Proč spolupracovat s digitální agenturou?

Zdroj: ElToro Digital Agency

Pokud si společnost klade za cíl maximálně využívat ekonomických přínosů, které přináší online prostředí, má na výběr ze tří možností. Vytvořit si vlastní in-house tým, spolupracovat s jedním nebo více freelancery nebo si najít svého digitálního partnera v podobě digitální agentury. Vlastní in-house tým je v praxi budováním další organizační struktury a vyžaduje značné časové i finanční investice, které se zhodnocují v dlouhodobém horizontu. Tato volba ubírá společnosti spoustu sil a pozornosti od toho, co je její skutečnou specializací.

Rozhodování se tak u menších a středních společností často omezuje právě na volbu freelancer, či digitální agentura?

Digitální agentura přemýšlí a tvoří komplexně

Digitální agentura je místem, které spojuje nejrůznější online specialisty, kteří jsou sehraní, zastupitelní a dohromady tvoří unikátní komplexní díla, jejichž jedinečnost vychází z týmové práce, metodik a nastavených standardů práce.” Říká Roman Voženílek, CEO digitální agentury EL TORO, kterou založil a řídí již více než 16 let.

Dodává však, že úspěch jednotlivých projektů netkví pouze v jednotlivých odbornících, nýbrž ve schopnosti řídit a koordinovat je tak, aby výsledek vždy předčil zákazníkovo očekávání. „Jednou z nejdůležitějších rolí, kterou u nás najdete, jsou projektoví a account manažeři, kteří celé projekty, ale i komunikaci mezi klienty a týmem specialistů, řídí.”

Na první pohled se může zdát, že zvolit spolupráci s freelancerem je pro společnost ekonomicky výhodnější. Spolupráce s freelancery však vyžaduje aktivní spoluúčast a koordinaci na průběhu realizace daného projektu tak, aby výsledek splňoval veškerá očekávání. Rizikem je zde absence zastupitelnosti, která se může projevit v časovém posunu předpokládaného dokončení výstupu nebo předání díla v rozpracovaném stavu, kdy managementu vznikají dodatečné náklady.

Strategické partnerství

Ale jak vybrat takovou digitální agenturu? „Výběr digitální agentury je pro společnost naprosto zásadní, v ideálním případě se agentura stane Vaším partnerem po následující roky. Digitální agentura nemá pouze plnit Vaše zadání, ale na základě dlouholetých zkušeností proaktivně přicházet s návrhy, které vycházejí z aktuálních trendů online prostředí, pro které je charakteristická velmi rychlá proměnlivost. Zkrátka nehledáte agenturu, ale dlouholetého strategického partnera.”

Roman Voženílek dále dodává na co se při výběru digitální agentury nezapomenout zaměřit: „Výběr je bezpochyby velmi náročný díky obrovskému množství digitálních agentur na českém trhu. Buďte i Vy proto nároční ke své budoucí digitální agentuře. Chtějte dlouholeté zkušenosti, reference, případové studie a zodpovědnost v podobě garancí.”

Právě otázka, zda jsou agentury schopny předem klientovi garantovat výstupy své práce, je v online prostředí dnes velmi diskutovaná. Najdete na trhu digitální agentury, které odmítají svou práci jakkoliv garantovat a nést tak odpovědnost za výsledky. Jsou však agentury, které se záruky kvalitně odvedené práce nebojí. Pokud agentura garance veřejně nenabízí, zkuste si o ně říci. Bezpochyby se jedná o požadavek, který vám vytřídí profesionální a zodpovědné agentury.

EL TORO Digital Agency