Režim DPI skončil. Co čeká ty, kteří si stále nevybrali nového dodavatele?

Zdroj: EP ENERGY TRADING, a.s.

Režim DPI končí. Co nám ukázaly uplynulé měsíce a jaká je současná situace? Odpovídá Ing. Žaneta Müllerová, ředitelka prodeje a péče v sekci maloodběru.

Režim DPI slouží k zajištění náhradních dodávek energií, pokud svou činnost ukončí nějaký dodavatel. Můžete prosím ještě jednou shrnout, jaké okolnosti provázely dění na energetickém trhu v druhé polovině loňského roku a proč odběratelé u dodavatele poslední instance skončili?

Do režimu DPI v minulém roce spadli jako první zákazníci Bohemia Energy a ty pak následovali zákazníci další menších dodavatelů. Všichni tito dodavatelé ztratili schopnost dostát svých závazků. Důvody, které k tomu vedly, vnímám zejména v nevhodné zajišťovací strategii, kdy pro své zákazníky nenakupovali dostatečné množství komodit v době, kdy uzavírali smlouvy. Poté, co velkoobchodní trh začal růst, dle mého setrvávali v naději, že růst cen se zastaví a začne se korigovat, což se nestalo. Naopak na podzim jsme se dočkali dramatického vývoje, jak u produktů týkajících se vzdálenějšího období dodávky, tak na denním trhu. Nastala tedy situace, kdy pořizovací ceny několikanásobně převyšovaly ceny, kterými se dodavatelé zavázali vůči zákazníkům. Tito dodavatelé rovněž nebyli schopni financovat nákupy energií na burze a potíže činily též závazky vůči Operátorovi trhu. A proto, i přesto, že se pokusili jednostranně zvýšením cen vyřešit problém vůči svým zákazníkům, nebyli schopni zajistit dostatečné finance na uhrazení závazků spojených s nákupem komodit na zmíněných trzích.

Režim DPI pro bývalé zákazníky Bohemia Energy už skončil. Někteří odběratelé si ale nového dodavatele neobstarali? Jaká může být příčina a jaké to má důsledky?

Je potřeba pamatovat na to, že v portfoliu dotčených dodavatelů była skupina věkově starších občanů, nemohoucích osob nebo lidí žijících v zahraničí. I když byla komunikační kampaň ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí či dodavatelů v postavení DPI dle mého velmi dobře zvládnuta, gramotnost občanů v energetice je stále velmi nízká. Také platí přirozený sklon lidí odkládat povinnosti, platí to při podávání daňového přiznání, placení místních daní nebo dalších pravidelných plateb, režim DPI není výjimkou.

Žaneta Müllerová, ředitelka prodeje a péče, sekce Maloodběr společnosti EP ENERGY TRADING.Žaneta Müllerová, ředitelka prodeje a péče, sekce Maloodběr společnosti EP ENERGY TRADING. | EP ENERGY TRADING, a.s.

Máte už nějaké informace o tom, o jak vysoké číslo odpojených odběratelů se jedná?

Tato čísla zcela jistě budou mít k dispozici distributoři a dodavatelé zajišťující službu DPI, dle veřejně dostupných informací jsou to stále tisíce odběrných míst. Distributoři, kteří fyzicky zajišťují přerušení dodávek v síti, již s demontážemi začali. Pokud se někdo nachází v situaci, že si svého dodavatele nevybral, apeluji na to, aby tak ve vlastním zájmu učinil okamžitě. Jednak zákazníky čekají dlouhé čekací lhůty na opětovné připojení (máme zkušenost třeba se stanovením termínu montáže za 2 týdny) a také další náklady, protože jednou z podmínek na obnovení dodávky u plynu je předložení tlakové zkoušky.

Existují také sankce pro ty dodavatele, kvůli kterým odběratelé přišli do režimu DPI?

Domnívám se, že pokud dodavatel svým nezodpovědným nebo neodborným přístupem v podnikání způsobil stav, kdy je nucen ukončit dodávky svým zákazníkům, měl by jednoznačně nést odpovědnost za způsobenou škodu. Pokud zákazník spadne do dodávky poslední instance a v důsledku toho dojde k ukončení dodávek u stávajícího dodavatele, neznamená to podle mého názoru, že mu zároveň zaniknou jeho nároky vůči tomuto dodavateli. Tyto nároky na náhradu škody vyplývají z deliktní odpovědnosti dodavatele a v této situaci zcela jednoznačně dochází k porušení povinnosti dodat komoditu za smluvených podmínek.

Zákazníkům, na které dopadá tíha vysokých cen energií, doporučuji, aby využili všechny dostupné kompenzační prostředky, které nabízí stát, a velmi pečlivě vybírali svého dodavatele energií. Drahé energie postupně dopadnou na všechny zákazníky, kterým skončí výhodné fixace z minulých let. Bude důležité, aby při rozhodování zohlednili nejenom smluvní podmínky, ale také důvěryhodnost a sílu dodavatele. Aby byli prozíraví. Je důležité ověřit si vlastníka dodavatele a to, jak má diversifikované své podnikání, velikost a rozmanitost portfolia. Domnívám se totiž, že tuto těžkou dobu zvládne pouze hrstka z nich.

Na otázky odpovídala Ing. Žaneta Müllerová, ředitelka prodeje a péče v sekci maloodběru společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.