Odškodnění dopravní nehody: Kdo má nárok na kompenzaci a jak správně postupovat

Kdo má nárok na odškodnění při dopravní nehodě a jaké platí podmínky?

Kdo má nárok na odškodnění při dopravní nehodě a jaké platí podmínky? Zdroj: Profimedia

Řešíte nezaviněnou dopravní nehodou, při které jste utrpěli zranění nebo zemřela blízká osoba? V rozhovoru s právníkem Zbyňkem Drobišem, vedoucím projektu www.odskodneninehody.cz, poradíme, jak správně postupovat k získání odškodnění.

Na co má člověk nárok, pokud v důsledku dopravní nehody utrpí zranění?

Odškodnění po dopravní nehodě z hlediska poškozeného je stanoveno občanským zákoníkem a zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Náhrad je celá řada, ale těžká je orientace a jejich výpočet.

Při zranění následkem dopravní nehody lze řešit zejména tyto náhrady:

 • Bolestné;
 • Ušlý výdělek (ať se již jedná o zaměstnance nebo OSVČ);
 • Náklady léčení;
 • Cestovné;
 • Náklady péče o nesoběstačného poškozeného;
 • Ztížení společenského uplatnění (odborný pojem pro trvalé následky po dopravní nehodě);
 • Další nemajetkovou újmu;
 • Rentu.

Okruh náhrad je orientační a vysvětlen laicky (některé náhrady mají v zákoně jiný odborný název).

Poškozený není obvykle oprávněn žádat veškeré náhrady k odškodnění, kdy je nutné každý případ posoudit individuálně.

Kdo má nárok na odškodnění?

Odškodnění po dopravní nehodě může žádat ten účastník autonehody, který nehodu výlučně nezavinil (při spoluzavinění nastává krácení odškodnění). Jedná se tak zpravidla o zraněného řidiče, spolujezdce, chodce, cyklistu atd.

Proto je důležité aktivně sledovat stav trestního řízení a bránit se v případě stanovení neoprávněné spoluodpovědnosti dle policejního vyšetřování. Pojišťovna, která plní odškodnění, často vyčkává na závěry šetření autonehody k poskytnutí kompenzace a případné stanovení spoluodpovědnosti poškozeného v trestním řízení znamená obvykle krácení odškodnění pojišťovnou pro poškozeného.

Jak se nároky vypočítávají? Které je možné uplatňovat současně?

Výpočet není snadný. U jednotlivých náhrad za zranění:

 • Bolestné: Výpočet se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Každému zranění je stanoven určitý počet bodů, který se násobí finanční částkou, která se každý rok mění (pro nehodu v roce 2023 je hodnota jednoho bodu 403,53 korun).

Příklad: Podvrtnutí a natažení krční páteře má hodnotu 30 bodů, takže odškodnění bolesti u tohoto zranění je ve výši 12 106 korun (30 x 403,53 korun).

 • Ušlý výdělek: Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance se vypočte jako rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před nehodou a proplacenými nemocenskými dávkami a náhradou mzdy od zaměstnavatele. V rámci ušlého výdělku OSVČ se vychází při výpočtu obvykle z daňových přiznání a dalších účetních podkladů.
 • Náklady léčení: Jedná se především o náklady za medikamenty, zdravotní pomůcky, regulační poplatky, fyzioterapii a další náklady, které jsou vynaloženy účelně v souvislosti s léčbou zranění po autonehodě.
 • Cestovné: Náklady cestovného do zdravotnických zařízení. Lze uplatnit, ať již poškozený jezdil sám do zdravotnických zařízení autem nebo jej vozidla třetí osoba. Také lze řešit při jízdách autobusem nebo vlakem.
 • Náklady péče: Tyto náklady péče o nesoběstačného poškozeného lze prokázat prostřednictvím čestného prohlášení. Zraněná osoba v něm uvede, kdo a kolik hodin denně o něj pečoval. Běžně se uplatňuje v případech, kdy se o poškozeného staral někdo z rodiny.
 • Ztížení společenského uplatnění: Řeší se obvykle rok od autonehody, pokud poškozený trpí trvalými zdravotními následky v souvislosti s autonehodou. Výpočet probíhá zpravidla dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Častokrát se jedná o nejvyšší vymožené odškodnění.

Každá náhrada se uplatňuje v jiný časový okamžik. Obvykle se jako první řeší bolestné. K uplatnění bolestného není nutné vyčkat na ukončení pracovní neschopnosti nebo léčby.

Jak postupovat, pokud je zranění méně vážné, ale v průběhu času se rozvine v závažnější zdravotní problém?

Zásadní je prokázat tyto závažnější zdravotní obtíže poškozeného v souvislosti s autonehodou. K tomuto slouží zdravotní dokumentace, a proto je důležité, aby poškozený pravidelně navštěvoval lékaře.

U koho a v jakém okamžiku žádat odškodnění? Existují nějaké lhůty?

Odškodnění po dopravní nehodě lze uplatnit přímo u viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Rychlejší a praktičtější je uplatnění odškodnění přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Každá náhrada se promlčuje v jiný časový okamžik, avšak obecná rada je vyřešit odškodnění do tří let od autonehody. Pokud se již blíží tři roky od autonehody a není odškodnění vymoženo, doporučuji se rychle obrátit na advokáta ke konzultaci a případnému řešení.

V jaké formě nároky uplatňovat, nemají na to pojišťovny vlastní formuláře?

Pojišťovny mají obvykle k dispozici formuláře na výpočty bolestného a ušlého výdělku, případně ztížení společenského uplatnění.

Z naší odškodňovací praxe bolestného a ztížení společenského uplatnění však využití těchto formulářů nedoporučujeme, jelikož se setkáváme s těmito chybami ve výpočtech, kdy ošetřující lékař poškozeného ve formuláři:

 • Neuvede veškerá zranění;
 • Opomene body za operační zákroky; nebo
 • Nezvýší základní bolestné pro komplikace léčby.

Chyby vedou ke zbytečnému krácení odškodnění pro poškozeného.

Při řešení náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění doporučujeme využít znalecký posudek specializovaného znalce na výpočty těchto náhrad dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Po dopravní nehodě bude člověk zřejmě otřesen, na co v tomto okamžiku rozhodně nezapomenout a co lze řešit až později?

Při zranění především přivolat policii a poskytnout potřebnou součinnost při šetření dopravní nehody. Výsledky šetření jsou důležité pro pojišťovnu vozidla viníka nehody k plnění odškodnění.

Rozhoduje, kdo nehodu zavinil? Jak postupovat, pokud zaviněním řidiče je zraněn spolucestující v autě? V jakém případě pojišťovna pojistné krátí?

Ano, zavinění dopravní nehody je zásadní k řešení odškodnění, jak jsem uváděl výše a případná spoluodpovědnost má vliv na výši a krácení odškodnění, kdy každý případ se posuzuje individuálně.

Spolucestující si může vybrat, zda bude odškodnění uplatňovat u pojišťovny vozidla viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla, ve kterém cestoval (z titulu objektivní odpovědnosti za škodu).

Jak postupovat, pokud viník odmítne vyčkat na Policii, anebo od nehody ujede?

Opět je zásadní přivolat policii k dokumentaci nehody. Pokud je viník nehody neznámý, poškozený utrpěl zranění a nehodu prověřovala policie, pak lze žádost o odškodnění podat u České kanceláře pojistitelů.

Poškozené či pozůstalé mnohdy aktivně kontaktují různé agentury, které nabízí zastoupení. Na co si dát pozor? K čemu určitě nesvolit, co nepodepisovat?

V naší odškodňovací praxi se setkáváme s případy, kdy poškozené nebo pozůstalé napřímo oslovují různé subjekty (můžeme spekulovat, odkud mají kontakty na poškozené a pozůstalé) a nabízejí „právní pomoc“. Obvykle však za nevýhodných podmínek a s různou kvalitou služby. Jako u jiných služeb doporučujeme postupovat obezřetně a rozmyslet si podpis takové spolupráce.

Rady a tipy od právníka k odškodnění

 1. POZOR NA FORMULÁŘE POJIŠŤOVNY: Nedoporučujeme využívat formuláře pojišťovny k odškodnění bolestného a trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) pro časté chyby ve výpočtech ošetřujících lékařů, které způsobí zbytečné krácení odškodnění. Doporučujeme využít posudek od specializovaného znalce, kdy náklad posudku lze uplatnit u pojišťovny k úhradě.
 2. NEPODCEŇOVAT TRESTNÍ ŘÍZENÍ VŮČI VINÍKOVI: Buďte jako poškozený aktivní a zajímejte se o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody.
 3.  NEOPOMÍJET OSTATNÍ NÁHRADY ODŠKODNĚNÍ: Poškozený obvykle řeší pouze bolestné, ušlý výdělek a náklady léčení. Často lze k odškodnění dopravní nehody uplatnit také náklady péče o nesoběstačného poškozeného a cestovné. Rok od autonehody lze také posoudit možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění, což je obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy.
 4. NEPROMLČET ODŠKODNĚNÍ: Obecně platí, že odškodnění řešte s pojišťovnou vozidla viníka nehody nejpozději do tří let od autonehody, důrazně doporučujeme řešit však mnohem dříve.