Osobní bankrot 2018: Kdy lze zažádat a co očekávat? | E15.cz

Osobní bankrot 2018: Kdy lze zažádat a co očekávat?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Jste zadlužení a nevíte jak z toho ven? Můžete se pokusit oddlužit. Bude to ale trvat krušných pět let, než budete mít opět čistý „štít“. Podmínkou je, že budete schopni za tuto dobu splatit minimálně 30 procent ze svých dluhů. Pro věřitele to znamená, že ze svých peněz uvidí pouze část. Pokud jde o fyzickou osobu, nejčastěji se oddlužení řeší splátkovým kalendářem.

Oddlužení je ukončeno soudem po pěti letech, pokud dlužník řádně platí splátkový kalendář. Poté je možné žádat o osvobození od placení zbytku pohledávek. Pokud soud souhlasí, věřitelé mají smůlu.

Pro oddlužení je třeba splnit tři základní podmínky. Dluhy musíte mít minimálně u dvou věřitelů. Dále musí být zřejmé, že prostě nejste schopni splácet, a to po delší dobu. Třetí podmínkou je to, že musíte být v příštích pěti letech schopni splatit alespoň 30 procent ze svých dluhů. Do těchto třiceti procent je započtena i výše úroků a poplatků, které vznikly spolu s dluhy. Patří mezi ně i soudní výlohy, náklady na exekutora. Další, co by mohlo žádost o oddlužení ovlivnit je skutečnost, jestli jste nebyli v uplynulých 5 letech trestání za hospodářskou kriminalitu.

Ano, či ne?

Pokud jste ve splátkách vypadli jen jednorázově nebo krátkodobě, zkuste se s věřitelem domluvit na nějaké formě odkladu splátek, splátkovém kalendáři, nebo jiné úpravě splátek. Jestliže ale víte, že nebudete schopni platit dlouhodobě a hrozí vám exekutor, je na místě o oddlužení uvažovat.

Postup oddlužení

V případě, že splníte všechny podmínky, můžete vyplnit oficiální formulář oddlužení. K tomuto formuláři bude potřeba přidat spoustu dokumentů. To jaké, záleží na vašem konkrétním případu. Například potvrzení o současných příjmech, potvrzení o příjmech za poslední tři roky, předpokládané příjmy v dalších pěti letech, doložení dluhů, doložení exekucí a rozhodnutí, soupis movitého i nemovitého majetku, smlouvu o důchodu, výpis z rejstříku trestů, oddací list, rodné listy dětí, rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti.

Návrh musí ve spolupráci s dlužníkem připravit a podat některý z akreditovaných odborníků. „Dříve si dlužník návrh na oddlužení mohl sepsat sám, popřípadě jím mohl pověřit libovolnou jinou osobu. Od loňského roku ale platí, že ke zpracování a podání návrhů jsou oprávněni pouze zástupci právnických profesí, tedy advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci,“ vysvětluje Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Tato změna zákona zapříčinila, že vznikly tzv. oddlužovací agentury. Agentura si může za zpracování oddlužení inkasovat maximálně 4 tisíce korun u jednotlivce, u společného oddlužení manželů pak maximálně 6 tisíc korun. To má zabránit tomu, co se dělo v minulosti, kdy agentury ve vidině horentních sum doporučovaly oddlužení i lidem, u kterých to nebylo potřeba nebo bylo jasné, že podmínky osobního bankrotu nesplní. Další pojistkou proti takovému jednání je to, že zpracovatel návrhu dostane zaplaceno až po zahájení insolventního řízení. Pokud ale zajdete do akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace, nebudete platit nic.

Návrh na povolení oddlužení se poté podá ke krajskému soudu, podle místa vašeho bydliště. Soud by měl velice rychle, v řádu hodin, rozhodnout, zda váš návrh obsahuje všechny náležitosti a začne probíhat insolvenční řízení. Od tohoto okamžiku se na vás nesmí provádět exekuce. Vaši věřitelé mají šanci se přihlásit ke svým pohledávkám. Pak se všichni dohodnou, jakým způsobem oddlužení proběhne. Když vyhlásíte osobní bankrot, budou zastaveny všechny exekuce, skončí vymáhání a růst dluhů. Pro vás začíná pětileté období o chlebu a vodě. Potom už byste ale měli být čistí. Pochopitelně ale nesmíte během těchto let dělat další dluhy.

Kolik vám budou strhávat

Jaká bude výše vaší splátky, se bude odvíjet podle životního minima a normativních nákladů na bydlení, podle počtu osob, které živíte a samozřejmě podle vašich příjmů. Do příjmů se počítá i starobní a invalidní důchod, nemocenská, dědictví, finanční dar. Každý půlrok budete muset insolventnímu správci předkládat přehled příjmů za předešlých šest měsíců. Pokud vaše příjmy narostou, může soud rozhodnout, že zaplatíte více, než původně stanovil.

Splátky jsou vypočítávány z čistého příjmu dlužníka. Od něj je nejprve odečtena tzv. nezabavitelná částka, které v roce 2018 činí 6 225,33 korun, a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, například dítě či manželku. Ta byla od ledna zvýšena na 1 556,33 korun na vyživovanou osobu. „Pokud dlužníkovi po odečtení nezabavitelných částek zbude z čisté mzdy více než 9 338 korun, veškerý zbývající příjem nad tuto částku bude použit k úhradě splátek bez omezení. Z části čisté mzdy do 9 338 korun včetně mu pak vždy náleží jedna třetina, zvýšená o 1 nebo 2 koruny, pakliže daná suma není dělitelná třemi. V případě, že dlužník nesplácí žádné přednostní pohledávky jako například výživné nebo dlužné pojistné na sociální zabezpečené, zůstanou mu z této částky dokonce dvě třetiny,“ popisuje výpočet srážek Oldřich Řeháček.

Čekají nás změny?

V současné době je navíc téma oddlužení velmi aktuální. V poslanecké sněmovně se momentálně nachází oddlužovací novela, díky které by mělo být oddlužení přístupnější většímu počtu zadlužených. Navrhované zmírnění podmínek pro osobní bankroty předlužených lidí je ve Sněmovně před schvalováním. Poslanci k předloze podali minulý týden v druhém čtení dvě desítky návrhů úprav. O sněmovní podobě novely insolvenčního zákona se bude hlasovat zřejmě na schůzi, která začne zhruba za dva týdny.

Vládní novela předpokládá, že proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Neexistovala by nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Z předlohy kabinetu by podle doporučení výboru měla vypadnout varianta zvaná "sedm – nula". Nahradí ji pravděpodobně úprava pětileté varianty.

Dlužník by nemusel splatit za pět let povinně alespoň 30 procent svých závazků, mohlo by to být i méně. Soud by ale musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Vstup do osobního bankrotu by byl navíc zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci. Pavel Blažek (ODS) žádá, aby se možnost splatit méně než 30 procent vztahovala jen na staré dluhy.

Snazší oddlužení by mohli mít podle ústavně-právního výboru senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.

V novele patrně zůstane i možnost oddlužení, jestliže dlužník za tři roky splatí alespoň polovinu pohledávek věřitelů. U některých poslanců budí tato varianta pochyby, když upozorňovali na to, že takoví lidé by v konečném důsledku byli schopni uhradit za šest let celý svůj dluh.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka