Dopravní nehoda: Máte nárok nejen na opravu auta

Povinné ručení kalkulačka. Cesta za levným pojištěním

Povinné ručení kalkulačka. Cesta za levným pojištěním

.
2
Fotogalerie

Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody, kterou jste nezavinili, asi víte, že máme nárok na proplacení opravy auta. Možná ale netušíte, že můžete po viníkovi chtít uhradit i poškození jiné věci nebo lístky do divadla, které vám díky nehodě propadly.

Okruh odškodnění se výrazně rozšíří v případě, kdy je nehoda vážnější, s následky na zdraví. V tomto případě je možné žádat bolestné, náhradu mzdy nebo odškodnění za trvalé následky. Direct pojišťovna dala dohromady seznam nejčastějších nároků.

Škoda na vozidle

Tento případ je asi každému jasný. Po viníkovi nehody, respektive po jeho pojišťovně, budete požadovat proplacení škod na vašem autě. Možná ale nevíte, že je možné požadovat i náhradu za pokles hodnoty auta. Auto jako bourané pochopitelně ztrácí na ceně.

Poškozené věci či zraněná zvířata

Pokud se vám při nehodě zničily v autě nějaké věci, žádejte také jejich proplacení. A nemusíme mluvit jen o nehodách, kdy se střetnou auta. Stejné je to i v případě, že vám někdo nabourá třeba do domu a zničí tak fasádu nebo plot. A protože v českém právním systému je i zvíře bráno jako věc, jeho majitel má nárok na proplacení léčky, pokud je zvíře při nehodě zraněno. A je jedno, jestli půjde o psa nebo krávu.

Další škoda na majetku

„Pokud kvůli zranění po nehodě nemůže někdo z obětí odjet na plánovanou pracovní cestu, dovolenou nebo na představení do divadla, může žádat o odškodnění další nemajetkové újmy. Tedy například o proplacení letenky, jízdenky nebo vstupenky,“ uvádí Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Bolestné

Podle občanského zákoníku mají oběti dopravní nehody nárok na náhradu za vytrpěnou bolest. A nejde jenom o bolest fyzickou. Řadíme sem i strach o život, úzkost v době léčby, strach z následků zranění, šok ze zranění, odloučení od rodiny.

Ztráta výdělku

Jestliže po nehodě skončí oběť na nemocenské, může se viník připravit na to, že po něm bude poškozený chtít proplacení rozdílu mezi nemocenskou a běžným výdělkem.

„Pokud skončí invalidní a ovlivní to její pracovní možnosti, může požadovat další peníze. Jestliže má po nehodě trvalé následky, má právo na náhradu za zhoršené podmínky ve společnosti a v životě vůbec. Výpočet konkrétní částky je zde složitější a záleží také na posouzení následků lékařem,“ doplňuje Nela Maťašeje.

Náklady na léčení

Sem můžeme zahrnout léky, ortopedické pomůcky, rehabilitace, lázně,.. Jednoduše řečeno, jakoukoliv léčbu, kterou jsme kvůli nehodě podstoupili. Možná ale netušíte, že je možné žádat i o zaplacení péče o zraněného.

Odškodnění v případě smrti

Pokud dojde k nejhoršímu a při nehodě někdo zemře, mají jeho pozůstalí nárok na odškodnění za duševní útrapy. Tyto případy se řeší u soudu. Podle Nejvyššího soudu má být základní náhrada pro okruh nejbližších příbuzných ve výši dvacetinásobku průměrné měsíční hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok.

„Pokud je obětí nehody člověk, který měl vyživovací povinnost k dětem nebo manželovi či manželce, mohou po viníkovi žádat, aby tyto vyživovací náklady zaplatil. Rodina oběti nehody může chtít po viníkovi proplatit také náklady na pohřeb,“ uzavírá Nela Maťašeje.