výše odškodnění, neboť se odškodňování řídí právem jiného státu,“ připomíná Zbyněk Drobiš, právník projektu www.odskodneninehody.cz.

Vedle toho je možné odškodnění řešit napřímo s pojišťovnou viníka nehody, jde však o zdlouhavý proces komplikovaný jazykovou bariérou i odlišnostmi právního prostředí ve státě nehody. „Mezi jednotlivými právními řády i v rámci EU existují značné rozdíly, a to jak v jednotlivých náhradách, které je možno požadovat k odškodnění, tak v možné výši těchto náhrad,“ uvádí Radek Novotný. Při nehodách v zahraničí je tedy vhodné spolupracovat s místním advokátem se specializací na odškodňování újmy na zdraví.