Nemovitosti v záplavových zónách: Nižší pořizovací cena, ale možné komplikace s hypotékou

Zvednuté hladiny řek na Liberecku

Zvednuté hladiny řek na Liberecku Zdroj: ČTK

Olše v Českém Těšíně
Na Vsetínsku již voda napáchala první škody
Na Vsetínsku již voda napáchala první škody
Bečva se na některých místech již vylila z břehů
Zvednuté hladiny řek na Liberecku
6
Fotogalerie

Poslední větší povodně postihly Česko před šesti lety a nemovitosti v nejvíce zasažených lokalitách jsou stále špatně prodejné. Zvlášť pokud se jedná o čtvrtou záplavovou zónu, v té se nemovitosti prodávají i za polovinu hodnoty, kterou by měly na jiném místě. Tyto nemovitosti jsou nepojistitelné – z toho plyne i komplikace ohledně získání hypotéky. A tak i přes sílící poptávku po cenově dostupných domech zůstávají tyto stran velkého zájmu.

Nemovitosti v nejrizikovějších lokalitách je stále velmi komplikované prodat. Jejich hodnota neroste a tuto situaci neovlivnil ani extrémní hlad po nemovitostech, který jsme sledovali v posledních letech. Stěžejní je každopádně stupeň záplavové zóny. 

Téměř všechny pojišťovny používají pro stanovení rizika povodní aplikaci ČAP, která vyhodnocuje čtyři rizikové zóny:

  1. zóna se zanedbatelným rizikem povodně
  2. zóna s nízkým rizikem povodně (území 100leté vody)
  3. zóna se středním rizikem povodně (území 50leté vody)
  4. zóna s vysokým rizikem povodně (území 20leté vody)

Stupně 1, 2 a 3 jsou podle makléřů společnosti M&M Reality většinou dobře prodejné, nejvyšší stupeň je ale problémový, a to pro klienty, banky i pojišťovny. Ve čtvrtých záplavových zónách se nemovitosti prodávají za nižší ceny, ve zmíněných městech v průměru o 20 až 30 procent, v extrémních případech ale až o 50 procent, než srovnatelné objekty mimo oblasti s vysokým rizikem povodně.

Pojišťovna může snížit potenciální rizikovost

Zájemci o koupi nemovitosti samozřejmě riziko povodní řeší, a to především je-li z tohoto důvodu nemožné získat na koupi nemovitosti hypotéku.

Radka Čejková, jednatelka společnosti M&M Pojišťovací dodává, že v některých případech nemusí být nepojistitelnost těchto nemovitostí nezvratná. „Musím upozornit na rozdíly v mapách. Existují případy, kdy digitální povodňové plány jednotlivých obcí u konkrétních nemovitostí neuvádějí žádné nebezpečí povodní, ale pojišťovny těm samým domům přisuzují vysoké riziko, například proto, že neberou v úvahu protipovodňová opatření, jako jsou místní nebo mobilní protipovodňové zábrany. Na základě zkušeností doporučuji, obrátit se v těchto případech přímo na konkrétní pojišťovnu a požádat o posouzení a snížení rizika. U mnoha případu může pojišťovna vyhovět,“ konstatuje Čejková.

Příklad rozdílu v pojištění

Rozdíly v pojistném za riziko povodně a záplavy jsou výrazné. Konkrétně u rodinného domu s pojistnou částkou 3, 5 milionu se liší takto:

  • Zóna 1: cena za riziko povodně a záplavy v základu: 551 korun/rok
  • Zóna 2: cena za riziko povodně a záplavy v základu: 2 120 korun/rok
  • Zóna 3: cena za riziko povodně a záplavy v základu: 3 923 korun/rok
  • Zóna 4: nepojistitelné nemovitosti

Pramen: M&M Pojišťovací, květen 2019