Zdanění při příjmech z pronájmu se liší: Kdy musíte platit i zdravotní pojištění | E15.cz

Vše o miliardářích

Vše o miliardářích Vstoupit do speciálu

Zdanění při příjmech z pronájmu se liší: Kdy musíte platit i zdravotní pojištění

Petr Gola

Zdanění příjmů z pronájmu se může v praxi lišit, záleží na více faktorech. Kdy se neplatí vůbec žádné daně? A kdy je naopak nutné platit i zdravotní pojištění a vyplatí se i účast na sociálním pojištění?

Lidé mající příjem z pronájmu nemají vždy stejné daňové povinnosti. Obecně sice platí, že příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá platbě na sociálním a zdravotním pojištění, přesto je nutné v některých případech zdravotní pojištění platit a vyplatí se i účast na dobrovolném důchodovém pojištění.

1. příklad 

Penzistka Simona bude mít za rok 2019 ke svému důchodu pouze základ daně z pronájmu (příjem ponížený o výdaje) v částce 100 000 korun. Příjem z pronájmu nepodléhá platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Vláda nechala obchodníkům možnost prodávat zboží dvojí kvality

Paní Simona je pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem a má tedy vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny.

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní daňovou slevu na poplatníka v částce 24 840 korun. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka, která je vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 15 000 korun (100 000 korun x 15 procent) nebude platit žádnou daň z příjmu. Z dosaženého příjmu z pronájmu tedy nebude paní Simona platit žádné daně. Za rok 2019 však bude muset na finančním úřadu doručit přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Celkové efektivní zdanění paní Simony je tedy 0 procent.

Jak výhodně pronajmout byt

2. příklad 

Paní Věra žije pouze z pravidelných příjmů z pronájmu. Za celý rok 2019 bude činit základ daně z pronájmu (příjem ponížený o výdaje) 400 000 korun. Přestože se z příjmů z pronájmu zdravotní pojištění neplatí, tak si musí po celý rok 2019 platit paní Věra měsíční zdravotní pojištění v částce 1 803 korun, pro účely placení zdravotního pojištění je totiž osobou bez zdanitelných příjmů. Paní Věra nesplňuje žádnou z legislativních podmínek pro vedení v evidenci své zdravotní pojišťovny jako státní pojištěnec, přičemž není ani zaměstnanec ani osoba samostatně výdělečně činná.

V Česku prudce roste počet rozestavěných bytů. Analytik: Na stlačení cen je to zatím málo

Aby se rok 2019 paní Věře hodnotil pro důchodové účely, tak si bude po celý rok 2019 platit dobrovolné důchodové pojištění v minimální výši 2 289 korun. Z příjmu z pronájmu se sice neplatí sociální a zdravotní pojištění, ale paní Věra za celý rok zaplatí na zdravotním pojištění 21 636 korun (1 803 korun x 12) a na sociálním pojištění 27 468 korun (2 289 korun x 12 měsíců). Roční daň z příjmu fyzických osob bude 35 160 korun (400 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 35 160 korun).

Roční daňové platby paní Věry jsou tedy 84 264 korun (21 636 korun + 27 468 korun + 35 160 korun). Celkové efektivní zdanění paní Věry je tedy 21 procent (84 264 korun: 400 000 korun).

Pojištění v nájmu: Může ho pronajímatel požadovat?

3. příklad

Zaměstnanec Pavel bude mít za rok 2019 mimo příjem ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu ještě základ daně z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu (příjem ponížený o výdaje) v částce 70 000 korun. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se odvádí ze mzdy ze zaměstnání, pojistný vztah u obou institucí (Okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny) má pan Pavel vyřešen.

Protože má pan Pavel příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, tak bude muset za rok 2019 sám podat daňové přiznání a nebude moci požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Samotná daň z příjmu fyzických osob pro příjmy z pronájmu bude činit 10 500 korun (70 000 korun x 15 procent). Při výpočtu zdanění příjmů z pronájmu počítáme, že veškeré daňové slevy a daňové odpočty jsou již uplatněny a v plné míře vyčerpány pro příjmy ze závislé činnosti.

Tatra poprvé dodá vozy izraelským záchranným složkám, vybaví tamní hasiče

Celkové roční efektivní zdanění pro příjmy z pronájmu pana Pavla je tedy 15 procent (10 500 korun: 70 000 korun).

Stejně jako ve druhém příkladu počítáme, že základ daně je vypočítán ve skutečné výši, tedy příjmy ponížené o skutečné výdaje. V praxi může být efektivní zdanění pro příjmy z pronájmu o několik procent nižší, jestliže je uplatněn 30procentní výdajový paušál a skutečné výdaje jsou nižší než paušální výdaje.

Mzdy ajťáků v e-shopech rychle rostou
Tesla v problémech. Hodnota jejích akcií klesla pod psychologickou hranici
Praha zaplatí přes půl miliardy Metrostavu a Hochtiefu za průzkum k metru D

Autor: Petr Gola
 

Mzdová kalkulačka